HomeArchiefWiebes wil geen aansluiting Clauscentrale naar België

Wiebes wil geen aansluiting Clauscentrale naar België

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurde een brief naar de Belgische energieminister Marie-Christine Marghem over de eventuele aansluiting van de Clauscentrale op het Belgische net. Dat schrijft De Volkskrant. De Nederlandse minister is bang voor een capaciteitstekort bij windstille nachten.

RWE heeft al langer plannen klaarliggen om de Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht aan te sluiten op het Belgische net. De Nederlandse elektriciteitsmarkt kampt  met een capaciteitsoverschot terwijl de Belgen tekorten verachten, zeker als de Belgische kerncentrales worden uitgefaseerd.

Capaciteitstarief

Nederlandse elektriciteitscentrales hebben het momenteel moeilijk omdat duurzaam opgewekte stroom voorrang krijgt op de grijze stroom van de cenrales. Ze kunnen alleen op vollast draaien bij stroomtekorten als er geen wind- en zonne-energie beschikbaar is. Veel centrales zijn daarom in het verleden in de mottenballen gelegd. Inmiddels worden veel van deze centrales weer opgestart.

België wil een capaciteitstarief invoeren waarbij energiebedrijven een bedrag krijgen voor het beschikbaar houden van flexibel vermogen. Iets wat in het Verenigd Koninkrijk en Italië al gebeurt. Nederland en Duitsland zijn vooralsnog tegen een dergelijke regeling. Net als de EU zijn de landen van mening dat een capaciteitsmechanisme de marktwerking verstoort.

RWE stelde in 2015 al voor om de aansluiting met het Nederlandse hoogspanningsnet door te knippen en te vervangen voor een Belgische aansluiting. De EU-regels hielden dat destijds tegen.

Clauscentrale

De Clauscentrale in Maasbracht is een van de grootste gasgestookte centrales van Nederland. Op 26 juni 2012 werd eenheid C officieel geopend. Om economische redenen werd de centrale op 1 juli 2014 stilgelegd. Vanwege de toenemende vraag naar beheersbare capaciteit en de positieve trends op de groothandelsmarkt heeft RWE op 10 oktober 2018 besloten om Claus C weer in gebruik te nemen. Dit betekent dat de centrale vanaf eind 2020 weer beschikbaar zal zijn voor het elektriciteitsnet.

RWE is van plan om naast eenheid C een soortgelijke centrale te bouwen. Het bedrijf heeft in 2016 de relevante vergunningen gekregen. Echter, als gevolg van de moeilijke economische vooruitzichten voor aardgasgestookte energiecentrales, zijn er momenteel geen concrete plannen om de eenheid te bouwen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl