HomeArchiefVoor het eerst meer hernieuwbare elektriciteit dan kolenstroom

Voor het eerst meer hernieuwbare elektriciteit dan kolenstroom

De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 miljard kilowattuur in 2018, naar ruim 17 miljard kilowattuur in 2019. Tegelijkertijd is de elektriciteitsproductie met aardgas gestegen van bijna 58 miljard kilowattuur naar 71 miljard kilowattuur. Zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2-prijs droegen bij aan deze ontwikkeling.

De productie van elektriciteit met aardgas gaat met naar verhouding minder CO2 uitstoot gepaard per geproduceerde hoeveelheid kilowattuur elektriciteit dan bij elektriciteitsproductie met steenkool. Vorig jaar werden al steenkoolcentrales uitgefaseerd. En ook dit jaar zal het aandeel kolenstroom dalen vanwege de sluiting van Hemweg 8.

Hernieuwbare bronnen

De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen nam toe van bijna 19 miljard kilowattuur in 2018, naar bijna 22 miljard kilowattuur in 2019. Hiermee was voor het eerst de productie van hernieuwbare elektriciteit groter dan de uit steenkool opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

Importdaling Duitsland

De invoer van elektriciteit uit Duitsland daalde van 21 miljard kilowattuur in 2018, naar 12 miljard kilowattuur in 2019. Tegelijkertijd verzesvoudigde de uitvoer van Nederlandse stroom naar Duitsland.

Exportdaling België

Met België was het beeld precies omgekeerd. In 2019 is 2,8 miljard kilowattuur meer elektriciteit uit België ingevoerd, terwijl 3,8 miljard kilowattuur minder werd uitgevoerd.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl