HomeArchiefWiebes wil CO2-belasting voor de industrie

Wiebes wil CO2-belasting voor de industrie

De brief die minister Eric Wiebes stuurde aan de Tweede Kamer als toelichting op de doorrekening van het Klimaatakkoord toont een nieuwe koers richting industrie. De lasten die gepaard gaan met het terugdringen van de Nederlandse CO2-emissie wil Wiebes voor tweederde neerleggen bij de industrie. De grootverbruikerstarieven zullen daarom worden verhoogd. Ook het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) wordt aan banden gelegd.

Uit de brief van Wiebes: Het kabinet heeft bij het Klimaatakkoord altijd de volgende uitgangspunten voor ogen gehad: het halen van de klimaatdoelstellingen, zorgen dat het voor huishoudens haalbaar en betaalbaar is en zorgen voor een faire verdeling van lasten tussen mensen en bedrijven. Het kabinet houdt vast aan deze uitgangspunten. De doorrekeningen van het ontwerp-Klimaatakkoord laten zien dat dit mogelijk is, maar dat hiervoor nog het nodige moet gebeuren en concretiseringen nodig zijn.

Wiebes maakt verder duidelijk dat het kabinet vindt dat de lasten in de energierekening teveel bij huishoudens terecht komen en dat de verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven evenwichtiger moet worden. Het kabinet zal de belasting op de energierekening voor huishoudens aanzienlijk verlagen, in ieder geval door die belasting (ODE) voor bedrijven te verhogen. De verdeling zal daardoor verschuiven van 50/50 naar een derde/twee derde. We doen dit onder andere door het verhogen van de grootverbruikerstarieven, waardoor de industrie een grotere bijdrage gaat leveren aan de transitie.

Het eerder door de industrie voorgestelde bonus/malussysteem waarbij goed presterende bedrijven worden beloond en bedrijven die teveel CO2-uitstoten extra worden belast, blijkt uit berekeningen van de kamer niet tot voldoende CO2-besparing te leiden. Het kabinet zal daarom komen tot een verstandige en objectieve CO2-heffing om te zorgen dat bedrijven hun CO2-uitstoot daadwerkelijk terugdringen op een zodanige wijze dat we voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken. Bij de uitwerking worden ETS benchmarks betrokken. De opbrengst van de CO2-heffing zal worden gebruikt om de industrie te vergroenen.

Waar veel rapporten laten zien dat de transitie naar een emissieloze energievoorziening niet zonder carbon capture ande storage (CCS) kan, stelt het kabinet hier duidelijke grenzen aan. Volgens Wiebes om ervoor te zorgen dat CCS niet leidt tot ongewenste verdringing van schone technieken en dat daadwerkelijk ingezet wordt op een duurzame transitie. Daarbij kijkt het kabinet zowel naar de subsidie als de periode waarin CCS wordt toegepast.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl