Het Amerikaanse Taronis Fuels gaat in de Amsterdamse haven biobased lasgas produceren. De komende tijd begint het bedrijf met de ontwikkeling van de fabriek. Als alles volgens planning verloopt, kan de eerste productie volgend jaar beginnen.

Lasgas, oftewel acetyleengas, is onmisbaar bij autogeen lassen. Dit is een vorm van lassen waarbij een zeer hete vlam noodzakelijk is. De bouw en scheepsbouw maakt bijvoorbeeld gebruik van dit lasgas. Taronis heeft hierop een bio-variant ontwikkeld, namelijk MagneGas. Het bedrijf gaat deze variant in Amsterdam uit verschillende stromen afgewerkte rest-ethanol produceren.

Op het terrein in Amsterdam heeft Taronis plaats voor zeven vergassingsunits voor de productie van het lasgas. Het bedrijf begint echter met slechts één mobiele unit. Dit heeft te maken met vergunningen. Jaarlijks mag namelijk maximaal één ton sample-gas zonder vergunning worden verkocht. Daarmee kan het bedrijf zijn activiteiten lanceren en het MagneGas alvast op de markt brengen. Intussen loopt dan ook het vergunningsproces voor een schaalbare productiefaciliteit. Het bedrijf verwacht daarvoor zes tot twaalf maanden nodig te hebben.

In de transitiefase naar hernieuwbare brandstoffen hebben Havenbedrijf Amsterdam en Titan LNG een langlopende huurovereenkomst ondertekend voor de Amsterdamse haven als ‘thuishaven’ voor Titans LNG bunkerponton de FlexFueler001.

Vloeibaar aardgas (LNG) is geschikt voor zeer uiteenlopende scheepstypes en -groottes. LNG biedt milieuvoordelen omdat het een einde maakt aan SOx (zwavel) en fijnstof emissies, en het de uitstoot van NOx (stikstof) met 85 procent vermindert. Ook verlaagt LNG de CO2-uitstoot. Door de inzet van vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof wordt bovendien voldaan aan huidige en toekomstige regelgeving.

Amerikahaven

De FlexFueler001 gaat als eerste in zijn soort in Europa efficiënte, betaalbare en veilige LNG-bunkerdiensten leveren. Met deze overeenkomst onderstreept de haven haar ambitie met de LNG-bunkermarkt de haven te ontwikkelen tot duurzaam internationaal energieknooppunt. De Amerikahaven wordt de thuislocatie van de FlexFueler001 die eind 2018 operationeel zal zijn. Schepen kunnen dan 24/7 bunkeren. Dankzij de diepgang van 9,70 meter naast de FlexFueler kunnen ook zeeschepen langszij komen bunkeren op de thuislocatie. Normaliter zal de FlexFueler, gebruikmakend van een duwboot, echter naar het te bunkeren zeeschip toe varen.

Amsterdam-Amstelland ontving maandagochtend 18 december tegen half twaalf een melding over een brand bij chemiebedrijf Lanxess (voormalig Chemtura) in het westelijk havengebied van Amsterdam. Ongeveer een uur later is het sein ‘brand meester’ gegeven.

Volgens de brandweer woedde korte tijd brand in een ketel in een ruimte waar een schimmelwerend middel wordt gemaakt. Volgens standaard procedure is een aantal omliggende bedrijven uit voorzorg ontruimd. Verder zijn in de omgeving metingen verricht.

Toen tegen 13.20 uur het sein ‘brand meester’ is gegeven, was de oorzaak van de brand nog niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.

Havenbedrijf Amsterdam maakt ruimte voor activiteiten die bijdragen aan de duurzame en circulaire economie. Met het creëren van fysieke ruimte zet de haven ook in op nieuwe ladingstromen en (maak)industrie. Dat is de strategie die Havenbedrijf Amsterdam met haar vijfjarenplan gisteren heeft aangeboden aan het gemeentebestuur van Amsterdam.

Gestimuleerd door duurzaamheidsdoelstellingen en om economische redenen, is Havenbedrijf Amsterdam begonnen met de transformatie van zijn haven zodat de haven verder kan groeien. Om die groei mogelijk te maken, volgt het havenbedrijf een driesporenbeleid.

Kolenvrij

Allereerst wordt ingezet op verdere intensivering. Bedrijven worden uitgedaagd tot efficiënter grondgebruik: meer activiteiten op minder vierkante meters. Ten tweede trekt het havenbedrijf start-ups en scale-ups aan die zorgen voor diversificatie en innovatie, onder meer gericht op versnelling van de energietransitie. En tenslotte voorziet Havenbedrijf Amsterdam een dalende overslag van kolen. Daarom staat in het Strategisch Plan 2017-2021 dat het havenbedrijf zich voorbereidt op een scenario waarin de Amsterdamse haven in 2030 kolenvrij is.

In de transitieperiode groeit vooralsnog de op- en overslag van fossiele transportbrandstoffen zoals benzine, diesel en kerosine. Voor de Amsterdamse haven blijven deze internationale ladingstromen belangrijk zolang hiervoor in de samenleving onvoldoende alternatieven zijn.

Circulaire industrie

De maak- en circulaire industrie is belangrijk voor de Amsterdamse haven, gezien het innovatieve karakter, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde die deze sector met zich meebrengt. De komst van jachtenbouwer Royal van Lent aan de Moezelhaven is daarvan een voorbeeld. Andere voorbeelden zijn de komst van innovatieve partijen actief in de circulaire en biobased industrie, waaronder Calcite Factory, een onderneming die calcietkorrels – die overblijven bij het ontharden van drinkwater – omzet naar producten voor de chemie en de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie en het project Waste2Aromatics, waarbij Havenbedrijf Amsterdam samen met AEB, Orgaworld, Waternet en TNO kijken naar het omzetten van bijvoorbeeld papier uit luiers naar waardevolle moleculen die een belangrijke grondstof zijn bij de kunststofproductie.

Ook koerst het havenbedrijf aan op ontwikkeling van zijn gebied als ‘batterij van de stad’. De haven biedt warmte aan de stad en zet volop in op productie en opslag van hernieuwbare energie. Sinds eind vorig jaar is het havenbedrijf mede-eigenaar van een windpark in de Afrikahaven. Ook zullen in 2020 100.000 vierkante meter zonnepanelen in zijn gebied liggen.