HomeTransitieWind- en zonne-energieWetsvoorstel Energiewet naar Raad van State

Wetsvoorstel Energiewet naar Raad van State

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor een nieuwe Energiewet voor advies aan de Raad van State te zenden. De wet die de Elektriciteits- en Gaswet uit 1998 vervangt zou meer ruimte moeten geven aan netbeheerders om het energiesysteem aan te passen aan de fluctuerende vraag.

Volgens minister Rob Jetten van Klimaat en Energie vormt de nieuwe Energiewet het wettelijke fundament van de energietransitie. Het wetsvoorstel regelt bijvoorbeeld consumentenbescherming en biedt netbeheerders meer mogelijkheden om het volle elektriciteitsnet aan te pakken. Huishoudens en bedrijven krijgen meer mogelijkheden voor actieve deelname aan de energiemarkt. Bovendien borgt de wet veilige en gecontroleerde data-uitwisseling tussen netbeheerders, marktpartijen en afnemers van energie.

Voor regelgeving rond warmte en waterstof lopen aparte trajecten.

Voorstel

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Minister Jetten voor Klimaat en Energie zal bij het versturen van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer het verzoek doen voor snelle behandeling.

Flexibilisering

Met de nieuwe Energiewet kunnen burgers en bedrijven eenvoudiger dynamische energiecontracten afsluiten. Terwijl netbeheerders meer mogelijkheden krijgen om problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken. Bijvoorbeeld door het beschikbaar kunnen stellen van gereserveerde, niet gebruikte transportcapaciteit. Ook kunnen netbeheerders meer flexibele transportcontracten aanbieden en daarmee slimmer gebruik maken van de bestaande ruimte op het net.

Marktdiensten

Ook biedt de nieuwe Energiewet afnemers van elektriciteit de ruimte om, zelfstandig of in groepsverband, actief deel te gaan nemen aan de energiemarkt. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan een energiecoöperatie die zelf geproduceerde elektriciteit verkoopt en levert. Of door deelname aan marktdiensten rondom vraagrespons, waarbij afnemers hun energieverbruik aanpassen op basis van de actuele marktprijzen.

Data-uitwisseling

Het wetsvoorstel bevat een nieuw stelsel voor het uitwisselen van data. Dat maakt het voor huishoudens en bedrijven eenvoudiger om hun eigen data in te zien of te delen met een dienstverlener zoals een prijsvergelijker of energieverbruiksmanager. Daarbij biedt het wetsvoorstel duidelijke kaders over metingen, datakwaliteit, privacy, identificatie, bescherming en beveiliging van de energiedata.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl