HomePosts Tagged "onderzoek"
Archive

Vandaag heeft Shell een overzicht gepubliceerd van de kennisuitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen Shell Nederland en Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat hierbij om het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek,

Onderzoekers van de Stanford University zijn er in geslaagd om ammoniak te maken uit waterdruppeltjes en stikstof in de lucht. Ze maken hierbij gebruik van een ijzeroxide-katalysator en

Het Brightsite Plasmalab op Chemelot krijgt een subsidie van 230.000 euro van het ministerie van EZK. Verwacht wordt dat er met plasmatechnologie belangrijke doorbraken op het gebied van

De Provincie Limburg kent kenniscentrum Brightsite een subsidie toe van 9 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Met deze steun stimuleert Brightsite de ontwikkeling en commerciële toepassingen

TNO’s Biorizon spin-off Relement vestigt zich op de Green Chemistry Campus. Het bedrijf gaat op commerciële schaal bio-aromaten produceren en verkopen voor toepassing in onder meer smeermiddelen en

Onderzoekers in Delft hebben een katalysator ontwikkeld die zelfs in verwaarloosbare hoeveelheden effectief is. De vorm en de robuustheid van de katalysator zorgen ervoor dat deze veel langer

Connie Paasse is sinds 4 november de nieuwe directeur van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. De Green Chemistry Campus is de een incubator die een

Relement maakt aromaten, chemische bouwstenen, op basis van bio-residuen in plaats van aardolie. Deze week is bekend gemaakt dat Relement het 25ste spin-off bedrijf van TNO is. Aromaten zijn

Het TKI Nieuw Gas stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar diepe geothermie. Het TKI hoopt daarmee kosten te verlagen, efficiency te verhogen, risico’s te verminderen en