HomeArchiefWilfred de Jager van EEW finalist Plant Manager of the Year 2022

Wilfred de Jager van EEW finalist Plant Manager of the Year 2022

De afvalenergiecentrale van EEW speelt een steeds belangrijkere rol in de verduurzaming van de energievoorziening van de bedrijven in de Eemshaven. Aan plantmanager Wilfred de Jager de taak om de fabriek niet alleen uit te breiden, maar ook steeds meer afvalstromen te verwaarden. De Jager is finalist Plantmanager of the Year.

Wat milieuprestaties betreft, behoort de installatie van EEW op het Chemiepark in Delfzijl tot de top. Dat heeft veel te maken met de strikte Nederlandse milieuvoorschriften. Een ogenschijnlijke beperking die het bedrijf heeft weten om te buigen in een kans. Dat de toekomst er voor EWW enerverend uitziet, blijkt wel uit de uitbreidingsplannen.

Wilfred de Jager: ‘Ik ben twee jaar geleden onder meer in huis gehaald voor de uitbreidingsplannen van EEW met een vierde lijn: voor het verbranden van zuiveringsslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met zo’n vierde ketel neemt het stoomvolume en de redundantie verder toe en bieden we tegelijkertijd een duurzame oplossing voor de verwerking van zuiveringsslib.’

De impact op het bedrijf is echter nog veel groter dan die ene extra lijn omdat daarmee alles wat er nu staat te klein wordt. ‘Er zullen meer vrachtwagens komen, dus leggen we nieuwe wegen en een rotonde aan. We hebben redundantie nodig in de tien kilovoltstations en we hebben een andere locatie als revisieplaats nodig.’

Duurzaam

‘We zetten alles op alles om onze processen zo duurzaam en schoon mogelijk te maken’, vervolgt De Jager. De vierde verbrandingslijn die we laten bouwen, biedt kansen om nog meer te recyclen. Bij de verbranding van slib komt namelijk ammoniak vrij. Dat gaan we dus inzetten bij de bestaande installatie voor de katalysator voor het verwijderen van stikstofoxiden. Bovendien gaan we vanaf 2026 fosfaat terugwinnen uit de verbrandingsas van het slib. ’

Barrières

De importheffing op afval schiet volgens De Jager zijn doel voorbij. Die heffing is in het leven geroepen met het idee dat afval meer plaatselijk verwerkt zou moeten worden. Veel landen in Europa hebben een groot tekort aan verwerkingscapaciteit. Het alternatief is dan storten, maar dat leidt tot methaanuitstoot en veel meer broeikasgassen in de atmosfeer. Dus is het beter om onze moderne installaties in te zetten, dan het daar te storten.

Lees hier het hele interview met Wilfred de Jager

[vc_message]

Verkiezing PMY

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van Industrielinqs in samenwerking met de VNCI, Votob, VOMI, Deltalinqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse industrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. Tijdens het iLinqs-festival maken we op 23 juni bekend wie zich komend jaar Plant Manager of the Year 2022 mag noemen.[/vc_message]

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl