HomeArchiefWaterschap Friesland investeert in zonne-energie

Waterschap Friesland investeert in zonne-energie

Waterschap Friesland nam 4.278 zonnepanelen in gebruik op de rioolwaterzuivering van Leeuwarden. Met het project ‘Zon op rwzi’s’ plaatst het waterschap in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op dertien zuiveringen. De stroom van de panelen draagt voor zeventien procent bij aan de klimaatdoelstelling van het Friese Waterschap.

Waterschap Friesland wil in 2020 veertig procent van zijn totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op dertien zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met dertien procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna negen miljoen kilowattuur per jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. De totale investering in het project Zon op rwzi’s bedraagt ruim veertien miljoen euro. Plaatsing zonnepanelen

De rioolwaterzuivering in Leeuwarden is de eerste rwzi waar zonnepanelen zijn geplaatst. Dit jaar volgen de zuiveringen in Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, St.-Annaparochie, Sloten, Warns en Wolvega.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl