nieuws

VNCI: ‘Europees stoffenbeleid zware aanslag op industrie’

Publicatie

10 dec 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

LEIDSCHENDAM – De studie naar de economische gevolgen van het Europese stoffenbeleid REACH die vandaag door de ministeries van Economische Zaken en VROM naar de Tweede Kamer is gestuurd geeft geen zekerheid over de kosten voor de chemische industrie. Dat schrijft de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vandaag in een persbericht in reactie op de studie. De VNCI zegt dat de directe kosten voor de industrie worden becijferd, maar dat de indirecte kosten niet te kwantificeren zijn. De vereniging stelt dat die kosten vooral voor rekening van het MKB zullen komen.
De directe meerkosten voor de gehele Nederlandse industrie bedragen meer dan vijfhonderd miljoen euro. Dit betekent een lastenverzwaring van circa 46 miljoen per jaar gedurende de komende elf jaar. Hierbij gaat het om kosten van nieuwe regelgeving verminderd met de kosten die worden gemaakt om te voldoen aan de verplichtingen in de huidige stoffenregelgeving. Daarnaast zal het bedrijfsleven eenmalig 250 miljoen euro aan administratieve lasten moeten uitgeven om zich aan te passen aan de komende REACH-verplichtingen.
De VNCI zegt 'benieuwd te zijn naar de wijze waarop de overheid dit wil en kan compenseren'. Ze berekent dat de totale kosten voor het Nederlandse bedrijfsleven op iets meer dan 750 miljoen euro komen, en dat de gemiddelde kostprijsverhoging voor producten die in kleine hoeveelheden worden geproduceerd ruim zes procent is. Uit de studie komt naar voren dat zelfs prijsverhogingen van ruim 250 procent mogelijk zijn.
'De berekende directe meerkosten liggen veel hoger dan de eerdere berekening van de Europese Commissie. Voor heel Europa raamden zij deze kosten tussen 1,9 en 3,2 miljard euro. Als de studie van het ministerie van Economische Zaken representatief is voor heel Europa, komen de directe meerkosten op het veel hogere bedrag van vijftien miljard euro', aldus de VNCI in haar reactie.
De belangenbehartiger voor de Nederlandse chemische industrie benadrukt dat een cijfermatige beoordeling van de indirecte effecten van REACH en de macro-economische gevolgen ontbreekt.
Tot de indirecte kosten behoren onder meer het verliezen van marktaandeel en negatieve gevolgen voor marktgerichte innovaties. De VNCI zegt teleurgesteld te zijn dat deze gevolgen niet getalsmatig konden worden vastgesteld. Ze stelt dat 'studies uit de ons omringende landen laten zien dat de indirecte kosten een veelvoud kunnen zijn van de directe kosten'. Volgens Franse en Duitse studies kunnen de indirecte kosten oplopen tot anderhalf รก drie procent van het Bruto Binnenlands Product. Voor de Nederlandse situatie zou dat beteken dat de indirecte kosten uitkomen op tussen de 6,75 en dertien miljard euro, en voor heel Europa zou dit neerkomen op extra kosten tussen 140 tot 280 miljard euro.
De verwachting van het ministerie van EZ dat REACH op de lange termijn zal leiden tot meer innovatie is volgens de VNCI 'een slag in de lucht'. De resultaten van het onderzoek nemen de zorgen die de VNCI heeft over de gevolgen van REACH voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid niet weg. De Vereniging vreest dat ze verwacht dat de gevolgen zelfs ernstiger zijn dan tot nu toe verwacht.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.