nieuws

VNPI: ‘milieubeleid Van Geel is dubbel’

Publicatie

18 mrt 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

DEN HAAG – De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie vindt dat staatssecretaris Pieter Van Geel van Milieu een dubbel beleid voert. Met de aanval op ‘vuile’ auto’s en brandstoffen voert staatssecretaris Van Geel van Milieu een strijd op de korte termijn tegen de uitstoot van roet. Deze aanval staat echter haaks op het milieubeleid op lange termijn waarmee het broeikaseffect wordt bestreden, aldus de VNPI.
Staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel vindt de nieuwe Europese emissienormen die vervuiling door auto’s moeten tegengaan ‘veel te slap’, aldus een artikel in de Volkskrant van 11 maart. De Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie (VNPI) is het hier niet mee eens. In het genoemde artikel zegt Van Geel dat Europa te veel is afgegaan op autofabrikanten en oliemaatschappijen die 'piepten' dat strengere normen niet haalbaar waren. Deze opmerking schoot de VNPI in het verkeerde keelgat en in een persbericht stelt de vereniging dat er helemaal niet 'gepiept' is over emissienormen. Directeur van de VNPI, Dominic Boot zegt dat de doelstellingen voor 2005 helemaal niet slap zijn, maar juist extreem streng en het maximaal haalbare volgens de huidige stand der techniek.
'Van Geel moet zich realiseren dat beperking van broeikasgassen op de lange termijn beter gerealiseerd kan worden met betaalbare schone dieselauto’s, vindt de VNPI. Over enkele jaren zijn de schone dieselauto’s beschikbaar. Voor de problemen met fijn stof (roet), met name in stedelijke gebieden, is stimulering van het gebruik van LPG het goede antwoord. Daar stelt VROM nu juist vraagtekens bij om reden van externe veiligheid. De VNPI vertegenwoordigt zeven oliemaatschappijen in Nederland en werkt in Europees verband intensief samen met de automobielfabrikanten om op  CO2-uitstoot en vervuiling door verkeer op lange termijn te verminderen.
Transportbrandstoffen worden hiertoe ontzwaveld. Het ontzwavelen kost energie en brengt een extra CO2 uitstoot met zich mee.
De afspraak zwavelvrije brandstoffen te maken, leidt dus tot een hogere CO2-emissie van de raffinaderijen, maar maakt vermindering van uitstoot van het verkeer mogelijk.
De VNPI heeft er bij de overheid op aangedrongen dat bij het vaststellen van de CO2-emissieruimte voor raffinaderijen rekening gehouden werd met de aanscherping van eisen aan productkwaliteit van transportbrandstoffen die door de Europese Unie wordt opgelegd. Boot: ‘Van Geel wil minder roet. Dat willen we ook. Door LPG niet te stimuleren en diesel te beperken of extra te belasten wordt roet in het langetermijnbeleid gegooid.’ Meer milieuvoordeel valt op dit moment niet te halen omdat de motoren voor schonere auto’s nog niet in productie zijn. Een aanval op ‘vuile’ auto’s en ‘vuile’ brandstoffen is volgens Boot nogal ironisch. ‘Van Geel maakt zich zorgen over diesel, terwijl diesel in de toekomst de meest efficiënte brandstof is om broeikasvoordeel te halen’, aldus Boot.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.