HomePosts Tagged "klimaatverandering"
Archive

Nederland sluit zich alsnog aan bij de coalitie van landen die op korte termijn willen stoppen met directe overheidssteun voor internationale fossiele energieprojecten. In Glasgow heeft Nederland hiertoe

Niet-gouvernementele organisaties (NGO), maar ook particulieren, zoeken steeds vaker de rechtsgang om bedrijven te dwingen hun emissies versneld terug te dringen. Na het succes van de Urgenda-klimaatzaak tegen

De Unie van Waterschappen en Vewin maken zich samen sterk voor een watertransitie. De belangenverenigingen maken zich zorgen over een sluipende watercrisis en willen de politiek betrekken bij

Het rechterlijk bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020 blijft in stand. Dat heeft

RVO heeft haast om handen en voeten te geven aan de Urgenda-zaak. Als de staat daadwerkelijk zijn emissies voor eind 2020 met 25 procent moet terugdringen, zullen alle

Shell is gedagvaard wegens klimaatschade. In een nieuwe klimaatzaak eisen milieudefensie, zes mede-eisende organisaties en 17.379 Nederlanders dat Shell handelt in lijn met de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord.

De waterschappen gaan de komende jaren zo’n honderd miljoen euro per jaar meer investeren. Ze doen dit vooral om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te

De motie van Jesse Klaver van Groen Links en Rob Jetten van D66 om het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales mee te nemen in de inventarisatie van maatregelen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Annemieke Nijhof, voorzitter van de klimaattafel mobiliteit, vraagt bedrijven niet te wachten op een breedgedragen klimaatakkoord, maar nu aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Ze breekt