HomeTransitieWind- en zonne-energieVattenfall en Eneco zoeken naar aardwarmte in Amsterdam
Amsterdam

Vattenfall en Eneco zoeken naar aardwarmte in Amsterdam

De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de warmtebedrijven Vattenfall en Eneco hebben van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een gezamenlijke vergunning gekregen voor het opsporen van aardwarmte in de regio Amsterdam. Met deze vergunning mogen zij in dit gebied onderzoeken of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte.

De komende twee à drie jaar doen de partijen verder onderzoek naar de potentie van aardwarmte als warmtebron voor warmtenetten in de regio Amsterdam. Allereerst onderzoeken ze of de onder- en bovengrond geschikt zijn voor het winnen van aardwarmte. Uit een recent regionaal onderzoek blijkt dat het nu nog onzeker is in hoeverre de ondergrond geschikt is voor het kosteneffectief winnen van aardwarmte. In de tweede helft van 2023 doen de partijen vanuit het onderzoeksprogramma SCAN, van EBN in samenwerking met TNO, een onderzoeksboring in de regio Amsterdam om meer inzicht te krijgen in de geschiktheid van de ondergrond.

De partijen willen tegen 2030 de eerste aardwarmte in de warmtenetten in en om Amsterdam gebruiken.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl