Avantium heeft de financiering rond voor zijn FDCA-fabriek in Delfzijl. De fabriek zal jaarlijks vijf kiloton furaandicarbonzuur (FDCA) produceren. Dit is de belangrijkste bouwsteen voor het plantaardige en recycleerbare polymeer polyethyleenfuraanoaat (PEF).

Met het bereiken van Financial Close zijn ingenieursbureau Worley en het Groningen Consortium minderheidsaandeelhouders geworden in Avantium dochter Avantium Renewable Polymers. Verder is het financieringspakket van negentig miljoen euro ondertekend met het consortium van de Nederlandse banken ABN AMRO Bank, ASN Bank, ING Bank en Rabobank. Ook het impact investeringsfonds van Invest-NL financierde een deel.

Bouw begonnen

Avantium zal nu onmiddellijk beginnen met de bouw van de FDCA Flagship fabriek, die volgens planning eind 2023 klaar zal zijn. Dit zal de commerciële lancering van PEF vanaf 2024 mogelijk maken.

Worley en het Groningen Consortium hebben samen een belang van 22,6 procent in Avantium Renewable Polymers verworven, terwijl Avantium 77,4 procent van het aandelenkapitaal blijft houden. Het Groningen Consortium gaat verder onder de naam ‘Bio Plastics Investment Groningen’ (BPIG) consortium dat speciaal in het leven is geroepen voor de investering in Avantium Renewable Polymers.

Avantium krijgt 7,5 miljoen euro subsidie voor de bouw van een vijf kiloton FDCA (furandicarboxylzuur) fabriek op het Chemiepark in Delfzijl. In de fabriek kan het bedrijf plantaardige grondstoffen omzetten in FDCA, een belangrijke grondstof voor PEF.

Deze subsidie, toegekend door het Nationaal Programma Groningen, maakt deel uit van een financieringsmix van dertig miljoen euro die Avantium en het Groningse consortium in januari 2020 zijn overeengekomen en die eerder is aangekondigd. Het Nationaal Programma Groningen -een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de Provincie Groningen en tien gemeenten -investeert in projecten die bijdragen aan de toekomst en welvaart van Groningen, gericht op economische ontwikkeling, de kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en duurzaamheid. Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft Avantium’s FDCA-fabriek bevestigd aangewezen als een ‘icoonproject’ voor de regio.

De FDCA-fabriek wordt in 2023 opgestart en zorgt voor ongeveer zestig banen in de regio.

Avantium bouwt zijn eerste commerciële fabriek in Delfzijl. Deze gaat industriële suikers omzetten in grondstoffen voor groene plastics. Met de vestiging van de vijf kiloton fabriek zet Avantium de stap van proeffabriek naar commerciële productie. Een definitief investeringsbesluit volgt nog dit jaar, waarna de eerste productie in 2023 moet volgen.

De nieuwe fabriek is gebaseerd op door Avantium zelf ontwikkelde technologie. Met die technologie kan het bedrijf plantaardige grondstoffen omzetten in FDCA. Dit is een belangrijke grondstof voor de nieuwe, groene plasticsoort PEF. Deze kan volledig uit plantaardige grondstoffen worden gemaakt. Bovendien is PEF goed recyclebaar en kwalitatief beter dan het gangbare PET-plastic dat uit aardolie wordt gemaakt.

Financiering

De bouw van de fabriek vergt een investering van 150 miljoen euro. Om Avantium bij de financiering op weg te helpen, heeft een consortium van regionale financiers samen met de provincie Groningen en Groningen Seaports een flinke bijdrage in het vooruitzicht gesteld. In totaal gaat het daarbij om een bijdrage van dertig miljoen euro. ‘Ook dankzij een eerder dit jaar verkregen Europese subsidie zijn we daarmee goed op weg om de financiering voor ons vlaggenschipproject rond te krijgen’, stelt Tom van Aken, CEO van Avantium. ‘We hopen voor het eind van 2020 een investeringsbesluit te kunnen nemen.’

Proeffabrieken

Avantium heeft al twee proeffabrieken in Delfzijl. Met de eerste – Dawn – worden industriële suikers geproduceerd uit niet voor voedsel geschikte biomassa. De tweede demonstratiefabriek – Ray – zet industriële suikers om in plantaardige mono-ethyleen glycol (MEG), een duurzame grondstof voor de chemische industrie.

Joint venture

Avantium vormde eerder al een joint venture met BASF – Synvina – om een commerciële fabriek voor de productie van groene FDCA van de grond te krijgen. Het toenmalige vlaggenschip met een capaciteit van 50.000 ton per jaar zou in Antwerpen worden gebouwd. Twee jaar geleden kondigde Synvina echter aan de pilotfase te verlengen om bepaalde stappen in het proces nog verder te optimaliseren. De bouw van de commerciële fabriek werd daarom uitgesteld met 24 tot 36 maanden. Een jaar later stapte BASF uit de joint venture en kwam de technologie van Synvina weer volledig terug in handen van Avantium. Deze is daarop ondergebracht in dochter Avantium Renewable Polymers.

