HomeArchiefWiebes wil CO2-heffing inzetten voor vergroening industrie

Wiebes wil CO2-heffing inzetten voor vergroening industrie

Het debat in de Tweede Kamer over de doorberekening van het ontwerp-Klimaatakkoord ging met name over de lastenverlichting van de burger. Dat het bedrijfsleven een groter deel van de CO2-lasten voor zijn rekening neemt, lijken de meeste partijen een goede zaak te vinden. Wiebes stelt wel dat hij het opgehaalde geld wil terugsluizen naar de industrie om vergroening te stimuleren.

Worden de doelstellingen gehaald en hoeveel gaat het kosten? Dat waren de belangrijkste vragen in het debat met premier Rutte en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het ontwerp klimaatakkoord. In reactie op de doorrekening en om het politieke draagvlak te verbreden kondigde de regering onder andere de volgende aanvullende maatregelen aangekondigd: een lastenverschuiving van burgers naar bedrijven, een verstandige CO2-heffing voor bedrijven en ondersteuning van de landbouwsector voor een extra CO2-reductie.

CO2-heffing

Hoe de CO2-heffing voor de industrie er precies gaat uitzien, is nog niet geheel duidelijk. Het is belangrijk om die op een slimme manier in te vullen, zegt Dijkhoff (VVD), zodat we geen bedrijven de grens over jagen. Er mogen geen banen uit Nederland verdwijnen, zegt Buma (CDA), en een CO2-heffing mag niet leiden tot extra CO2-uitstoot elders. De bedoeling van het kabinet is om het opgehaalde geld terug te sluizen naar de industrie, zegt minister Wiebes, en zo vergroening te stimuleren.

Belastingverlaging burger

Blij verrast, zo reageert Klaver (GroenLinks) op de maatregelen van het kabinet. Ook volgens Asscher (PvdA) is er reden tot optimisme. Marijnissen (SP) heeft echter grote twijfels: is het een verkiezingsstunt of bereiken we echt iets? Trap er niet in, zegt Wilders (PVV): het kabinet is bang om een pak slaag te krijgen van de kiezers. Het verlagen van de energierekening is belangrijk voor het draagvlak, zegt Dijkhoff (VVD). Segers (ChristenUnie) wil dat ook mensen met een kleine beurs het kunnen meemaken. Daarom zou de rekening volgens Klaver (GroenLinks) niet pas in 2020 maar al in 2019 omlaag moeten.  Minister Wiebes vindt het een sympathiek idee om de energiebelasting al in 2019 te verlagen, maar betwijfelt of de Belastingdienst dit kan uitvoeren. Hij belooft wel om staatssecretaris Snel (Financiën) ernaar te laten kijken.

Delen: