HomeArchiefZonnepark produceert waterstof

Zonnepark produceert waterstof

Alliander en GroenLeven openden in Oosterwolde de eerste binnenlandse waterstoffabriek naast een zonnepark in Nederland. Op deze locatie zet een elektrolyzer met zonnepanelen opgewekte elektriciteit om naar waterstof. Alliander en GroenLeven onderzoeken hoe waterstof een rol kan spelen in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet onvoldoende is om grootschalige opgewekte zonne-energie terug te leveren.

De grote toename van wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit van het net wordt bereikt. Om dit op te lossen moet het elektriciteitsnet minimaal worden verdubbeld. Dat vraagt om grote investeringen. Door de opgewekte elektriciteit te gebruiken voor het maken van waterstof ontlast men het net.

In Oosterwolde onderzoeken Alliander en GroenLeven de komende vijf jaar gezamenlijk hoe waterstof kan bijdragen aan efficiënte benutting van het elektriciteitsnet. In het onderzoek kijkt Alliander of het congestie op het elektriciteitsnet kan verminderen of voorkomen. En of waterstof mogelijk uitbreiding van het net kan voorkomen.

Voor de pilot bouwde Alliander direct naast een zonnepark van GroenLeven een waterstofinstallatie. Taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas nemen het gas af. Naar verwachting produceert de elektrolyzer jaarlijks 100.000 kilogram waterstof. Goed voor ongeveer tien miljoen schone kilometer aan autoritten met een personenauto.

Opslag

De bedrijven onderzoeken hoe de waterstofinstallatie kan meebewegen ten opzichte van de continue veranderende opwek vanuit het zonnepark. Daarnaast onderzoekt GroenLeven hoe het groene waterstof kan inzetten als opslagmedium.

Paul Weeda, co-CEO van GroenLeven: ‘we richten ons meer op brede hernieuwbare energieoplossingen en energielandschappen. Waar het accent in het verleden op zonne-energie lag, breiden we dit nu uit naar een mix van windenergie, energieopslag en dus ook waterstof.’

 

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl