HomePosts Tagged "gevaarlijke stoffen"
Archive

DCMR legt een last onder dwangsom op aan Chemours voor het lozen van trifluorazijnzuur (TFA). Chemours moet stoppen met het lozen van de stof, anders moet het bedrijf

Vomi, de branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie, heeft een infographic ontwikkeld om de bewustwording te bevorderen rondom het veilig werken met Chroom-6 houdende materialen. Blootstelling aan Chroom-6

De Inspectie SZW gaat de komende drie jaar scherp controleren bij BRZO-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze

Waternet start in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. De proef bestaat

De aanvraag voor een nieuwe lozingsvergunning van Sitech Services is volgens Waterschap Limburg te laat ingediend. Sitech spreekt van overmacht vanwege de veel gedetailleerdere uitvraag in het kader

De emissie van vinylchloride bij PVC-producent Shin Etsu in Pernis in 2017 is ontstaan nadat een breekplaat bij een veerveiligheid van een reactor faalde. Dat blijkt uit onderzoek