HomePosts Tagged "TenneT"
Archive

TenneT heeft de ontwerpinvesteringsplannen voor het ‘Net op land’ en het ‘Net op zee’ voor de komende twee jaar naar toezichthouder ACM gestuurd. In deze plannen zijn waar

TenneT heeft een contract toegekend aan Prysmian Group voor de versterking van het Nederlandse elektriciteitstransmissienet. De kabel-producent krijgt een aandeel in een raamwerkovereenkomst ter waarde van ongeveer 280

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met TenneT en Stedin om oplossingen te zoeken voor het volle elektriciteitsnet in het havengebied. In een Taskforce willen de partijen onderzoeken hoe

Gasunie, TenneT en Netbeheer Nederland hebben vandaag de ‘Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050)’ gepresenteerd. In deze verkenning is in kaart gebracht hoe de energietransitie zich richting 2050 kan ontwikkelen.

Het kabinet stelt 416 miljoen euro beschikbaar voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken. Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een voorstel gedaan om de transporttarieven voor batterijen aan

De bouw van SuedLink in Duitsland is deze week officieel van start gegaan. Deze nieuwe hoogspanningsleiding krijgt een lengte van ongeveer 700 kilometer en loopt van het Noorden

TenneT en RWE hebben een overeenkomst gesloten voor de netaansluiting van het offshore windpark OranjeWind. In de overeenkomst is beschreven hoe de geproduceerde elektriciteit vanuit het windpark wordt

Netbeheerder TenneT heeft na een aanbestedingsprocedure een meerjarig contract gesloten (Corporate Framework Agreement) met een achttal contractpartners. Deze partijen leveren en installeren de komende jaren in opdracht van

TenneT gaat samenwerken met de innovatieve onderneming N-SIDE om netcongestie te voorspellen. Het bedrijf maakt hierbij gebruik van Machine Learning, geavanceerde energiestroomsimulaties en probabilistische methoden. N-Side was de