HomeTransitieCCUSVoltaChem neemt grootste testinstallatie voor CO2-elektrolyse in gebruik
Testinstallatie CO2 elektrolyse

VoltaChem neemt grootste testinstallatie voor CO2-elektrolyse in gebruik

VoltaChem heeft bij TNO in Rijswijk de grootste onafhankelijke testfaciliteit voor CO2 elektrolyse van Europa in gebruik genomen. De demonstratie-installatie ZEUS is zo’n zes meter hoog en heeft een capaciteit van 10 kW.

Met de installatie kan via elektrolyse tot 1 kg formiaat (het anion van mierenzuur) per uur uit CO2 worden geproduceerd. In eerste instantie is de testfaciliteit ontworpen voor de productie van formiaat, maar ook de productie van CO is mogelijk. Deze demonstratie-installatie volgt op een aantal kleinere systemen waarmee haalbaarheidstests zijn uitgevoerd. Deze demo-plant is de volgende stap richting commerciële elektrochemische omzetting van CO2.

Breed scala

De installatie is de grootste in zijn soort in de EU en kan onder een breed scala van procescondities opereren en is geschikt voor het gebruik voor de productie van verschillende chemicaliën. VoltaChem stelt de installatie beschikbaar voor onderzoekers uit de industrie en onderzoeksinstellingen. Het bedrijf ontving bijdragen vanuit Interreg 2 Seas, de Provincie Zuid Holland, Smartport en het Ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van deze demonstratiefaciliteit.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl