HomePosts Tagged "Port of Rotterdam"
Archive

De haven van Rotterdam heeft een overeenkomst gesloten met de haven van Shannon Foynes, de grootste bulkhaven van Ierland, voor de ontwikkeling van een supply chain corridor voor

Het Mission Possible Partnerschap (MPP), RMI, Systemiq, Power2X en vertegenwoordigers vanuit uit de industrie vormen een coalitie om te zorgen dat de eerste ladingen schone waterstof vanuit het

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met TenneT en Stedin om oplossingen te zoeken voor het volle elektriciteitsnet in het havengebied. In een Taskforce willen de partijen onderzoeken hoe

De haven van Rotterdam heeft samen met duisport een nieuw haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Europese waterstofketens en de rol van beide havens hierin. Het onderzoek onderstreept

Uit een gezamenlijke studie van Havenbedrijf Rotterdam en de regering van Tasmanië blijkt dat import van groene waterstof vanuit het eiland ten Zuidoosten van Australië goede kansen biedt.

President-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein is tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op 28 juni dubbel onderscheiden. Castelein werd benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau en

Onlangs is de eerste drone-vertiport van Nederland officieel in gebruik genomen. Het drone-platform Galileo staat op het terrein van het Future Mobility Park in de Merwehaven in Rotterdam.

Adviesbureau Fluor onderzocht in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en 17 bedrijven in de regio de technische en economische haalbaarheid voor de realisatie van een grootschalige ammoniakkraker. Deze

De havens van Mannheim en Rotterdam gaan de komende jaren meer samenwerken in het verduurzamen en digitaliseren van de logistieke keten tussen beide havens. Onlangs tekenden Uwe Köhn,