HomeArchiefVattenfall heroverweegt biomassacentrale Diemen

Vattenfall heroverweegt biomassacentrale Diemen

Vattenfall stelt de definitieve beslissing over de omstreden biomassacentrale Diemen uit tot volgend jaar. Biomassa kwam onder vuur te staan na uitspraken van milieuorganisaties over het effect ervan op klimaatverandering. CEO Martijn Hagens wil eerst een duidelijk politiek kader rondom biomassa voor hij verder gaat met de beoordeling van het project.

Door de aanhoudende discussie vanuit politiek, gemeenten en maatschappelijke organisaties over de plannen voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen is het voor Vattenfall essentieel dat de Nederlandse overheid na de zomer met een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa komt. Vattenfall heeft besloten om met de uitkomsten hiervan opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen vóórdat een definitief besluit over de bouw zal worden genomen.

Duurzaam

Vanuit de ambitie van Vattenfall om het mogelijk te maken om binnen één generatie fossielvrij te leven, en vanuit de verplichtingen onder de warmtewet en de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld om te verduurzamen, werkt het bedrijf aan een overstap van warmte uit de gascentrales in Diemen naar warmte uit duurzame bronnen.

Van deze duurzame opties is alleen biomassa op korte termijn op grote schaal beschikbaar. In Zweden heeft het bedrijf jarenlange ervaring met de inzet van deze brandstof. Vattenfall is ervan overtuigd biomassa op een verantwoorde, duurzame manier te kunnen toepassen in Diemen. Tegelijk werken de Zwedenhard door aan de ontwikkeling van de andere warmtebronnen. Deze kunnen op termijn de rol van de biomassacentrale.

Nuance

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: ‘We zien de publieke discussie rond biomassa toenemen. We zijn niet doof voor dit geluid, maar we missen wél de nuance in het debat. Bovendien ontbreekt het op dit moment aan een duidelijke stem van de Nederlandse overheid en de ondertekenaars van het Klimaatakkoord vóór biomassa. We hebben daarom besloten dat we opnieuw met betrokkenen in gesprek gaan vóórdat we een definitief en onherroepelijk besluit nemen tot de bouw van de biomassacentrale in Diemen.

Voor ons is daarbij de eerste stap dat de Nederlandse overheid nu met duidelijkheid moet komen hoe verder te gaan met biomassa voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Naar verwachting publiceert de Nederlandse overheid binnenkort een duurzaamheidskader voor biomassa dat beschrijft onder welke voorwaarden biomassa een breed gedragen bijdrage aan onze klimaatdoelen kan leveren. Ondertussen blijven we doorwerken aan de voorbereidingen van dit project, zoals we hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. We verwachten een definitief besluit te kunnen nemen na volgend jaar zomer.’

Delen: