HomeArchiefVerscherpt toezicht bij BP Raffinaderij Rotterdam

Verscherpt toezicht bij BP Raffinaderij Rotterdam

DCMR heeft namens provincie Zuid-Holland de BP Raffinaderij in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. Dit meldt DCMR op haar website. Aanleiding zijn enkele ernstige incidenten, een zware overtreding die tijdens een inspectie is geconstateerd en de manier waarop het bedrijf met deze zaken is omgegaan.

Zo vond er in 2020 onder meer een lekkage van waterstoffluoride plaats. In 2021 was er een stroomstoring in de controlekamer, waarop een klachtengolf volgde over een zwavel-/petroleumgeur bij het weer opstarten van een aantal installaties. Verder is een zware overtreding geconstateerd met betrekking tot koel- en blusleidingen van enkele gasopslagbollen. Dit werd door DCMR Milieudienst Rijnmond geconstateerd tijdens een Brzo-inspectie in september 2020.

Onderzoek en extra inspecties

De houding en het gedrag van BP tijdens inspecties en bij de afhandeling van incidenten geven de provincie en DCMR niet het vertrouwen dat incidenten in de toekomst worden voorkomen. Opgevraagde informatie en documenten komen moeizaam beschikbaar en bij incidenten krijgen inspecteurs geen of minimaal toegang tot de controlekamer.

Via verscherpt toezicht willen de provincie en DCMR de naleving en het gedrag van BP weer op het gewenste niveau krijgen. DCMR voert een verdiepend gedragsonderzoek veiligheidscultuur uit, zoals gebruikelijk bij verscherpt toezicht. Ook zal DCMR extra en verdiepende inspecties uitvoeren op onder andere de koel- en blusinstallaties en onderhoudssystemen.

Delen:
Author