HomeUtilitiesWaterDreigend watertekort opgeschaald naar feitelijk watertekort

Dreigend watertekort opgeschaald naar feitelijk watertekort

Het dreigend watertekort (niveau 1) dat sinds 13 juli gold, is opgeschaald naar feitelijk watertekort (niveau 2). Dat betekent voorlopig nog geen beperkingen voor de industrie. Maar het Managementteam Watertekorten bereidt wel eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden.

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat Nederland binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) legt deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) neer.

Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW). Zij bereiden eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden. Op dit moment zijn die maatregelen nog niet nodig, maar dat zou de komende weken wel het geval kunnen zijn. De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan en die bestuurlijk goed afgestemd moeten zijn.

Waterverdeling afstemmen

Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart. Want sommige vaarwegen zullen worden belemmerd en gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid. Daarnaast wordt de natuur geraakt, aangezien rivieren, sloten en meren minder zoet water aanvoeren. Er is geen tekort aan water uit de kraan.

De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen moeten nemen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.

Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld. Hierin is bepaald dat de overheden als eerste prioriteit geven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur. Daarna moet de drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren. Proces- en industriewater staan pas op de derde en vierde plek in de verdringingsreeks. Dat betekent dat sommige industriële activiteiten zouden moeten worden gestaakt als de tekorten oplopen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl