VNCI

VNCI

Loire 150
2491 AK Den Haag
www.vnci.nl

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland. In de chemische industrie werken 45.000 medewerkers bij 380 bedrijven. Deze bedrijven zijn belangrijk voor veel andere industrieën. Wij verbinden deze bedrijven met de samenleving, met de overheid en met elkaar. 

De Koninklijke VNCI verbindt, versterkt en vertegenwoordigt de chemische industrie in Nederland zodat onze leden veilig, efficiënt en innovatief kunnen bijdragen aan een duurzame en welvarende samenleving.

De chemische industrie wil inzetten op samenwerking en innovatie om het klimaatprobleem op te lossen, werken aan een betere verbinding met de samenleving én onverminderd investeren in veiligheid en een gezond leefmilieu. Deze ambitie is de kern van onze strategie Transitie als Kans2.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl