HomePosts Tagged "Groningen"
Archive

De Provincie Groningen kent een subsidie van ruim 2,5 miljoen euro toe aan betonproducent Olthof in Sappemeer. Het bedrijf ontvangt de subsidie om haar productieproces uit te breiden

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan in juni was voorzien. Dat staat in een

Vandaag start minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de bouw van een mengstation voor aardgas in Zuidbroek. Deze installatie wint stikstof uit de lucht en mengt

Vanaf zomer 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gaswinning meer nodig uit het Groningenveld. Dit heeft het kabinet al eerder besloten om de oorzaak van de

Gasterra, het verkoopkantoor van Gronings gas, wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd. Door het stopzetten van de gaswinning in Groningen komt ook de kernactiviteit van Gasterra op termijn

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard kuub. Daarmee zakt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van twaalf

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes moet beter motiveren waarom NAM de Groningse gaswinning na het huidige gasjaar 2018-2019 niet sneller kan afbouwen naar nul. Dat

Ondanks het terugschroeven van de gasproductie, werd Groningen vanmorgen opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een magnitude van 3.4 volgens de Schaal van Richter, wat maar 0.2

Op 12 juni wordt de scenariowedstrijd Northern Back From the Future officieel afgetrapt met een symposium. Vertegenwoordigers van het industriecluster in de Eemsdelta en Industrielinqs zullen hun visie