HomeArchiefWiebes maakt extra geld vrij voor energietransitie

Wiebes maakt extra geld vrij voor energietransitie

In een brief aan de Tweede Kamer openbaart minister Erikc Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de verbreding van de Demonsratie energie-innovatie (DEI). Waar deze subsidie alleen was gericht op projecten die bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en energiesparing, zal de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ook CO2-besparende projecten ondersteunen.

De minister maakt 33,6 miljoen euro vrij voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem, inclusief waterstof. De ruimtelijke inpassing elektriciteit kan rekenen op een bedrag van 9,6 miljoen euro. Voor CO2-reductie in de industrie en Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS) kunnen innovatieve partijen 25,45 miljoen euro aan overheidssteun ontvangen. Tot slot zullen ook aardgasloze woningen, wijken en gebouwen worden ondersteund via de DEI+ regeling. Voor die partijen heeft de minister 7,45 miljoen euro vrijgemaakt, met daarbovenop een apart subsidieplafond voor maatschappelijk vastgoed van nog eens 3,91 miljoen euro.

Demonstratie energie-innovatie (DEI)

Voorheen was de DEI alleen gericht op projecten die bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en energiesparing. Met deze aanvullende thema’s verbreedt de minister de reikwijdte van de DEI om ook andere belangrijke projecten die bijdragen aan de klimaatopgave mogelijk te maken.

De DEI+ in 2019 “first come first serve” ingericht, zodat ondernemers gedurende een langere periode kunnen indienen in plaats van de huidige twee tendermomenten per jaar. Uit de beleidsevaluatie is gebleken dat ondernemers graag op meerdere momenten in het jaar een aanvraag willen indienen. Op deze manier kunnen ondernemers zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de gevraagde subsidie en zo nodig bij afwijzing hun projectaanvragen aanpassen en opnieuw indienen.

Meerdere jaren

Uit de beleidsevaluatie is eveneens gebleken dat verder aansluiting van het instrumentarium met commerciële uitrol wenselijk is. Daarom wordt het in de DEI+ toegestaan om een demonstratieproject van een innovatieve technologie tot maximaal driemaal te ondersteunen in plaats van slechts éénmaal. Hierbij moet het wel gaan om nieuwe innovatieve toepassingen waarbij de noodzaak voor subsidie nog steeds moet worden aangetoond.

Inschrijven

De DEI+ en de TSE subsidiemodule gericht op verduurzaming van de industrie zullen medio februari worden open gesteld. De overige subsidiemodules van de TSE worden 1 april 2019 opengesteld, met uitzondering van de subsidiemodule Geo-energie welke een openstellingsdatum van 1 juli kent. In december zal naar verwachting de definitieve subsidiebeschikking volgen.

IKIA

Wiebes wil leerervaringen die komend jaar worden opgedaan met de DEI+ en de gebundelde aanpak binnen de missiegedreven innovatieprogramma’s benutten voor de inzet richting 2020 en verder. Dit zal de minister doen in lijn met het ontwerp Klimaatakkoord en de daaraan verbonden Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA). In de IKIA worden meerdere missiegedreven innovatieprogramma’s geformuleerd, gelet op de gestelde prioriteiten in het ontwerp Klimaatakkoord.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl