Het industriecluster Eemsdelta heeft een ambitieus doel: in 2050 duurzaam en CO2-neutraal produceren. Er zijn vele concrete en ook minder concrete ideeën die hieraan zouden kunnen bijdragen. Dat bleek ook uit de ingeleverde whitepapers voor de scenariowedstrijd Northern Back from the Future. De jury was het meest onder de indruk van het team ‘(Water)stof tot nadenken’. Zij gaan op studiereis naar Japan.

Met een heel degelijk en afgewogen white paper van team ‘(Water)stof tot nadenken’ wisten de drie young professionals en promovendi van TNO, Wageningen UR en TU Eindhoven: Tes Apeldoorn, Carina Nieuwenweg en Leon Rosseau de jury en de zaal te overtuigen dat hun visie het meest realistisch en innovatief is. Hun whitepaper ‘(Water)stof tot nadenken’ combineert verschillende hoopvolle ontwikkelingen tot een congruente en inclusieve verkenning.

Strijd

Tijdens Eemsdeltavisie 2019 op 16 oktober in Delfzijl was de spanning van de gezichten af te lezen. Wie zou de wedstrijd, met als prijs een studiereis naar Japan gaan winnen? De teams was gevraagd een visie op te stellen op basis van de Industrie-agenda met focus op 2050 en de resultaten van de Industrietafel Noord met het vizier op 2030 en deze informatie te vertalen naar natural steps. Welke interessante stappen zagen zij voor de korte en middellange termijn om vaart te maken met de klimaatambities richting 2030 en 2050?
De jury en het publiek kozen uiteindelijk het team ‘(Water)stof tot nadenken’. Zij namen het op tegen een team van werkstudenten van MAAK Techniek en Proces en een team van Avantium/Universiteit van Amsterdam.

Japan

Het team heeft een studiereis naar Japan gewonnen waar ze bij Kikkoman, Teijin Aramid en Yokogawa. Daarnaast mogen ze, net als de andere twee teams, ook een dag meevaren met zeilschip Ecolution. Dit schip is gebouwd in opdracht van oud-astronaut Wubbo Ockels. Het zeiljacht zit vol innovaties op het gebied van groene energie en moderne zeiltechnieken.

Wedstrijd Northern Back from the Future

De wedstrijd Northern Back From the Future wordt georganiseerd door Industrielinqs, de uitgever van Het nieuwe Produceren en Petrochem. Mede-initiatiefnemers zijn EemsdeltaGreen en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De wedstrijd wordt mede ondersteund door Chemport Europe, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Chemiepark Delfzijl.

Lees hieronder de whitepapers van (Waterstof) tot nadenken en de twee andere finalisten.

Volgens minister Wiebes (Economie en Klimaat) is systeemintegratie de oplossing voor de energietransitie. Dat zei hij gisteren op ons congres Eemsdeltavisie in Delfzijl.

Dat sectoren los van elkaar staan, kan volgens de minister niet meer. ‘De tijd dat de industrie hier zat, de landbouw daar en elektriciteitsopwekking daar, is voorbij. De oplossing is systeemintegratie en dat wordt een hele klus. We moeten nog uitdenken hoe we dat gaan doen en dat moeten we met zijn allen doen.’

Wiebes geeft aan dat het noorden van Nederland een voorbeeld voor de rest van het land kan zijn. ‘Het is heel veel benadrukt dat als we ergens een transitie geloofwaardig zien gebeuren het in het noorden is. Hier moet de transitie tussen industrie, elektriciteits- en energieopwekking lukken vanwege de wind op zee en waterstof. Als we het hier verkloten dan lukt het nergens.’

Samenwerking

Het valt de minister op dat de samenwerking tussen de verschillende industrieën en lokale overheden in het noorden uitmuntend is. ‘Dat gaat hier geweldig goed. De industrietafel die we hier hadden voor het klimaatakkoord draait gewoon door. Daar wordt op allerlei samengewerkt. Ik heb denk ik wel met twintig bazen van lokale industrieën gesproken en allemaal vertelden ze alleen door samenwerking te kunnen doen wat ze doen. Dat is ook logisch. Zo zit het transitievraagstuk ook in elkaar. Alles moet je op elkaar aansluiten en niks kan je meer los van elkaar zien.’

Het is een woelige periode voor de industrie.  Het imago staat onder druk, onder andere in de maatschappelijke discussies over de energietransitie. Dat terwijl de chemische industrie er juist een enorm positieve invloed op kan hebben met innovaties. Volgens Manon Bloemer, de nieuwe directeur van de Koninklijke VNCI, moet de chemie zichzelf daarom veel meer laten zien. ‘Met meer Marinussen Tabak had de industrie een veel minder groot imagoprobleem.’ 16 oktober is Bloemer een van de keynotes van Eemsdeltavisie 2019.

Ze kwam dit voorjaar over van Vopak. Met plezier kijkt ze terug op haar tijd bij de wereldwijde gigant in de opslag van brandstoffen en chemicaliën. Vooral de ambitie van het op- en overslagbedrijf sprak haar aan. ‘Binnen de opslagsector wil Vopak voortdurend koploper zijn als het gaat om verduurzaming en veiligheid’, stelt Manon Bloemer. ‘Dat boeide me enorm en ik haalde er ook veel voldoening uit.’ Steeds nieuwe stappen zetten, dat werkt ook stimulerend.

Bij Vopak was dat vooral als alerte volger. Want het is ook zoals haar ex-collega Jan Bert Schutrops het een paar jaar geleden in Petrochem realistisch verwoordde: ‘Bedrijven als Vopak bepalen niet het tempo van de energietransitie. We zijn goed in de logistiek en de opslag van moleculen en van daaruit ontwikkelen wij onze visie. Daarbij volgt het bedrijf op de voet de keuzes van de partijen die bepalend zijn in de transitie.’

Communicatief

Toen ze de kans kreeg om nog dichter op de verandering te komen, greep ze die een paar maanden geleden met beide handen aan. Als de nieuwe directeur van de VNCI vertegenwoordigt ze nu bedrijven die volgens haar zeer bepalend zijn en dat ook willen zijn. ‘Dat beeld had ik vooraf heel sterk. De chemische industrie zit in het hart van de transitie. Het moet nu ook echt gebeuren. Daar is de industrie van doordrongen. De urgentie wordt door de hele sector gevoeld. Het beeld dat ik vooraf had, blijkt dus te kloppen.’

Ze deinst ook niet terug voor het imago van de chemie dat de laatste tijd onder druk staat. Discussies zullen er immers altijd zijn. Ze maakt zich alleen wel zorgen over het effect op jongere generaties. ‘We hebben heel veel enthousiaste mensen nodig om de transitie ook daadwerkelijk vorm te geven.’

In dat kader is Manon Bloemer erg blij met het open en zeer communicatieve karakter van Plant Manager of the Year 2019 Marinus Tabak, die in juni is verkozen. Als nieuw jurylid heeft ze de verkiezing van dichtbij meegemaakt. ‘Met meer Marinussen Tabak had de industrie een veel minder groot imagoprobleem.’ Maar niet iedereen hoeft zo communicatief te zijn. De chemie heeft naast boegbeelden ook mensen nodig die enthousiast op andere, vaak minder zichtbare plaatsen aan de transitie werken.

Vooroplopen

Ze impliceert met de behoefte aan meer Marinussen wel dat het imagoprobleem niet alleen van buitenaf komt. ‘Als industrie moeten we veel meer naar buiten treden. Onbekend maakt onbemind. En er is juist zoveel om trots op te zijn. Veel chemische patenten staan bijvoorbeeld op naam van Nederlandse bedrijven. En Nederland heeft 0,2 procent van de wereldbevolking en maar liefst twee procent van de chemische productie. Dat is een factor tien. Daarover mogen we best wat vaker onze trots uiten. Meer Hollands Glorie. Laten we mooie verhalen vertellen, want die zijn er. Ook om op die manier jonge mensen aan te trekken en te laten zien wat we doen. Die jonge generatie hebben we nodig om nieuwe technologie te ontwikkelen. Er zijn momenteel drie technologiegebieden die zeer hoopgevend zijn en ervoor kunnen zorgen dat we op den duur klimaatneutraal kunnen produceren. En waarin we als Nederlandse chemie voorop kunnen lopen. Ten eerste elektrificatie van de industrie en elektrochemie. Ten tweede de bio- en circulaire grondstoffen. Heel interessant welke ontwikkelingen er nu bijvoorbeeld zijn in de chemische recycling van kunststoffen. De derde lijn is CCU/CCS. Het afvangen van CO2 om het op te slaan of om het, wat nog beter is, als grondstof in te zetten voor de chemie.’

Studiereis

Zelf wil de VNCI nog meer de brug slaan tussen de industrie en de samenleving. Bijvoorbeeld door vaker regionaal aanwezig te zijn. Vorig jaar, toen de vereniging honderd jaar bestond, heeft de VNCI daarvoor Behind the Scenes in het leven geroepen. Verbindende evenementen in en rondom de chemische clusters in Nederland. ‘We merken aan de sfeer tijdens deze bijeenkomsten dat deze aanpak heel goed werkt. De volgende stap is dat we nog meer de samenleving daarbij betrekken.’

Manon Bloemer VNCI

Manon Bloemer (VNCI): ‘Onbekend maakt
onbemind. En er is juist zoveel om trots op te zijn.’

In die zin is de VNCI-directeur ook heel blij met de komende Behind the Scenes op 16 oktober in Delfzijl, die tijdens – en geïntegreerd met – het congres Eemsdeltavisie 2019 wordt georganiseerd. De laatste in de reeks, maar mogelijk ook de meest bezochte. Bloemer: ‘Fantastisch bijvoorbeeld de wedstrijd voor studenten en young professionals die in dat licht wordt georganiseerd. Dat is precies de verbinding die we moeten zoeken.’ Zes teams met drie jonge mensen hebben in dit kader hun whitepapers ingeleverd. Daarin beschrijven ze de stappen die de Eemsdelta de komende jaren het beste kan zetten om de inmiddels bekende klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 ook daadwerkelijk te kunnen halen. Tijdens Eemsdeltavisie strijden drie finalistenteams om een studiereis naar Japan.

Veiligheidscultuur

Naast innovatie rond de energietransitie en druk op de arbeidsmarkt is er nog een ander terugkerend thema voor de VNCI: veiligheid. Zo werd de industrie onlangs verrast door een artikel in het NRC. Uit onderzoek van criminologen van de Universiteit van Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam zou een verontrustend beeld ontstaan. Tussen 2006 en 2017 begingen 494 chemiebedrijven samen 7.362 overtredingen. Volgens het onderzoek overtreedt zeven procent   stelselmatig de regels.

Er is nog helemaal geen sprake van een eindrapport, stelt Bloemer. Dat komt pas het einde van dit jaar. Het artikel kwam onverwacht aan het einde van de zomer en is gebaseerd op een verslag van de onderzoekers in december vorig jaar. Hoor en wederhoor is niet toegepast. Bloemer: ‘Het is bovendien lastig om op een rapport te reageren dat nog moet verschijnen.’

Ze wil vooral voorkomen dat het een reactieve discussie wordt. ‘Vooropgesteld zijn we zeer geïnteresseerd in het onderzoek en de database waaruit de cijfers komen. We gaan graag in gesprek met de onderzoekers en hebben ook al contacten gelegd. We willen blijven leren om de veiligheidscultuur te verbeteren. Dat is een continu proces.’

Crimineel

Toch wil ze er kort op reageren. De overheid brengt op basis van dezelfde database jaarlijks het rapport De Staat van de Veiligheid uit, dit is openbaar toegankelijk. Dat beeld ziet er heel anders uit. Bloemer: ‘Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal overtredingen in de chemische industrie juist afneemt. En dat er een duidelijke beweging is van zwaar, naar middel naar licht. Alleen daarom al vind ik het woord crimineel dat rond het onderzoek van de criminologen hangt heel zwaar. Maar nogmaals, we willen graag leren, vooral van elkaar. Zo is Veiligheid Voorop een belangrijke samenwerking om dat industriebreed verder te brengen.’

Al met al zijn haar eerste honderd dagen bij de VNCI voorbijgevlogen. ‘Ik heb daar ook over nagedacht. Tussen 2020 en 2050 resten ruim honderd maal honderd dagen. Dat is dus zo voorbij.’ No time to waste dus, om er maar eens een oude leus van een grote ngo bij te halen.

Behind the Scenes@Eemsdeltavisie

Manon Bloemer is een van de sprekers tijdens Eemsdeltavisie 2019, dat geïntegreerd met Behind the Scenes van de VNCI op 16 oktober in Delfzijl wordt georganiseerd. Thema: Natural Steps. Met de industrie-agenda voor de Eemsdelta en de uitkomsten van de Industrietafel Noord-Nederland zijn stevige, generieke doelstellingen geformuleerd. Er is gekozen voor een purpose driven aanpak waarbij niet op voorhand voor een enkele oplossingsrichting wordt gekozen. Maar wat betekenen deze ambities voor de korte en middellange termijn? Welke stappen kunnen ons dichter bij de uiteindelijke doelen brengen. En hoe kunnen we leren van stappen die we in het verleden hebben gezet?
Andere sprekers zijn onder andere Berend Aanraad (The Natural Step), Johan  Visser (Nouryon) en Marinus Tabak (RWE, Plant Manager of the Year 2019).

Kijk voor het volledige programma en om u nog snel aan te melden op: www.eemsdeltavisie.nl

Morgen, woensdagmiddag 12 juni, wordt de scenariowedstrijd Northern Back From the Future officieel officieel afgetrapt met een symposium. Vertegenwoordigers van het industriecluster in de Eemsdelta en Industrielinqs zullen hun visie geven op de toekomst van de industrie. Teams en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de presentaties kosteloos bij te wonen. Inschrijven voor het symposium hoeft niet.

Sprekers tijdens het aftrapsymposium zijn onder meer Edward Groen van chemiebedrijf Teijin Aramid, Frans Alting van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en hoofdredacteur Wim Raaijen van Industrielinqs. Aanvang van het symposium is 13.30 in zaal 0253 van het gebouw Bernoulliborg van de Rijksuniversiteit Groningen.

Programma

  • 13.30 opening
  • 13.35 (Nederlands) Frans Alting (SBE) over de ambities van de Eemsdelta voor 2030 en 2050 (Industrietafel Noord en Industrie-agenda)
  • 14.20 Korte Pauze
  • 14.25 (English) Edward Groen (Teijin Aramid) over de ambities en de opties van een internationaal bedrijf in met productievestigingen in Noord Nederland.
  • 15.10 Pauze
  • 15.30 (English) Wim Raaijen (Industrielinqs) over innovatie en technologietrends vanuit een hoofdredactioneel/techniekfilosofisch oogpunt
  • 16.15 Korte uitleg over de wedstrijd en oproep om in te schrijven.
  • 16.30 Einde

Meer over de wedstrijd.

 

Welke innovatie uit het noorden kan de groene industriële revolutie veroorzaken? Tijdens de Northern Enlightenmentz verkiezing gaan we op zoek naar hoopgevende innovaties. Dit jaar strijden Enerpy, Groningen Seaports/Pipelife en Stercore om de titel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl.

Met de verkiezing willen we de noordelijke provincies van Nederland inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties en willen we de bedrijven die meedoen een duwtje in de rug geven.

Radiolyse

Ook dit jaar hebben we weer drie mooie innovaties die meedoen aan de verkiezing. De eerste is Enerpy, een bedrijf dat zich richt op het herwinnen van grondstoffen en energie uit problematisch organisch afval. Denk daarbij aan biomassa, plastics, huishoudelijk afval, bedrijfsafval en oude autobanden. Eigenlijk alles waar een koolstof in zit, kan Enerpy met een gepatenteerde technologie omzetten in carbon, olie en gas.

Het proces van Enerpy lijkt op pyrolyse, maar zelf noemen ze het liever radiolyse. Voor het thermische kraakproces maakt het bedrijf namelijk gebruik van straling (microgolven). Middels de radiation wordt het afval verhit en worden de molecuulketens gebroken. In gasvorm verlaten deze moleculen de reactor om vervolgens onder speciale condities in condensors te worden getransformeerd naar oliën en eventueel water. Een deel van het gas blijft in gasvorm. In de reactor komt na het proces de vaste grondstof carbon vrij. Het proces is energiezuiniger dan pyrolyse.

Om het organisch afval om te zetten in hernieuwde grondstoffen is energie nodig in de vorm van hitte. Deze hittebron kan worden gevormd door de verbranding van een brandstof als houtsnippers, gas of carbon. De restwarmte kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en warm water. Alle energie wordt op deze wijze optimaal benut. Enerpy heeft een demoplant in Delfzijl. Het bedrijf heeft als doel om een installatie op industriële schaal te realiseren in de verwerking van een specifieke en problematische afvalstroom. > lees meer over deze finalist

Kunststof waterstofnet

De tweede finalist is Groningen Seaports samen met producent van kunststof buizen Pipelife. Zij willen een infrastructuur voor het transport van groene waterstof aanleggen in Delfzijl en de Eemshaven. In eerste instantie wordt vier kilometer aan infrastructuur aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren. Vernieuwend daarbij is het gebruik van kunststofleidingen, die de kosten significant kunnen verlagen zowel voor de aanschaf en aanleg.

Groningen Seaports en Pipelife hebben twee nieuwe kunststof buistypes ontwikkeld. Een eenvoudige van PE voor lage druk en een met aramide versterkte pijpleiding voor de hoge druk. Zelfs de homedruk-variant, die meer dan zestien bar aan kan, wordt straks geleverd op haspels van ongeveer drie diameter en is zodoende eenvoudig uit te rollen. Bovendien vergen ze veel minder onderhoud en zijn ze niet corrosiegevoelig. De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken transporteren naar met name chemiebedrijven in de regio Groningen. De inzet van groen waterstof is nog duur. Daarom moeten alle zeilen worden bijgezet om verschillende onderdelen in deze toekomstige keten goedkoper te maken.

Voor de plannen in de Eemsdelta gaat Pipeline de gasbuizen leveren en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor fluctuaties in het groene energieaanbod. Elektriciteit van windmolens kan omgezet in en opgeslagen worden als waterstof. Waterstof kan op haar beurt weer worden omgezet naar grondstof of brandstof voor diverse chemie- en industriële bedrijven. > lees meer over deze finalist

Groen gas uit mest

De derde finalist is het Drentse bedrijf Stercore, dat er in is geslaagd om met een innovatieve technologie duurzame energie en koolstof te produceren uit mest en digestaat. Bijzonder is dat hierbij alle reststoffen worden hergebruikt. Andere producenten van groen gas hebben nog steeds te maken met afvalstoffen, die nog moeten worden verwerkt. De kosten daarvan kunnen zo maar hoger liggen dan de opbrengsten.

Met het systeem dat Stercore heeft ontwikkeld, blijven er alleen producten over. Naast groen gas zijn dat koolstof, CO₂ en warmte. De koolstof is hernieuwbaar met waardevolle mineralen, waarmee het bedrijf hoogwaardige organische meststoffen en andere bodemverbeteraars kan maken. De CO₂ en de restwarmte uit het productieproces kunnen door de tuinbouw worden benut.

Het bedrijf wil een fabriek in Emmen bouwen, naast een industrieterrein. Als deze volledig operationeel is, kan die ongeveer twintig miljoen kubieke meter aan groen gas produceren. Dit gas is direct te gebruiken. De installatie is gekoppeld aan een methanisatie-installatie, die het geproduceerde ruwe gas omzet in gas van Groningse aardgaskwaliteit. De twintig miljoen kubieke meter gas die Stercore in Emmen produceert, is bovendien een netto hoeveelheid. Het benodigde gas voor eigen gebruik is hierin al verrekend. > lees meer over deze finalist

De verkiezing

Tijdens Eemsdeltavisie op 17 oktober strijden de drie finalisten om de titel. De winnaar wordt bepaald door een deskundige jury (verdeelt 60 punten), internetstemmen (20 punten) en de bezoekers van het congres (20 punten). Houd onze websites www.hetnieuweproduceren.nu en www.petrochem.nl in de gaten, voor uitgebreidere artikelen over de drie finalisten en voor het uitbrengen van uw stem op uw favoriet Northern Enlightenment.

In de Industrieagenda voor de Eemsdelta durven de opstellers het aan: in 2050 kan het chemie- en energiecluster nettogebruiker zijn van CO2. Geen reductie, maar herstel! Net als bomen, die zijn niet CO2-neutraal, maar zetten kooldioxide juist om. Het vraagt wel een andere manier van kijken. CO2 is daarbij geen probleem, maar potentiële grondstof. De eerste projecten zijn er. Wat is er op termijn nog meer mogelijk?

Bij Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl onderzoeken we hoe de industrie nog meer kan leren van hoe bossen functioneren: Factory as a Forest. Kijk voor het volledige programma en aanmelden op www.eemsdeltavisie.nl.