HomeArchiefWaterstof lost congestie Emmen sneller op

Waterstof lost congestie Emmen sneller op

Lokale productie van groene waterstof bij wind- en zonneparken biedt kansen voor netbeheerders om congestieproblematiek in de regio Emmen snel op te lossen. Dat wijst onderzoek van DNV GL uit. Hoewel uitbreiding van het elektriciteitsnet goedkoper is, kan dit wel eens vijf tot tien jaar duren.

Een studie van DNV GL toont aan dat waterstofproductie via elektrolyse dichtbij wind- en zonneparken kansen biedt voor beheerders van elektriciteitsnetten. Deze studie richt zich op de congestieproblematiek in de regio Emmen. Daar werken partijen in het kader van het project GZI Next werken aan het verduurzamen van het energiesysteem via van groene waterstof.

De studie is uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer, Gasunie en NAM. Uit de studie blijkt dat lokale waterstofproductie en hergebruik van bestaande gasinfrastructuur een kortere doorlooptijd heeft dan verzwaring van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen wind- en zonneparken in Emmen sneller worden aangesloten op het net. Een bijkomend voordeel is dat de bestaande gasinfrastructuur de groene waterstof kan leveren aan nabijgelegen industrie. Daarmee draagt waterstof bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Drie oplossingen

Een van de uitdagingen voor netbeheerders is dat de grote toename van zonne- en windenergie kan leiden tot congestieproblemen in het net. Hierdoor is verzwaring van het lokale en regionale net nodig. In deze studie zijn voor de regio Emmen drie oplossingen met elkaar vergeleken om deze congestieproblematiek op te lossen:

  • Volledig elektrische oplossing
    Directe elektriciteitsaansluiting en lokale verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.
  • Lokale waterstofoplossing
    Elektrolyser op dezelfde locatie als waar duurzame energie wordt opgewekt.
  • Centrale waterstofoplossing
    Elektrolyser op een centrale locatie bij de waterstofverbruikers.

Uit de studie blijkt dat de volledig elektrische oplossing het meest kosteneffectief is. Maar dat dit in gebieden met een tekort aan netcapaciteit wel vijf tot tien jaar kan duren. In Emmen zijn op dit moment congestieproblemen. De waterstofoplossing biedt hier een technisch haalbaar alternatief voor het aansluiten van zonne- en windparken. Waterstof zorgt vooral voor een snellere aansluiting op het net. De aansluiting met een elektrolyser kan namelijk binnen twee jaar worden gerealiseerd.

Kostendaling

Waterstofoplossingen zijn op dit moment nog relatief kostbaar. De onderzoekers verwachten echter dat de kosten van waterstofoplossingen lager zullen worden. Dit komt door door verdere professionalisering, technologische ontwikkelingen en door toename van het aantal en de grootte van elektrolysers. Tevens zullen subsidies voor duurzame energie en ontmoediging van de inzet van fossiele energie in de industrie positieve effecten hebben op de businesscase voor waterstofoplossingen.

Gasleidingen zoals die van de NAM en Gasunie hebben voldoende capaciteit en kunnen tegen relatief lage kosten omgebouwd worden voor transport van grote hoeveelheden waterstof. Tevens biedt de gasinfrastructuur mogelijkheden voor opslag of buffering van energie (enkele dagen tot een week). Daarmee biedt waterstof de broodnodige flexibiliteit voor het energiesysteem.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl