HomePosts Tagged "TenneT"
Archive

TenneT heeft de twee partijen geselecteerd voor de realisatie van vijf kabelverbindingen van offshorewindparken naar het vasteland. NKT en Prysmian gaan de nieuwe 2GW-standaard toepassen in deze projecten. TenneT

TenneT stelt eind maart/ begin april de onderzeese kabelverbinding tussen het vasteland en het windpark Hollandse Kust (noord) en de technische onderdelen op het transformatorstation in Wijk aan

De snelle versnelling van de netuitbreiding, onshore en offshore, vereist ongekende kapitaalinvesteringen van TenneT. De netbeheerder stelt dat de kapitaalbehoefte het komende decennium alleen maar zal toenemen. De

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in 2022 ongeveer 7,91 terawattuur windenergie van de Nederlandse Noordzee naar land getransporteerd. In Duitsland zette TenneT 21,13 TWh op het net. In 2021 transporteerde

TenneT start samen met de regionale netwerkbedrijven in Nederland een Open Innovatie Programma in haar zoektocht naar oplossingen voor congestie van het net. De vraag naar netcapaciteit groeit

TenneT heeft met drie bedrijven langjarige contracten gesloten voor werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbindingen in Nederland. SPIE, Qirion en Volker Enery Solutions voeren de komende jaren gespecialiseerde werkzaamheden

De Commissie voor de Milieueffectrapportage wil dat de milieueffecten van de aanleg van de kabels van de windparken op zee Nederwiek 1 en 2 naar Borssele en de

TenneT wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de aanleg van gelijkstroomkabels voor ten minste tien netaansluitingen voor wind op zee naar land in Nederland en Duitsland. Het gaat om

TenneT heeft na een aanbestedingsperiode van bijna twee jaar een aantal partijen gecontracteerd om het landelijke hoogspanningsnetwerk de komende acht jaar aan te passen en uit te breiden.