At Plasman laat in deze video de fabriek van Nedmag in Veendam zien. Het bedrijf heeft volgens hem ‘Gronings goud’ in handen met het magnesiumzout dat hij wint en verwerkt. Plasman is finalist van de Plant Manager of the Year 2021 verkiezing.

Wil je nog meer weten over at en de andere finalisten (Mark Gerards van Sabic en Yolande Verbeek van Uniper), meld u dan aan voor de online talkshow Industrielinqs Live van 9 juni. Hierin spreken wij met de drie finalisten. Ook de huidige Plant Manager of the Year, Mirjam Verhoeff, sluit aan.

Tijdens het congres Deltavisie op 17 juni maken we bekend wie zich komen jaar Plant Manager of the Year 2021 mag noemen.

At Plasman (55 jaar) is directeur operations bij Nedmag in Veendam. Hij is samen met  Mark Gerards (Sabic) en Yolande Verbeek (Uniper) finalist van de Plant Manager of the Year 2021 verkiezing. We vroegen de drie waar ze trots op zijn en waar ze zich sterk voor willen maken als ze worden verkozen tot het nieuwe boegbeeld van de Nederlandse procesindustrie. Vandaag vertelt At Plasman zijn verhaal.

Plasman is trots dat hij is genomineerd voor de verkiezing, hoewel hij het ook vreemd vindt om zo in de belangstelling te staan. ‘Het geeft trots voor mezelf, maar ook voor Nedmag.’

Nedmag wint magnesiumzout (magnesiumchloride) op een diepte van tweeduizend meter. Een deel van het magnesiumzout wordt direct op locatie verwerkt tot producten voor bijvoorbeeld de voedingsmiddelen, cosmetische en medische industrie. Het andere deel gaat naar de productielocatie van Nedmag. Hier wordt het magnesiumzout verwerkt tot grondstoffen voor onder andere de productie van vuurvaste stenen voor de cement- en staalindustrie, een voedingsadditief bij de productie van kaas, voor het bleken van pulp en het terugwinnen van fosfaten uit afvalwater.

Omgeving

Plasman is duidelijk trots op het bedrijf waar hij werkt. ‘Ik ben trots op het sociale karakter van ons bedrijf. We hebben korte banden onderling. En we gaan op een goede manier om met medewerkers. Daar krijg je veel voor terug. Daarnaast heb ik nog nooit bij een onderneming gewerkt die zich zo bewust bezighoudt met de impact op de omgeving. Zowel met omwonenden als met het milieu.’

Als Plasman de verkiezing wint, wil hij zich met name sterk maken voor twee zaken: veranderingen intern en de energietransitie. Met dat laatste is hij al anderhalf jaar intensief bezig. Nedmag wil in 2035 onafhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. ‘Wij zijn bezig met waterstof en het elektrificeren van installaties. De tijd van praten is voorbij, we moeten gewoon doen. Wij kunnen dat ook. De industrie is aanjager van innovaties en creëert mogelijkheden en oplossingen. De remmende factor zit in wet- en regelgeving. Daar zit een enorme uitdaging.’

Gesprekspartner

Plasman wil er samen met nog zes bedrijven voor zorgen dat Industriecluster Oost-Groningen op de kaart wordt gezet. ‘Bij de Industrietafels die zijn geweest, is veel tijd gestoken in de industrieparken in Delfzijl, het industriecluster in Emmen, in het zuiden en in het westen. Maar het Industriecluster Oost-Groningen, zoals we onszelf hebben genoemd, is overgeslagen. Terwijl wij ruim twee keer zoveel energie verbruiken als het energiecluster in Emmen.’

Geen bulkproductie meer

Intern heeft Plasman zich de opdracht toegeëigend om ook te veranderen. Nedmag wil zijn product op andere manieren in gaan zetten. In de voedingsmiddelenindustrie bijvoorbeeld en voor andere milieutoepassingen. ‘Dit betekent dat we veel meer tijd moeten spenderen aan productontwikkeling. En dat betekent dat we testen moeten doen die verstorend zijn voor onze normale operatie. Ik ga ervan uit dat onze opdracht over vijftien jaar geen bulkproductie meer is, maar dat we dan een veel gevarieerder productenpallet hebben. Dat vraagt van onze organisatie een compleet andere manier van werken en denken.’

Lees hier waar finalist Yolande Verbeek trots op is en zich sterk voor wil maken. Houd de website in de gaten voor het verhaal van Mark Gerards.

Deltavisie 2021

De winnaar van Plant Manager of the Year 2021 verkiezing wordt bekend gemaakt tijdens het congres Deltavisie 2021. De uitslag wordt bepaald door internetstemmen (20 procent van de stemmen), de bezoekers van Deltavisie (20 procent) en een jury (60 procent). De jury heeft uitgebreid met de finalisten gesproken en is bij hen op sitebezoek geweest. De jury bestaat uit:

  • Jan Zuidam (voormalig DSM-bestuurder)
  • Mirjam Verhoeff (Plant Manager of the Year 2020 en plantmanager bij Covestro Hoek van Holland Resins site (tot voor kort DSM))
  • Marinus Tabak (Plant Manager of the Year 2019 en plantmanager bij RWE)
  • Manon Bloemer (directeur VNCI)
  • Jeroen Maan (voorzitter Vomi)
  • Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland)
  • Willem Henk Streekstra (directeur Votob)

Kijk voor het volledige programma en aanmelden op onze website.

At Plasman (Nedmag) is de derde finalist van de Plant Manager of the Year 2021 verkiezing. Samen met Yolande Verbeek (Uniper) en Mark Gerards (Sabic) maakt hij kans op de titel.

Plasman is plantmanager van de productielocatie van Nedmag in Veendam (Groningen). Het bedrijf wint magnesiumzout (magnesiumchloride) op twee zoutwinningslocaties met in totaal dertien bronnen. Een deel van het magnesiumzout wordt direct op de winningslocatie ingedampt, gedroogd en afgezakt. Het andere deel gaat via een pijpleiding naar de productielocatie van Nedmag. Hier wordt het magnesiumzout gebruikt in de productie van producten die worden gebruikt in de cement en staalindustrie, als voedingsadditief of voor het reinigen van bijvoorbeeld rookgassen.

Een belangrijk deel van zijn tijd besteedt Plasman aan de transitie naar koolstofvrije energievoorziening. ‘We hebben de lat hoog gelegd voor onszelf en willen in 2035 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarvoor participeren we in projecten en faciliteren we de energietransitie. Op dit moment doen we dat bijvoorbeeld door groen gas bij te mengen van een vergister. Maar dat zien we echt als overgangsmedium.’ Een deel van haar processen wil Nedmag elektrificeren. Maar Nedmag heeft ook processtappen waar elektriciteit tekortschiet. ‘Om ook die energiebehoefte te vergroenen, zijn we nu volop aan het onderzoeken om waterstof in te zetten.’

Dialoog

Voor de energietransitie blijft Plasman continu in dialoog met andere bedrijven en kennisinstituten. Daarnaast vindt hij het ook heel belangrijk om de dialoog te blijven voeren met omwonenden. ‘Ondanks dat de mijnbouwactiviteiten de meeste publieke aandacht krijgen, moeten wij ook blijven uitleggen wat we in onze fabrieken doen. We staan altijd open voor een gesprek en beantwoorden vragen uit de omgeving zorgvuldig. We nemen klachten zeer serieus en nodigen eenieder uit om te komen kijken bij ons op locatie. Al voldoen we nog zo aan de vergunningen en specificaties: dat antwoord voldoet niet altijd en daarom kijken we verder dan wat wetgeving van ons vraagt.’

Verkiezing

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van Industrielinqs pers en platform in samenwerking met de VNCI, Votob, VOMI, Deltalinqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam en het het Petrochem Platform. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse industrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. De focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, productiviteit en duurzaamheid. Tijdens Deltavisie 2021 op 17 juni maken we bekend wie zich komend jaar Plant Manager of the Year 2021 mag noemen.

Lees in het komende meinummer van Petrochem een uitgebreid interview met At Plasman.

Magnesiumzoutverwerker Nedmag begint in het vierde kwartaal met het testen van waterstofbranders. Als onderdeel van het Industrieconsortium, zet het bedrijf waterstof in voor hoge temperatuurprocessen. Het industrieconsortium wil binnen twee jaar nieuwe branderconcepten beschikbaar hebben om de overstap van aardgas naar waterstof mogelijk te maken.

Voor energie-intensieve industriële productieprocessen is het een grote uitdaging om bestaande verwarmingsprocessen koolstofvrij te maken. Een snelle en duurzame route om de koolstofintensiteit van deze processen te reduceren is door aardgas te vervangen door groene waterstof. Omdat de technologie daarvoor nog niet beschikbaar is, stelt Nedmag haar locatie beschikbaar om te testen met waterstof. In het vierde kwartaal van 2020 vindt de eerste velddemonstratie onder leiding van DNV GL en andere partners plaats.

Hogetemperatuurprocessen

Het industrieconsortium kijkt naar hoe de nieuwe technologie kan worden geïntegreerd in industriële processen van deelnemende bedrijven. Om praktijkervaring op te doen is de eerste velddemonstratie in het vierde kwartaal van 2020 gepland op de locatie van Nedmag. Het bedrijf verwerkt magnesiumzout met behulp van hoge temperatuurprocessen. Eind 2020 zal naar verwachting een installatie in de fabriek kunnen draaien op waterstof verkregen uit de nabijgelegen Hystock waterstofproductie-installatie van Gasunie in Zuidwending. Echter zijn er dan nog wel hobbels te nemen. Groene waterstof is nu nog te duur en niet in grote hoeveelheden beschikbaar.

Consortium

De energie-intensieve industrie heeft een enorme uitdaging om verwarmingsprocessen koolstofvrij te maken. Elektrificatie is vaak geen optie, zeker niet bij directe verwarmingsprocessen waarbij voor de juiste productkwaliteit de rookgassen en/of vlam direct in contact met het product moeten komen. Onder leiding van DNV GL en Celsian (experts in glasproductie) is een internationaal industrieconsortium opgezet met meer dan dertig private en publieke partners over de gehele waterstof waardeketen. In het consortium zitten zowel industriële eindgebruikers als technologieleveranciers, brandstofleveranciers en handelaren, gastransportbedrijven, kennisinstituten en de Nederlandse overheid.

Het doel van dit programma is om samen met de industrie technologie en kennis te ontwikkelen voor bestaande industriële verhittingsprocessen om zodoende in de toekomst snel en kostenefficiënt de geleidelijke overstap van aardgas naar waterstof te kunnen maken.

Van ambitie naar realiteit

Het industrieconsortium heeft als ambitie om binnen twee jaar nieuwe branderconcepten beschikbaar te hebben om de overstap van aardgas naar waterstof mogelijk te maken. Daarmee levert dit onderzoeksprogramma een belangrijke bouwsteen voor het uitrollen van de duurzame waterstof waardeketen. Daarbij zijn er drie belangrijke uitgangspunten. Ten eerste mag de productkwaliteit niet lijden onder de omschakeling van aardgas naar waterstof. Ten tweede mag de leveringszekerheid tijdens de transitie niet in geding komen, daarom wil men altijd terug kunnen schakelen naar aardgas. Tenslotte dient de oplossing relatief eenvoudig en kostenefficiënt ingepast te kunnen worden in bestaande installaties. Daarbij moet de technologie voldoen aan vigerende wetgeving op het gebied van emissies, veiligheid en energie-efficiency.

Lees hier meer over de waterstofambities van Nedmag