HomePosts Tagged "CO2-uitstoot"
Archive

OCI ondertekende een intentieverklaring met de overheid waarin zij drie routes voor verduurzaming aangeeft. OCI wil via de maatwerkaanpak haar CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 0,8 megaton tot

LyondellBasell wil in 2030 42 procent minder CO2 uitstoten dan in 2020. Daarnaast heeft het bedrijf zich tot doel gesteld om de zogenaamde Scope 3 -emissies (indirecte emissies

FrieslandCampina stelt meer geld beschikbaar voor de verduurzaming van melkveehouders. Boeren die investeren in maatregelen om broeikasgassen te verminderen krijgen een hogere beloning voor hun melk. Dit maakte

De bedrijven binnen de Nederlandse industrie die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) zijn sinds 2018 nauwelijks duurzamer gaan produceren, dat blijkt uit recente cijfers van de

De zeer lage waterstand in de Rijn is een groot probleem voor de Duitse elektriciteitsproductie. Dat schrijft Sectoreconoom Industrie, Transport & Logistiek Albert Jan Swart van ABN AMRO

In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral doordat een kwart minder aardgas

De CO2-emissies in de Rotterdamse haven zijn voor het eerst sinds 2016 weer gestegen. In 2021 lag de uitstoot één megaton hoger dan in 2020, een stijging van

Nu zowel Shell als HyCC concrete plannen hebben voor de installatie van een tweehonderd en tweehonderdvijftig megawatt elektrolyser, gaat Havenbedrijf Rotterdam verder met de ontwikkeling van het conversiepark.

De kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam krijgt subsidie om vrijwillig en volledig te sluiten. Het gaat om maximaal 212,5 miljoen euro subsidie. Zodra aan alle voorwaarden zijn