HomeArchiefZuid-Nederland presenteert plan voor versnelling groene chemie

Zuid-Nederland presenteert plan voor versnelling groene chemie

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) pleit voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen en elektrificatie van de procesindustrie voor de fabricage van kunststoffen en kunstmest. Dit staat in het plan ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie-Ketentransitie in de procesindustrie’ dat woensdag is gepresenteerd. In het plan worden negen kansrijke opschalingsprojecten beschreven.

Het programma ‘Ketentransitie in de procesindustrie’ heeft tot doel om initiatieven voor een groene chemie en nieuwe economie versneld te realiseren en om duurzaamheidsinitiatieven op te schalen naar industriële schaal per 2025. Samenwerking in de keten is cruciaal om deze ambitie te verwezenlijken. Naast de grote chemische clusters Terneuzen, Moerdijk en Chemelot speelt de hightech een belangrijke rol voor elektrificatie en digitalisering van de industrie, de landbouwsector zorgt voor biobased grondstoffen en de recyclingsector helpt met verwerking en hergebruik van afvalmaterialen. Volgens ENZuid is een ketentransitie nodig.

Weinig aandacht voor circulariteit grondstoffen

Om dat te bereiken is er een analyse gedaan naar beschikbare technologieën voor groene chemie. Ook zijn er negen concrete initiatieven (Zie kader) uit de regio Zuid-Nederland geïnventariseerd die significant kunnen bijdragen aan de CO2-reductie-doelen. Opvallend is dat er nog weinig aandacht voor circulariteit van grondstoffen is. Dit onderwerp wordt nu door ENZuid in brede coalitie op de agenda gezet.

Gemeenschappelijke inspanning

Om te zorgen dat deze initiatieven daadwerkelijk tot bloei komen zet ENZuid voor de komende periode in op drie invalshoeken: De nieuwe ketens concretiseren, obstakels wegnemen en langjarige toelever-en afnameposities veiligstellen; financieringsmogelijkheden uitwerken; met overheden het gesprek aangaan om subsidiemogelijkheden op deze transitie te richten. Volgens ENZuid is het essentieel om samen met overheden op te trekken zodat Nederlands en Europees beleid voor klimaatverbetering zich richt op het stimuleren van circulariteit en elektrificatie in de procesindustrie. Een gemeenschappelijk inspanning is vereist, deze transities vergen commitment van alle betrokken partijen.

[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”far fa-lightbulb”]

Negen initiatieven

De negen concrete initiatieven uit het plan ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie-Ketentransitie in de procesindustrie’ die significant kunnen bijdragen aan de CO2-reductie-doelen

  • CO2-vrij produceren van waterstof en etheen uit methaan en stookgas
  • Standaardisatie van elektrolysersystemen
  • Suikerbieten als chemie-grondstof
  • Groene waterstofproductie middels vergassing van getorreficeerd afvalhout
  • Bio-ethanolproductie op basis van bagasse pellets
  • Bio-ethyleenoxideproductie uit bio-ethanol
  • Specialty bio-aromaten productie uit hemicellulose
  • Kraken van plastic afval
  • Crackerfeed uit plastic afval middels pyrolyse

[/vc_message]

Delen:
Author