Avantium opent vandaag officieel zijn demofabriek die mono-ethyleenglycol (MEG) uit suikers produceert op Chemie Park Delfzijl. De fabriek heeft een capaciteit van ongeveer tien ton per jaar. De opstart van een eerste fabriek op commerciële schaal voorziet het bedrijf in 2024.

In juni vorig jaar kondigde het bedrijf de plannen voor de demofabriek al aan en dit jaar volgde eind maart de beslissing om de fabriek in Delfzijl te bouwen. MEG is een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics, zoals PET en Avantium’s biogebaseerde alternatief daarvan, namelijk PEF.

Het proces dat Avantium heeft ontwikkeld voor de productie van MEG verloopt in één enkele stap. Het stond bekend als Mekong maar is nu omgedoopt naar Ray Technology. In de demofabriek kan het bedrijf de technologie opschalen, de technische en economische haalbaarheid van het proces valideren en gegevens verzamelen om een milieu-levenscyclusanalyse uit te voeren. Overigens is de Ray Technology ook geschikt om mono-propyleenglycol (MPG) te produceren.

Dawn Technology

Eerder opende Avantium al een pilotfabriek voor bioraffinage op Chemie Park Delfzijl. Deze moet de technische en economische haalbaarheid van het Dawn Technology-proces valideren. Daarbij worden houtsnippers en andere non-food biomassa omgezet in glucose en lignine.

Avantium heeft een subsidie van zes miljoen euro gekregen van de Europese Unie. Het chemiebedrijf gebruikt het geld om de ontwikkeling van haar Dawn- en Mekongtechnologieën te versnellen.

Avantium is naar eigen zeggen voorloper in het ontwikkelen en vercommercialiseren van innovatieve technologieën voor de productie van plantaardige chemicaliën en materialen. Dawn is een nieuw bioraffinageproces dat plantaardige grondstoffen die niet als voeding worden gebruikt, omzet in industriële suikers en lignine. De Mekontechnologie zet die industriële suikers om in mono-ethyleenglycol (MEG). Samen maken deze processen de productie van polyesters op basis van natuurlijke grondstoffen mogelijk.

Avantium bouwt in Delfzijl een demonstratiefabriek voor MEG. MEG is een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics, zoals PET en Avantium’s biogebaseerde alternatief daarvan, namelijk PEF. De ingebruikname van de Mekong-fabriek, met een capaciteit van ongeveer tien ton MEG, is gepland voor de tweede helft van 2019.

Consortium

De Spire-subsidie van zes miljoen euro die Avantium heeft gekregen, is onderdeel van Horizon2020, een Europees subsidieprogramma om duurzame procesindustrie in de regio te faciliteren. Avantium leidt vanaf september het Impress-consortium dat bestaat uit tien industriële en academische organisaties uit heel Europa. In totaal heeft het consortium een subsidie van dertien miljoen euro gekregen.

Impress wil een nieuw bioraffinageconcept demonstreren dat gebaseerd is op de integratie van nieuwe processen zoals Avantium’s Dawn- en Mekongtechnologieën. Het is ook van plan om nieuwe scheidings- en zuiveringsmethoden te ontwikkelen.

Avantium vestigt zijn demonstratiefabriek die mono-ethyleenglycol (MEG) uit suikers gaat produceren, in Delfzijl. In juni vorig jaar kondigde het bedrijf de plannen voor de fabriek al aan, maar het had toen nog geen beslissing genomen over de locatie. Een belangrijke factor bij de keuze voor Chemie Park Delfzijl is een subsidie van twee miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

MEG is een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics, zoals PET en Avantium’s biogebaseerde alternatief daarvan, namelijk PEF. Het proces dat Avantium heeft ontwikkeld voor de productie van MEG verloopt in één enkele stap en wordt Mekong genoemd. In de demonstratiefabriek kan het bedrijf de technologie opschalen, de technische en economische haalbaarheid van het proces valideren en gegevens verzamelen om een milieu-levenscyclusanalyse uit te voeren.

De demofabriek wordt gebouwd in de buurt van Avantium’s bestaande pilotfabriek die glucose en lignine produceert uit non-food biomassa. De ingebruikname van de Mekong-fabriek, met een capaciteit van ongeveer tien ton MEG, is gepland voor de tweede helft van 2019.

Synvina is weer helemaal eigendom van Avantium. Het bedrijf heeft BASF uitgekocht. Ook is Marcel Lubben aangesteld als nieuwe directeur.

Synvina is opgericht om op commerciële schaal de stof FDCA te maken met een techniek van Avantium. FDCA is een grondstof voor bioplastic PEF. BASF en Avantium zouden samen een bioplasticfabriek met een capaciteit van 50.000 ton per jaar in Antwerpen bouwen. Eind vorig jaar werd al bekend dat BASF uit de joint venture Synvina zou stappen. De bedrijven waren het oneens over de interpretatie van de overeenkomsten van de joint venture. Avantium heeft BASF 17,4 miljoen euro betaald.

Avantium wil haar techniek voor FDCA nog steeds vercommercialiseren. In de eerste helft van dit jaar wil het bedrijf meer over haar plannen bekend maken.

Marcel Lubben is vanaf 1 februari directeur van Synvina. Hij werkte eerder 25 jaar bij DSM

BASF stapt uit de joint venture Synvina die ze met Avantium was aangegaan. Samen zouden ze een bioplasticfabriek in Antwerpen bouwen. De bedrijven zijn het oneens over de interpretatie van de overeenkomsten van de joint venture.

Al eerder dit jaar werd bekend dat de bouw van de bioplasticfabriek in Antwerpen werd uitgesteld. De pilotfase werd verlengen om de toekomstige productie op commerciële schaal te optimaliseren. De furaandicarbonzuur-fabriek (FDCA) zou eigenlijk in 2021 gereed zijn. FDCA is een grondstof voor bioplastic PEF.

De fabriek zou een capaciteit krijgen van 50.000 ton per jaar en zou op de Verbund-site van BASF in Antwerpen worden gebouwd. Wat het vertrek van BASF uit de joint venture voor de bouw van de fabriek betekent, is onbekend.

Na het vertrek van BASF verwerft Avantium het belang van BASF in de joint venture Synvina. Tom van Aken (Chief Executive Officer van Avantium) laat in een persbericht weten nog steeds veel vertrouwen te hebben in de technologie van het bedrijf en de unieke eigenschappen van PEF. ‘We kijken ernaar uit om voort te bouwen op ons werk.’

Avantium houdt vandaag in Amsterdam een openingsceremonie voor zijn pilotplant in Delfzijl. In deze proeffabriek voor bioraffinage valideert het bedrijf de technische en economische haalbaarheid van het Zambezi-proces, dat vanaf nu de naam Dawn draagt. Met deze technologie worden houtsnippers en andere tweede generatie biomassa omgezet in suikers en lignine. Vrijdag volgt ook nog een officiële opening, maar dan bij de pilotplant op locatie.

De provincie Groningen steunt het pilotproject met een subsidie van 1,8 miljoen euro. ‘We kijken nu al verder dan de pilotfase’, aldus CEO Tom van Aken. ‘We hebben een consortium van partners dat zich inzet voor de ontwikkeling van een fabriek op commerciële schaal.’ In het consortium zijn AkzoNobel, RWE, Staatsbosbeheer en Chemport Europe verenigd.

‘Het leuke is dat een dergelijke raffinaderij gewoon in Nederland kan worden gebouwd, gevoed met lokale grondstoffen’, zegt CTO Gert-Jan Gruter. ‘We hebben met Staatsbosbeheer berekend hoeveel wij nodig hebben en hoeveel organisch afval er jaarlijks uit de bossen komt. Dat komt aardig met elkaar overeen.’

Grondstoffen

De suikers uit het Zambezi-proces, zoals glucose, zijn uitstekende grondstoffen voor chemie- en fermentatieprocessen om een breed scala aan producten te produceren. Avantium heeft zelf al een aantal processen ontwikkeld om suikers als grondstof te gebruiken. Zo zet het bedrijf met de Mekong-technologie suikers om in mono-ethyleenglycol, een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics. Ook dit proces wordt in een demonstratiefabriek op grotere schaal onderzocht. Waar deze proeffabriek komt te staan is nog niet bekend, maar de ingebruikname is al wel gepland voor 2019.

Daarnaast werkt het bedrijf binnen Synvina, een joint venture met BASF, ook al aan een full scale furaandicarbonzuur-fabriek in Antwerpen. Deze fabriek zal eveneens suikers als grondstof gebruiken. De proeffabriek voor deze YXY-technologie draait al een poosje in Geleen, waardoor deze bijna rijp is om te worden opgeschaald. De fabriek in Antwerpen krijgt een capaciteit van 50.000 ton furaandicarbonzuur per jaar en zal in 2023-2024 operationeel zijn.

Lees hier meer over de fabriek in Delfzijl.

Avantium gaat een nieuwe demonstratiefabriek bouwen die mono-ethyleenglycol (MEG) uit suikers gaat produceren. MEG is een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics, zoals PET en Avantium’s biogebaseerde alternatief daarvan, namelijk PEF.

Het proces dat Avantium heeft ontwikkeld voor de productie van MEG verloopt in één enkele stap en wordt Mekong genoemd. In de demonstratiefabriek kan het bedrijf de technologie opschalen, de technische en economische haalbaarheid van het proces valideren en gegevens verzamelen om een milieu-levenscyclusanalyse uit te voeren. Waar de fabriek komt te staan is nog niet bekend, maar de ingebruikname is gepland voor 2019.

Zambezi

Binnenkort opent Avantium haar pilotfabriek voor bioraffinage op Chemie Park Delfzijl. Deze moet de technische en economische haalbaarheid van het Zambezi-proces valideren. Daarbij worden houtsnippers en andere tweede generatie biomassa omgezet in glucose en lignine.

Daarnaast werkt het bedrijf ook aan een bioplasticfabriek in Antwerpen, een samenwerking van Avantium en BASF. Dit project heeft vertraging opgelopen. Begin dit jaar is de pilotfase verlengd om problemen in het productieproces op te lossen. Deze fabriek zal daarom pas in 2023-2024 operationeel zijn.