Het Brightsite Plasmalab op Chemelot krijgt een subsidie van 230.000 euro van het ministerie van EZK. Verwacht wordt dat er met plasmatechnologie belangrijke doorbraken op het gebied van duurzaamheid komen voor zowel kunststoffabricage als het genereren van schone waterstof.

Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Stef Blok bracht vorige week een bezoek aan Brightsite om de steun van EZK voor het plasmalab te beklinken.

Plasmatechnologie is een efficiënt elektrisch proces voor het splitsen en synthetiseren van moleculen. Studenten en onderzoekers van de Maastricht University (UM) gaan aan de slag in het Brightsite Plasmalab, waar met geavanceerde apparatuur demonstrators worden ontworpen en gebouwd. Het Brightsite Plasmalab opent officieel op donderdag 18 november. Het plasmalab wordt de plek waar Brightsite partners UM, TNO en Sitech Services in samenwerking met bedrijven grensverleggend onderzoek doen, bestaande plasmatechnologie optimaliseren en nieuwe plasmaprocessen ontwikkelen, die toepasbaar en schaalbaar zijn voor de chemische industrie. De hele innovatieve keten kan gebruik maken van het Brightsite Plasmalab.

Plasmatechnologie

Plasma wordt ook wel de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas. Wanneer een gas in een voldoende sterk elektrisch veld wordt gebracht ontstaat een toestand waarin gasdeeltjes ioniseren. Dit geïoniseerde gas bestaat uit gasmoleculen en reactieve deeltjes zoals ionen, elektronen en radicalen. Deze combinatie van reactieve deeltjes maakt (nieuwe) chemische reacties mogelijk. In het hart van deze elektrische vlam, het hart van de plasmawolk, is de temperatuur heel hoog. Onder deze omstandigheden kunnen zeer snel moleculen worden gesplitst en gevormd. En omdat een plasma wordt opgewekt met elektrische energie is het proces erg duurzaam wanneer men groene elektriciteit gebruikt.

De Provincie Limburg kent kenniscentrum Brightsite een subsidie toe van 9 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Met deze steun stimuleert Brightsite de ontwikkeling en commerciële toepassingen van technologieën en de daarbij behorende opleidingen, die de chemische industrie in staat stellen de klimaatdoelstellingen te halen en een energietransitie te bewerkstelligen.

Het kenniscentrum is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. ‘Vanuit nationaal en Europees perspectief is het ecosysteem van de Brightlands Chemelot Campus en de Chemelot site bijzonder kansrijk vanwege de kennis en kunde in zowel ontwerp als systeemintegratie van procestechnologie’, zegt Arnold Stokking, managing director Brightsite. ‘De unieke combinatie van chemische industrie met de innovatieve campus community maakt dat bij uitstek hier de transitie naar duurzame energie en grondstoffen kan plaatsvinden.

TNO’s Biorizon spin-off Relement vestigt zich op de Green Chemistry Campus. Het bedrijf gaat op commerciële schaal bio-aromaten produceren en verkopen voor toepassing in onder meer smeermiddelen en coatings.

De spin-off Relement komt voort uit het Shared Research Center Biorizon van TNO. Sinds 2013 werkt Biorizon aan technologieën voor de productie van functionele bio-aromaten. Aromaten zijn essentiële bouwstenen voor de chemische industrie. Ze voegen functionaliteit toe aan producten zoals kunststoffen, verven, coatings en smeermiddelen, waaronder krasvastheid, stabiliteit en UV-bestendigheid.

Relement zet biomassaresiduen om in hoogwaardige bio-aromaten. Deze vormen een duurzamer alternatief voor fossiele aromaten in bestaande producten.

Beter en duurzamer

Relement is afgelopen zomer opgericht om de bio-aromaten die binnen Biorizon zijn ontwikkeld op commerciële basis te produceren en verkopen. Op termijn wil Relement commerciële fabrieken bouwen voor diverse premium bio-aromaten en zo bijdragen aan een groenere chemische industrie.

Een van de eerste bio-aromaten die Relement op de markt brengt, is een alternatief voor fossiel phthalic anhydride. Dit wordt onder meer toegepast in alkydverf. Met de bio-aromaten kan voor het eerst honderd procent biobased alkydverf worden gemaakt. Deze verf gaat niet alleen langer mee door een betere krasvastheid en UV-bestendigheid, hij is ook duurzamer, zo bleek vorige maand uit een onderzoek van CE Delft. Door het vervangen van petrochemische phthalic anhydride door biobased 3-methylphtalic anhydride kan Relement vanaf 2027 per kilogram een CO2-reductie van 3,1 kg CO2-eq. realiseren. In totaal betekent dit een jaarlijkse CO2-reductie van 94 kt CO2-eq.

Onderzoekers in Delft hebben een katalysator ontwikkeld die zelfs in verwaarloosbare hoeveelheden effectief is. De vorm en de robuustheid van de katalysator zorgen ervoor dat deze veel langer meegaat in reacties, waardoor veel energie, afval en kosten kunnen worden bespaard. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature Communications.

Een katalysator is aanwezig in het reactiemengsel, maar is geen onderdeel van de chemische reactievergelijking. In theorie zouden katalysatoren dus eeuwig kunnen werken, maar in de praktijk zien chemici dat ze na verloop van tijd minder actief worden. Hierdoor is een grote hoeveelheid van de katalysator nodig om het reactieproces soepel te laten verlopen. De hulpstoffen moeten vervolgens weer uit het reactiemengsel worden gezuiverd, wat een intensief, kostbaar en vervuilend proces is.

Delftse onderzoekers hebben een nieuwe hulpstof ontdekt die volgens hen ongekend efficiënt is. In het onderzoek werkten de chemici met een mangaan katalysator, die moleculen hydrogeneert. Dat wil zeggen dat een dubbele verbinding in het molecuul wordt verbroken en waterstof op die plek in het molecuul komt. Deze reactie wordt vooral ingezet bij het verharden van oliën en vetten.

Zuiveringsstap

Onderzoeker Evgeny Pidko: ‘Om de katalysator effectiever te maken, zijn we gaan sleutelen om zo meer bindingsplekken per molecuul te creëren. Toen merkten we dat de reactie opeens stukken beter verliep.’ Met behulp van spectroscopie zagen de onderzoekers dat de nieuwe katalysator ideale eigenschappen vertoont. In geactiveerde toestand opent het zich om de vereiste reactie aan te drijven. In rusttoestand sluit de katalysator zijn pincet-achtige armen, wat het actieve deel beschermt. Het onderzoek van het team van Pidko laat zien dat de katalysator tot wel 200.000 ‘cycles’ gebruikt kan worden. Pidko: ‘Zelfs bij temperaturen van 120 graden Celsius valt hij niet uit elkaar.’ In plaats van de gebruikelijke 1000 ppm (delen per miljoen) is er van de nieuwe hulpstof maar 5 ppm nodig. Met zulke minieme hoeveelheden kan de zuiveringsstap die normaal nodig is worden overgeslagen.

De ontwikkeling is volgens de onderzoekers belangrijk voor het verduurzamen van de chemische industrie, maar kan niet direct op bestaande chemische processen worden toegepast. Daar is verder onderzoek voor nodig.

Connie Paasse is sinds 4 november de nieuwe directeur van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. De Green Chemistry Campus is de een incubator die een totaaloplossing biedt voor innovatieve biobased ondernemers die opereren op het snijvlak van agro en chemie. Paasse gaat richting geven aan de strategie om dit verder uit te bouwen en te versnellen.

Voordat ze aan het werk ging in Bergen op Zoom was Paasse plantmanager bij BP Chembel in Vlaanderen. In haar loopbaan heeft ze zowel gewerkt met petrochemische als met hernieuwbare grondstoffen. Haar ervaring met het leiden van organisaties, het opzetten en uitvoeren van business strategieën en met de inzet van nieuwe technologie voor de duurzame benutting met grondstoffen maakt haar volgens de raad van commissarissen en aandeelhouders van de Campus bij uitstek geschikt om de Campus samen met het team de komende jaren verder uit te bouwen.

Nadat de vorige directeur Petra Koenders afgelopen juni wethouder werd van de gemeente Bergen op Zoom, hebben business development manager Marcel Ernes en manager operations Arjan Oostvogels samen het interim directeurschap vervuld. Paasse neemt de leiding nu van hen over.

 

Relement maakt aromaten, chemische bouwstenen, op basis van bio-residuen in plaats van aardolie. Deze week is bekend gemaakt dat Relement het 25ste spin-off bedrijf van TNO is.

Aromaten zijn essentiële grondstoffen voor coatings, lijmen, isolatieschuim en andere hoogwaardige toepassingen. De aromaten op basis van bio-residuen helpen de industrie verduurzamen. Daarnaast hebben ze een betere kwaliteit dan fossiele varianten. Zo is verf met bio-aromaten beter bestand tegen zonlicht en wordt isolatieschuim sterker.

Relement is een spin-off van TNO en is opgezet voor de ontwikkeling, productie en marketing van bio-aromaten die TNO heeft ontwikkeld binnen het Biorizon Shared Research Center. Relement komt voort uit het Tech Transfer programma dat ruim drie jaar geleden is opgezet om de kennis van TNO naar de markt te brengen en daarmee maatschappelijke impact te realiseren.

 

Het TKI Nieuw Gas stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar diepe geothermie. Het TKI hoopt daarmee kosten te verlagen, efficiency te verhogen, risico’s te verminderen en transparantie en veiligheid te vergroten van (ultra) diepe geothermie.  

De programmalijn Geo-Energie richt zich op veilig en duurzaam gebruik van de diepe ondergrond voor energiewinning en energieopslag. Dat doet zij via het ontwikkelen, testen, demonstreren en implementeren van kennis en innovatieve technieken.

Projectvoorstellen

Belangrijke voorwaarden voor dit soort innovaties is dat ze de ondergrond gebruiken met minimale impact op milieu en leefomgeving en maximale operationele veiligheid. Het TKI Nieuw Gas nodigt daarom projectvoorstellen uit die zich specifiek richten op het onderzoeksgebied Geo Energie voor de energietransitie.

Deze call voor projectvoorstellen richt zich inhoudelijk op het gebruik van de diepe ondergrond voor duurzame energiewinning (zoals geothermie) en energieopslag. Voor verschillende toepassingen is er sprake van onzekerheden als het gaat om kosten en risico’s en spelen vragen omtrent veiligheid van productie en opslag een grote rol.

Voorwaarden

De innovaties die  een projectvoorstel kunnen indienen, moeten bijdragen aan kostenverlaging, efficiencyverhoging en risicovermindering. Daarnaast moeten ze de transparantie vergroten en de veiligheid garanderen van duurzame toepassingen in de ondergrond. Qua positionering in de innovatieketen gaat het hierbij om TRL3 – TRL6.

Alhoewel het TKI verwacht dat ondergrondse activiteiten tot een diepte van vier kilometer voorang krijgen, heeft de call geen restrictie als het gaat om een maximale diepte.

Enkele belangrijke gegevens

  • In totaal stelt het TKI Nieuw Gas € 2,5 miljoen aan budget beschikbaar
  • Projectvoorstellen ontvangen een maximale bijdrage van € 500.000
  • Opening call: 15 juli 2020
  • Sluiting 1e ronde (Expression of Interest): 6 oktober 2020, 17.00 uur
  • Opening 2e ronde (Volledig projectvoorstel): 13 oktober 2020, 17.00 uur
  • Sluiting call: 24 november 2020, 17.00 uur
  • De PPS-toeslagregeling is van toepassing
  • Een deskundige en onafhankelijke expertcommissie beoordeeld elke ingediende Expression of Interest (1e ronde) en alle project voorstellen (2e ronde). Hun oordeel is bindend
  • Projectvoorstellen worden op vier criteria beoordeeld: Bijdrage aan de doelstelling, slaagkans, mate van innovatie, kwaliteit van het project

Zie voor verdere vragen de bijlage

Knelpunten in de geneesmiddelenvoorziening kunnen in de toekomst gemakkelijker worden vermeden. Chemici van het Max Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung hebben een machine voor radiale synthese ontwikkeld. Deze maakt de flexibele productie van medisch werkzame stoffen en andere chemische producten mogelijk. Een team van de directie van het Max Planck Instituut heeft de nieuwe benadering van chemische synthese ontwikkeld.

Het apparaat kan snel opnieuw worden geprogrammeerd voor de synthese van zeer verschillende, zelfs complexe stoffen, zonder dat iemand het apparaat hoeft aan te passen.

Het kan synthesestappen combineren waarvoor vroeger verschillende apparaten nodig waren. Daarnaast kan het apparaat de stoffen ook op afstand produceren op afgelegen locaties. De nieuwe technologie vereenvoudigt ook op gegevens gebaseerde ontwikkelingen in de chemie. Dat kan het zoeken naar nieuwe chemische producten en reactieprocessen versnellen.

Voorzien in onverwachte tekorten

Enerzijds voorziet de synthesemachine mensen op moeilijk bereikbare plaatsen zonder chemische industrie van medische werkzame stoffen. Er zijn ook toepassingen voor andere stoffen, als deze niet lokaal kunnen worden opgeslagen of getransporteerd. Dit is nuttig bij onverwachte tekorten aan actieve medische stoffen en biedt mensen in ontwikkelingslanden een flexibele toegang tot stoffen. Dit is belangrijk wanneer de behoefte aan een stof niet te voorspellen is. ‘Het enige knelpunt is de beschikbaarheid van basischemicaliën,’ aldus Peter Seeberger, directeur Max Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung. ‘Maar met de grondstoffen bij de hand, is dit een enorme kans.’

Aan de andere kant opent de multifunctionele synthesemachine nieuwe perspectieven voor chemisch onderzoek. Vooral medische hulpmiddelen kunnen een ingewikkelde samenstelling hebben en kleine verschillen kunnen grote gevolgen hebben. In de zoektocht naar de beste stof, synthetiseren chemici daarom veel verschillende moleculen met kleine variaties. Tot nu toe hebben ze hun apparatuur vaak moeten veranderen of minstens opnieuw moeten opbouwen – moeizaam en tijdrovend handwerk. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van optimale reagens zodra het meest effectieve molecuul is gevonden.

Chemie als internetdienst

‘Met radiale synthese kunnen we het handwerk grotendeels elimineren uit de chemie’, zegt Seeberger. De chemie in de toekomst kan in zijn visie worden geëxploiteerd zoals internetdiensten. ‘Je zit voor je computer op kantoor. De server waarop een applicatie draait, bevindt zich ergens anders in de wereld. Chemici zullen in de toekomst hun experimenten op afstand controleren. Op deze manier kunnen veel meer stoffen en reacties worden getest. Ook kunnen we meer en betrouwbaardere gegevens verzamelen.’ Dit kan bijdragen aan de analyse van grote gegevens in de chemie. ‘Uiteindelijk zou zelfs kunstmatige intelligentie die door training met de enorme hoeveelheden gegevens chemische competentie heeft ontwikkeld, de zoektocht naar veelbelovende nieuwe stoffen voor een gewenste toepassing of naar efficiënte reactietrajecten kunnen overnemen’, aldus Seeberger. Scheikundigen zouden dan hun creativiteit volledig kunnen wijden aan taken waarvoor zij niet kunnen putten uit ervaringen met soortgelijke experimenten en die daarom niet kunnen worden opgelost met behulp van data gestuurde methoden.

Combinatie procestechnologieën

Radiale synthese biedt de experimentele mogelijkheden omdat het twee fundamenteel verschillende procestechnologieën combineert: cyclische en lineaire synthese. Cyclische synthese is de methode bij uitstek wanneer chemici biopolymeren zoals eiwitten, koolhydraten of DNA-strengen willen produceren. Hierbij passeren ze een molecuul in een cyclus door een reactievat waarin steeds hetzelfde chemische reactietype plaatsvindt, zodat het molecuul geleidelijk aan in een keten groeit. In de afzonderlijke cycli kunnen ook verschillende schakels aan de ketting worden bevestigd. Bij lineaire synthese daarentegen gaat een molecuul door meerdere stations waar verschillende reacties plaatsvinden, in verschillende apparaten of tenminste in verschillende delen van een apparaat.

Chemische productie is precisiewerk. Of het nu gaat om medische middelen of andere chemische producten, chemici moeten de productieprocessen altijd aanpassen. En ze ontwerpen ook de bijbehorende apparatuur specifiek voor elk product. Dit kan veel gemakkelijker met de automatische machine voor radiale synthese – tenminste als een stof niet in grote hoeveelheden nodig is. ‘Met radiale synthese creëren we een paradigmaverschuiving in de chemie,’ zegt Seeberger.

Belangstelling voor radiale synthese getoond

De Potsdam-onderzoekers combineren nu de twee technieken. Verschillende reactoren voor cyclische syntheses bevinden zich in een cirkel rond een soort draaitafel. Halfproducten worden op afstand van de ene naar de andere cyclische reactor getransporteerd en gecombineerd met lineaire processtappen. ‘We kunnen heel verschillende reacties flexibel combineren, zelfs snelle en langzame,’ zegt Seeberger. Chemische veranderingen die met verschillende snelheden plaatsvinden, kunnen in conventionele lineaire chemische installaties niet efficiënt worden uitgevoerd. Het reactiemengsel stroomt er met een constante snelheid doorheen.

De Potsdam-onderzoekers testen nu de veelzijdigheid van de radiale synthese verder. Zij hebben een octrooiaanvraag voor de technologie ingediend. De eerste industriële bedrijven hebben al belangstelling getoond. Dit komt omdat de nieuwe synthesemachine hen kan helpen bij het onderzoek naar nieuwe producten. Ook kan de toepassing hun ontwikkeling versnellen. Dit zal kosten besparen en kunnen leiden tot meer innovatie.

 

 

 

Op donderdag 5 maart 2020 is het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) geopend. Het RCSG is een fieldlab voor aardwarmte onderzoeken op ware schaal. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kan met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien. Om die ontwikkeling te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het RCSG opgericht.

Het RCSG bevindt zich in het voormalige ‘boorput onderzoeks- en testcentrum’ van Shell in Rijswijk. Bedrijven die aardwarmte onderzoeken kunnen gebruik maken van het laboratorium. Alle faciliteiten zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur te testen en te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse condities in Nederland kunnen worden nagebootst. Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra.

Nabootsen praktijk

Het centrum beschikt over 20 installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Er staat een grote boorinstallatie boven een bijna 400 meter diepe put, waarin nieuwe materialen en technieken zijn te testen. Er zijn hydraulische persen van 300 en 400 ton, drukvaten tot 1.000 bar en leidingenstelsels om vloeistoffen in te pompen en te testen. Ondergrondse condities zijn reëel na te bootsen om vast te stellen hoe materialen en componenten zich onder hoge druk of bij hoge temperaturen gedragen op kilometers diepte.

Belang van aardwarmte

De winning van aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het is een van de belangrijke bronnen binnen de duurzame energievoorziening. In Nederland produceren we nu 3,5 petajoule aan aardwarmte per jaar maar dat aandeel moet in de toekomst groeien. De verwachting is dat geothermie in 2050 ongeveer een kwart (200 PJ) van de totale vraag naar warmte in ons land produceert. Er moet nog veel gebeuren als het gaat om efficiënter boren. Het moet kosteneffectiever worden, met blijvende aandacht voor veiligheid. Er zijn veel technische innovaties nodig. Het RCSG biedt de mogelijkheid deze innovaties onder de condities die aanwezig zijn in de ondergrond (zoals hoge druk en hoge temperatuur) te ontwikkelen en te beproeven.

Testcentrum bedrijven

Het centrum is toegankelijk voor bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen (of deze willen testen), voor aardwarmte of andere duurzame toepassingen. Het verschaft ze toegang tot moderne faciliteiten waar ze anders niet of moeilijk gebruik van kunnen maken. De bedrijven hoeven nu niet zelf te investeren in testfaciliteiten. Dat is normaal gesproken veel te duur waardoor potentieel mooie vindingen ongebruikt blijven.

 

 

Werknemers in producerende bedrijven ervaren voor 31 procent bij hun bedrijf een achterstand in digitalisering en innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van Axians onder 575 medewerkers en leidinggevenden in de industrie, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks dat driekwart van de bedrijven zich (actief) bezighoudt met digitalisering, zegt een derde van de ondervraagden dat het voor hun organisatie moeilijk is om digitale ontwikkelingen te vertalen naar de eigen business.

Bij het onderzoek is een doorsnee van producerende bedrijven in uiteenlopende sectoren en met een grootte van 5 tot pakweg 500 werknemers betrokken. Het onderzoek focuste op het brede spectrum van industriële digitalisering en automatisering.

Van de ondervraagden stelt 36 procent dat managers en leidinggevenden binnen hun organisatie onvoldoende kennis hebben van digitalisering en digitale ontwikkelingen. “Digitalisering staat bij veel bedrijven in de productie-industrie op de radar. Het lijkt er toch op dat een groot gedeelte van deze organisaties het enorm lastig vinden om succesvol te digitaliseren”, zegt Guido van Dinther, Business Unit Manager bij Axians Nederland. “Het toepassen en integreren van de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals IoT en security zijn juist van essentieel belang voor een succesvolle toekomst.”

Gevolgen achterstand in digitalisering

De ervaren kennis van huidige digitale innovaties laat te wensen over. Daarnaast zijn ook de eventuele gevolgen van digitalisering voor de organisatie volgens de ondervraagden onvoldoende bekend. Zo stelt een op de vijf ondervraagden dat hun organisatie onvoldoende op de hoogte is van de financiële consequenties van digitalisering. Van hen zegt 23 procent dat er binnen hun bedrijf onvoldoende rekening wordt gehouden met de eventuele gevolgen van digitalisering op de ontwikkeling van het eigen personeel. Van Dinther: “Ook in de industrie is er sprake van een digitaliseringsslag. Om succesvol te digitaliseren, is het zaak een goed onderbouwde afweging te maken van alle voor- en nadelen. Wij zien dat veel industriële organisaties de impact en commitment van digitalisering onderschatten. Daardoor lopen ze serieuze achterstanden op vergeleken met de concurrentie.”

Toekomst van de organisatie

Uit het onderzoek blijkt verder dat 42 procent van de ondervraagden graag ziet dat hun organisatie  verder digitaliseert. Al is het maar om het hoofd te kunnen bieden aan verder gedigitaliseerde concurrenten; achttien procent vindt het namelijk erg lastig om met hen te kunnen concurreren. Negentien procent stelt zelfs dat wanneer zijn of haar werkgever niet snel digitaliseert, dit ten koste gaat van de toekomst van de organisatie. Van Dinther: “Wij merken dat het toekomstige succes van een organisatie in de maakindustrie steeds vaker verweven raakt met de mate van digitalisering. Vooral de opkomst van Internet of Things brengt voor deze bedrijven grote mogelijkheden met zich mee; door apparaten en machines ‘slim’ te maken, is bijvoorbeeld onderhoud beter te voorspellen en stilstand te voorkomen”. Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte zich zorgen maakt over de toekomst van hun organisatie, maken slechts weinig respondenten zich druk over hun eigen functie. Zo is slechts negen procent bang dat hun baan zal verdwijnen vanwege digitalisering en automatisering.