HomeArchiefVergroening Duits-Nederlands goederenverkeer met LNG

Vergroening Duits-Nederlands goederenverkeer met LNG

Na vier jaar werden onlangs de resultaten gepresenteerd vanuit het Nederlands-Duitse project LNG Pilots. Het project richtte zich op de versnelde introductie van LNG (Liquefied Natural Gas) als alternatieve brandstof in het goederentransport over de weg en over water in de grensregio. Marktpartijen zijn ervan overtuigd dat (Bio) LNG een effectief middel is om zwaar transport te vergroenen. Daarnaast zijn vervoerders bereid om investeringen te doen in hun wagenpark om over te stappen op LNG.

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (49 procent), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart) (26 procent) en vervoer over de weg (21 procent). Het mag dus duidelijk zijn dat er winst te behalen is in het terugdringen van emissies in het goederenvervoer.

Het LNG Pilots-project moest een aanzet geven voor de opbouw van een LNG-infrastructuur in Nederland en Duitsland, een markt creëren en technische ontwikkelingen doorvoeren. In het project is samengewerkt door bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Er is onder andere een analyses voor een trimodale infrastructuur – zwaar vrachtverkeer, binnenschepen en industriële toepassingen – in havens en bedrijventerreinen uitgevoerd. Verder zijn de mogelijkheden van het gebruik van Bio-LNG onderzocht en werden logistieke concepten voor het grensgebied ontwikkeld. Ook zijn diverse technologische toepassingen en innovaties in kaart gebracht en aangejaagd, zoals bijvoorbeeld:

  • Robotisering van het LNG tankproces door Rotec Engineering: robotisering moet het tanken veiliger maken. De chauffeur hoeft met deze toepassing niet meer uit de cabine te stappen om zelf te tanken. De robot is bijna marktrijp en de prototype-fase is bijna afgerond. Marktpartijen hebben reeds interesse getoond in de robotarm om deze toe te kunnen passen in hun eigen tankstations.
  • Dual Fuel-motor door Prins Autogas, HAN en GWI: de laatste ontwikkeling is dat een nieuwe katalysator de methaanslip voor een substantieel deel kan wegnemen. Hiermee zijn we een stap dichterbij de realisatie van een dual fuel-motor die de weg op mag. Dual fuel is een tussenstap om tot een volledige LNG-infrastructuur te komen. Totdat er een volledige LNG-infrastructuur tot stand is gekomen, kan de dual fuel-toepassing deze tijd overbruggen. De motor kan toegepast worden op oude vrachtwagens of als alternatief dienen voor de – nu nog – hoge investering van een LNG-vrachtwagen.
  • Mobiele walstroom op LNG door Mobiele Stroom en DST: partijen hebben voor de scheepvaart een mobiele walstroomunit ontwikkeld die op basis van LNG stroom kan opwekken maar daarnaast ook koude en warmte kan produceren.

LNG Pilots wordt gezien als een goede opstart om het gebruik van LNG verder van de grond te krijgen in de grensregio. Het zal nu verder door de markt opgepakt moeten worden. De weg is grotendeels geplaveid. Uiteindelijk zal Bio-LNG de brandstof worden. Het nog fossiele LNG is een tussenstap.

LNG Pilots is een INTERREG VA-project. LNG Pilots (Liquefied Natural Gas Project voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transport- en industriële sectoren) wordt uitgevoerd door een consortium van 41 partners uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland. Energy Valley-part-of-New Energy Coalition is lead partner.

Delen:
Author