HomeGrondstoffenOlie en gasVergunning N05-A platform One Dyas bevroren
One-Dyas ontwikkelt N05 veld

Vergunning N05-A platform One Dyas bevroren

Nog geen week nadat One Dyas weer aan de slag kon met het N05-A platform, heeft de Raad van State de omgevingsvergunning bevroren. Dit naar aanleiding van een beroep van een Duitse – en andere – milieu-organisaties.

One Dyas kreeg in juni 2022 een vergunning voor het bouwen en in bedrijf hebben van het platform. Deze werd ingetrokken omdat het bedrijf niet voldoende had beschreven hoe het de gevolgen van haar activiteiten met betrekking tot beschermde natuurgebieden en plant- en diersoorten minimaliseerde. Eind mei oordeelde de rechtbank dat One Dyas de documenten nu wel op orde had. Waarop het bedrijf de activiteiten mocht hervatten. Tegen dat besluit zijn de verschillende milieu-organisaties in beroep gegaan.

De organisaties vrezen onder meer dat de stikstofdepositie als gevolg van scheepsverkeer in de aanlegfase leidt tot significante negatieve effecten voor diverse nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De voorzieningenrechter heeft daarop het besluit geschorst. Volgende week is er een zitting waarbij de voorzieningenrechter zal beoordelen of aanleiding bestaat de getroffen voorlopige voorziening op te heffen of te wijzigen. Dit betekent dat ONE-Dyas niet mag aanvangen met de activiteiten waarop de omgevingsvergunning ziet, in afwachting van de behandeling van de zaak op de zitting van de voorzieningenrechter.

One-Dyas mag N05-A project hervatten

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl