HomeTransitieVoortgang in H2opZee project
Proces H2opZee

Voortgang in H2opZee project

Het H2opZee consortium van RWE en Neptune Energy zet vervolgstappen. Zo heeft het Siemens Gamesa – fabrikant van windturbines – en de Nederlandse engineering-bedrijven H2SEA en Enersea, gevraagd haalbaarheidsstudies uit te voeren. Het consortium heeft tot doel het offshore groene waterstofproject H₂opZee in de Noordzee vóór 2030 te ontwikkelen.

H₂opZee is in februari 2022 aangekondigd en het consortium maakt voortgang bij de verdere uitwerking van hun plannen om dit project te realiseren. Het consortium begon in juni met de haalbaarheidsstudie, die ze in de zomer van 2023 denkt af te ronden. In deze fase onderzoekt H2opZee verschillende ontwikkelingslocaties en technische concepten voor het offshore genereren van groene waterstof. Hierbij kijkt het consortium naar locaties waar ze een dedicated offshore windpark kan realiseren en de aanwezigheid van een leidinginfrastructuur voor het waterstof. Het is waarschijnlijk dat er een nieuw platform zal komen voor de elektrolyser.

Conceptontwerp

De vandaag aangekondigde contracten omvatten het conceptontwerp en de engineering van het offshore-platform. Het consortium gunde dit technische contract aan H2SEA. Het pijpleidingconceptontwerp is toegekend aan Enersea en die voor het conceptontwerp voor het windturbinesysteem aan Siemens Gamesa. De engineering-afdelingen van RWE en Neptune Energy voeren de overige technische werkzaamheden in-house uit. Het consortium werkt daarnaast nauw samen met de eigenaren van offshore-infrastructuur op de Noordzee om exportmogelijkheden via het bestaande pijpleidingennetwerk naar de kust te onderzoeken. De nieuwe contracten zijn met ingang van augustus 2022 van kracht.

PosHYdon

Het consortium maakt gebruik van de kennis die ze ontwikkelt in het PosHYdon demonstratieproject. Op het Q13a-A platform van Neptune Energy is een pilot voor de productie van groene waterstof in ontwikkeling. Het Q13a-A platform ligt op zo’n 13 kilometer voor de kust van Schevingen.Momenteel wordt de elektrolyser voor het PosHYdon project gebouwd. Deze krijgt een vermogen van 1 MW. Voordat deze naar het offshore platform vervoerd zal worden, zal deze aan land getest worden. Neptune Energy verwacht de tests in 2023 af te ronden. Tegen het einde van dat jaar zal ze de elektrolyser naar het platform vervoeren.

Opschalen

Het H2opZee consortium wil groene offshore waterstof opschalen. Het is de bedoeling dat er een elektrolyser van 300 tot 500 MW elektrolysecapaciteit ver in de Noordzee komt, aangedreven door een speciaal hiervoor ontwikkeld offshore windpark. De waterstof komt vervolgens via een pijpleiding aan land. De pijpleiding heeft een capaciteit van 10 tot 12 gigawatt (GW) en is al geschikt voor de uitrol van groene waterstofproductie op gigawatt-schaal in de Noordzee.

TKI Wind op Zee

Het project is een initiatief van TKI Wind op Zee en bouwt voort op de pilots AquaVentus en PosHYdon, waarvan de belangrijkste leerpunten worden benut om risico’s van de grootschalige ontwikkeling van offshore groene waterstofproductie te beperken.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl