HomePosts Tagged "biomassa"
Archive

Vattenfall heeft de plannen voor de biomassacentrale in Diemen in de ijskast gezet. Het bedrijf gaat nu in gesprek met de betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland en demissionair

De Raad van State heeft beslist dat de Provincie Noord-Holland alsnog uitgebreid onderzoek moet laten doen naar de milieugevolgen van de biomassacentrale die Vattenfall in Diemen wil bouwen.

SPIE Nederland en C-Green werken samen aan de eerste Nederlandse modulaire fabriek die rioolslib omzet in biobrandstof. De innovatieve installatie - ontwikkeld door C-Green - zet natte biomassa

De rechter heeft een streep gezet door de plannen van chemieconcern Sabic om in Bergen op Zoom een biomassacentrale te bouwen. De rechtbank Den Bosch bepaalde dat Sabic

Gasunie en Perpetual Next sloten een joint venture overeenkomst voor ontwikkeling en realisatie van het Torrgas Delfzijl project. De partijen willen een nieuwe fabriek bouwen die organische reststromen

TerraWatt Biochar start een pilot rond de productie van biochar uit biogrondstoffen. Biochar legt koolstof uit biomassa vast en verlaagt zo uitstoot van CO2. Het uiteindelijke doel is

De rechtbank besliste dat Provincie Noord-Holland de vergunningen voor de bouw van een eventuele bio-warmte installatie terecht heeft verleend. De rechter bevestigt daarmee dat er met de mogelijke komst

TKI Nieuw Gas analyseerde 68 groen gas-projecten en concludeerde dat meer dan de helft ervan een positieve bijdrage heeft aan de doelstelling van de regelingen. Wel ziet men