HomeArchiefWereldwijde energievraag stijgt en emissies nemen toe

Wereldwijde energievraag stijgt en emissies nemen toe

Het IEA onderzocht de wereldwijde energievraag in 2018 en moet concluderen dat de vraag nog nooit zo snel is gestegen. De wereldwijde vraag naar energie steeg in 2018 met maar liefst 2,3 procent. Ondanks de groei in hernieuwbare energiebronnen, is de CO2-uitstoot toegenomen met 1,7 procent. In het energiepalet lijkt vooral aardgas aan een opmars bezig.

De wereldwijde vraag naar energie groeide vorig jaar met 2,3 procent, het snelste tempo dit decennium. Oorzaken zijn de robuuste mondiale economie en sterkere behoeften op het gebied van verwarming en koeling in sommige regio’s. Aardgas kwam naar voren als de brandstof van keuze, boekte de grootste winst en vertegenwoordigde 45 procemt van de stijging van het energieverbruik. De vraag naar gas nam met name toe in de Verenigde Staten en China.

De vraag naar alle brandstoffen nam toe, waarbij fossiele brandstoffen voor het tweede opeenvolgende jaar bijna zeventig procent van de groei vertegenwoordigden. De productie van zonne- en windenergie groeide met dubbele cijfers, waarbij alleen al zonne-energie steeg met 31 procent. Toch was dat niet snel genoeg om te voldoen aan de wereldwijd hogere vraag naar elektriciteit, die ook het gebruik van kolen opdreef.

Als gevolg hiervan steeg de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot in 2018 met 1,7 procent tot 33 gigaton. Het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie alleen overtrof tien gigaton, goed voor een derde van de totale toename. De meeste groei kwam van een jonge vloot kolencentrales in Azië.

Elektriciteit

Elektriciteit blijft zichzelf positioneren als de ‘brandstof’ van de toekomst, met een wereldwijde elektriciteitsbehoefte die in 2018 met vier procent toeneemt tot meer dan 23 duizend terawattuur. Deze snelle groei drijft elektriciteit naar een aandeel van twintig procent in het totale eindverbruik van energie. Toenemende elektriciteitsproductie was verantwoordelijk voor de helft van de groei van de primaire energievraag.

Hernieuwbare energiebronnen droegen in belangrijke mate bij aan deze uitbreiding van de elektriciteitsopwekking, goed voor bijna de helft van de groei van de vraag naar elektriciteit. China blijft de leider in hernieuwbare energiebronnen, zowel voor wind als zonne-energie, gevolgd door Europa en de Verenigde Staten.

Energie-intensiteit

De energie-intensiteit verbeterde vorig jaar met 1,3 procent, slechts de helft van de periode tussen 2014-2016. Dit derde opeenvolgende jaar van vertraging was het resultaat van een zwakkere implementatie van het energie-efficiëntiebeleid en een sterke vraaggroei in meer energie-intensieve economieën.

Koeling en verwarming

Bijna een vijfde van de toename van de wereldwijde vraag naar energie kwam van een grotere vraag naar verwarming en koeling, aangezien de gemiddelde winter- en zomertemperaturen in sommige regio’s historische records benaderden of overschreden. Koudepiekjes zorgden voor een grotere vraag naar verwarming en, belangrijker nog, de warmere zomertemperaturen zorgden voor meer vraag naar koeling.

VS en China

Samen waren China, de Verenigde Staten en India goed voor bijna zeventig procent van de wereldwijde stijging van de energievraag. De Verenigde Staten zagen wereldwijd de grootste toename van de vraag naar olie en gas. Het gasverbruik steeg met tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar, de snelste stijging sinds het begin van de IEA-cijfers in 1971. De jaarlijkse toename van de Amerikaanse vraag vorig jaar was gelijk aan het huidige gasverbruik in het Verenigd Koninkrijk.

De wereldwijde gasvraag groeide het snelst sinds 2010, met een jaar-op-jaargroei van 4,6 procent, het tweede opeenvolgende jaar van sterke groei, aangedreven door een hogere vraag en vervanging door steenkool. De groei van de vraag werd geleid door de Verenigde Staten. De gasvraag in China steeg met bijna 18 procent.

De vraag naar olie groeide 1,3 procent wereldwijd, waarbij de Verenigde Staten opnieuw voor het eerst in 20 jaar wereldwijd de leiding namen dankzij een sterke groei in petrochemische producten, stijgende industriële productie en truckdiensten.

Steenkool en kernenergie

De wereldwijde steenkoolconsumptie steeg met 0,7 procent, waarbij de stijging alleen in Azië zichtbaar was, met name in China, India en enkele landen in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Nuclear groeide ook met 3,3 procent in 2018, waarbij de wereldwijde generatie pre-Fukushima-niveaus bereikte, voornamelijk als gevolg van nieuwe toevoegingen in China en de herstart van vier reactoren in Japan.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl