HomeArchiefVattenfall neemt groen gas af van ReFerm consortium
Biogasinstallatie

Vattenfall neemt groen gas af van ReFerm consortium

Vattenfall neemt sinds kort groen gas af van het ReFerm consortium. Dit consortium levert groen gas dat afkomstig is  uit kleinschalige mestvergisters bij Nederlandse (melk)veehouders.

ReFerm is een samenwerkingsverband van initiatiefnemers Ekwadraat en HoSt Groep, daarnaast zijn GasTerra en TKI Nieuw Gas partners van het consortium. ReFerm heeft tot doel om de veehouderij toekomstbestendig te maken. Hiertoe stelt het een integraal concept voor dat zich richt op het aanpassen van stalvloeren en de vergisting van uurverse mest in combinatie met stikstofstripping.

Stikstofreductie

ReFerm geeft aan dat de samenwerking met Vattenfall de mogelijkheid biedt om de verduurzaming van de veehouderij te versnellen en gedegen toekomstbestendige projecten te realiseren. Het consortium is opgezet met het oog op de vereiste stikstofreductie in de landbouw. Door mest om te zetten in groen gas en de combinatie van technieken kan de hoeveelheid stikstof in mest, die anders in het milieu terecht zou komen, verminderen en in plaats daarvan omgezet worden in een waardevolle meststof voor de productie van gewassen. ‘Binnen ReFerm gaan weidegang, stikstofreductie, bodemverbetering én de productie van groen gas en elektriciteit hand-in-hand’, aldus het consortium.

Vattenfall wil haar CO2-uitstoot in 2040 tot nul reduceren. Het bedrijf levert al sinds 2020 groen gas.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl