HomeChemieVNCI tevreden over Hoofdlijnenakkoord nieuwe regering maar bezorgd om uitvoering

VNCI tevreden over Hoofdlijnenakkoord nieuwe regering maar bezorgd om uitvoering

VNCI is positief over het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB waarin het belang van een sterke en duurzame Nederlandse industrie wordt benadrukt. Het doorzetten van maatwerkafspraken, hergebruik van grondstoffen en de aanpak van de infrastructuur, biedt Nederlandse bedrijven de mogelijkheid een grote rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen. Hiermee wordt ook de strategische onafhankelijkheid van Nederland en Europa geborgd.

De organisatie maakt zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid in verband met het tekort aan arbeidskrachten, de benodigde versnelling van de vergunningverlening en de financierbaarheid.

VNCI-voorzitter Nienke Homan zegt in een reactie: “Wij zijn verheugd dat de nieuwe coalitie de relevantie van de industrie voor Nederland benadrukt. Het is goed dat de coalitie het klimaatbeleid doorzet en oog heeft voor de grondstoffentransitie en strategische autonomie. Het doorzetten van maatwerk, en dit uitbreiden naar regionale bedrijven vinden wij zeer verstandig.’

Ook is VNCI te spreken over het terugdraaien van de aangekondigde verhoogde CO2-heffing en energiebelasting. Een stabiel overheidsbeleid geeft bedrijven de zekerheid die nodig is om grote transities voor elkaar te krijgen. ‘Dit geldt ook voor de toezegging dat we onszelf niet de markt uit prijzen door aanvullende regels bovenop Europese regelgeving.’

Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie

Ook de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) is positief over de plannen van de coalitiepartners. ‘Het klimaatbeleid gaat gelukkig niet door de shredder. De NVDE steunt de inzet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie in het hoofdlijnenakkoord.

Door het wettelijk doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 te herbevestigen, het klimaatfonds te behouden en de wens voor meer energieonafhankelijkheid te benadrukken, blijft de inzet van het klimaatbeleid nagenoeg hetzelfde’, stelt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

De NVDE heeft wel zorgen over extra hobbels die worden opgeworpen in de route naar energieonafhankelijkheid, zoals de belastingkorting op fossiele energie (aardgas, benzine en diesel) en het schrappen van de normering van warmtepompen.

Netbeheerders

De netbeheerders zijn tevreden met de nadruk die ligt op uitvoering van bestaande klimaatdoelen en het versneld oplossen van netcongestie. ‘Het is positief dat er wordt ingezet op uitvoeren van bestaande plannen, we moeten met opgestroopte mouwen aan de slag” stelt Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie van Netbeheer Nederland.

Delen:

monique@industrielinqs.nl