Industrielinqs events

16 mei in Delfzijl Thema: Nieuwe bronnen voor C

Medio 2023 gaan Industrielinqs pers en platform en

The European process industry and energy sector are

Publicaties

Ineos heeft een contract toegekend voor de bouw van haar nieuwe administratieve campus op het terrein van Ineos Olefines Belgium in Lillo. Dit gebouw maakt deel uit van het Project One. Het nieuwe gebouw krijgt een capaciteit voor ongeveer 250

LyondellBasell en EEW Energy from Waste hebben een intentieverklaring ondertekend om plastic uit gemengde afvalstromen terug te winnen en te recyclen. Hiertoe zouden de partijen nieuwe voorsorteermachines gaan bouwen in de buurt van de verbrandingsinstallaties van EEW. Afvalstromen die niet op

Energy Storage NL en Connectr werken aan de ontwikkeling van een landelijke proeftuin voor energieopslag, batterijtechnologie en waterstof. Op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem willen de partijen een goed ingericht proefveld realiseren, waar leden van Energy Storage NL en

Nu gaat het bij overheidsinspecties vooral om momentopnames, stelt Arjan van Dijk, programmadirecteur van Safety Delta Nederland. ‘Maar je wilt geen foto van de veiligheid maar eigenlijk een hele film.’ Lees binnenkort het hele interview met hem in Industrielinqs Magazine. Met

Minister van Energie van de Belgische Federale regering Tinne van der Straeten heeft bekend gemaakt dat het via de projectoproep ‘Clean Hydrogen for Clean Industry’ zes projecten heeft geselecteerd waaraan zij een financiële bijdrage gaat leveren. Voor de eerste ronde van

De overheid gaat meer regie nemen om de industrie versneld te verduurzamen. Het kabinet introduceert een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie om verschillende initiatieven meer samenhang te geven. Minister Adriaansens (EZK) ziet dat bedrijven investeren in duurzame technologie. Maar om internationaal koploper