nieuws

VNCI stelt geld beschikbaar voor ontwikkeling Nieuwe Scheikunde

Publicatie

28 okt 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

LEIDSCHENDAM – De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) stelt de komende vier jaar, jaarlijks maximaal honderdduizend euro beschikbaar voor het ontwikkelproject Nieuwe Scheikunde van de Commissie Van Koten. De VNCI vindt het belangrijk dat de chemische industrie ook in de toekomst de beschikking heeft over voldoende, goed geschoolde chemici. Chemieonderwijs in Nederland moet daarom aansprekender en aantrekkelijker worden voor leerlingen én docenten. In het nieuwe scheikundeonderwijs en ook in het examenprogramma krijgt naast scheikundetheorie, de praktijk een veel prominentere plaats. Naast de financiële steun draagt de VNCI ook bij door haar kennis over de chemische industrie in de huidige samenleving en over het beroepsbeeld van chemici beschikbaar te stellen.
Om invulling te geven aan de nieuwe onderwijsmodules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk, wordt de inhoud van het nieuwe lesmateriaal voor docenten, dóór docenten ontwikkeld. Voor de invulling van het praktijkdeel worden bedrijven bij de ontwikkeling betrokken. Zo is het mogelijk om actuele informatie over producten, processen en beroepsbeelden uit de chemische industrie op te nemen en daadwerkelijk te komen tot contextgebonden onderwijsmodules.
Ruim negentig scholen hebben zich aangemeld om samen met bedrijven en instellingen, het materiaal voor de scheikundelessen voor 3 havo en vwo te ontwikkelen en de testen. Via de stichting C3 stelt de VNCI de komende vier jaar een jaarlijks bijdrage van maximaal honderdduizend euro beschikbaar. Met deze financiële steun kunnen ook extra scholen worden betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe lesmateriaal. Hoe meer scholen erbij zijn betrokken, hoe hoger de kwaliteit en de acceptatie van het lesmateriaal. Jaarlijks besluit de VNCI, afhankelijk van de behaalde resultaten om de bijdrage te continueren.
Het project Nieuwe Scheikunde is het vervolg op de door de Commissie Vernieuwing Scheikunde (Commissie van Koten) uitgebrachte voorstellen voor vernieuwing van het scheikundeonderwijs. De projectgroep Nieuwe Scheikunde werkt vanuit het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) aan de concrete uitvoering van het vernieuwingsplan. De in gang gezette ontwikkeling van het nieuwe scheikundeprogramma is de eerste stap naar een totale herziening van het bètaonderwijs in havo en vwo.
De VNCI hecht grote waarde aan de ingeslagen weg van vernieuwing van het scheikundeonderwijs en draagt daar graag aan bij. Wel staat zij op het standpunt dat het onderwijs, en zeker het secundaire onderwijs een zaak is van algemeen belang en dus structureel uit publieke middelen moet worden bekostigd.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.