HomeArchiefVerdubbeling voorjaarsronde SDE+ naar vier miljard euro

Verdubbeling voorjaarsronde SDE+ naar vier miljard euro

Minister Eric Wiebes van EZK verplaatst een deel van het budget voor de nieuwe SDE++ naar het voorjaar. Op die manier hoopt de minister de terugdringing van de uitstoot van CO2 te versnellen. Wiebes heeft haast omdat Urgenda afdwong eind dit jaar 25 procent van de uitstoot te reduceren. Het oorspronkelijke bedrag van twee miljard euro is nu verdubbeld naar vier miljard euro.

Om invulling te geven aan het Urgenda-vonnis stuurt het kabinet op 25 procent reductie van broeikasgassen per eind 2020. Om snel slagen te kunnen maken, besloot minister Wiebes een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om het budget voor te voorjaarsronde op te hogen met twee miljard euro naar vier miljard euro. De voorjaarsronde gaat op 17 maart al open.

Veel aanvragen

Wiebes: ‘De afgelopen periode bleek dat  een groot aantal projecten op relatief korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de energietransitie. Daarmee dragen de gesubsidieerde projecten bij aan de invulling van het Urgenda-vonnis . Dit blijkt onder andere uit het aantal SDE+ aanvragen dat in de najaarsronde van 2019 is ingediend.

Door het budget voor de voorjaarsronde te verhogen, kunnen marktpartijen een groter deel van de beschikbare projecten realiseren. Met name zonprojecten hebben een korte realisatietijd. Op deze manier maken projecten die in de najaarsronde van 2019 niet konden worden gehonoreerd alsnog op kans op subsidie.’

Naar SDE++

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. In het najaar zal de eerste openstelling van de verbrede SDE+ plaatsvinden, waarin naast hernieuwbare energietechnieken ook andere CO2-reducerende technieken worden gestimuleerd.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl