HomePosts Tagged "TenneT"
Archive

TenneT heeft met drie bedrijven langjarige contracten gesloten voor werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbindingen in Nederland. SPIE, Qirion en Volker Enery Solutions voeren de komende jaren gespecialiseerde werkzaamheden

De Commissie voor de Milieueffectrapportage wil dat de milieueffecten van de aanleg van de kabels van de windparken op zee Nederwiek 1 en 2 naar Borssele en de

TenneT wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de aanleg van gelijkstroomkabels voor ten minste tien netaansluitingen voor wind op zee naar land in Nederland en Duitsland. Het gaat om

TenneT heeft na een aanbestedingsperiode van bijna twee jaar een aantal partijen gecontracteerd om het landelijke hoogspanningsnetwerk de komende acht jaar aan te passen en uit te breiden.

TenneT investeerde in de eerste helft van 2022 1,6 miljard euro in de energietransitie.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT zoekt in Limburg en Brabant partijen die flexibel met hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Deze verkenning is een onderdeel van een congestieonderzoek

TenneT en VEMW roepen de industrie op te onderzoeken welke rol ze kan spelen bij het flexibel gebruiken van energie. Dat is niet alleen nodig om het elektriciteitsnet

Zowel Nederland als Duitsland kunnen de piekbelasting van hun elektriciteitsnet met wel 10 tot 17 procent verlagen als ze volledig het potentieel benutten van industriële vraagsturing, industrial Demand

Eneco, CertiQ en FlexiDAO testen voor het eerst in Nederland tijdsgebonden groene stroom. In een pilotproject koppelt men Windpark Amalia aan een elektrische boiler die is aangesloten op