HomePosts Tagged "TNO"
Archive

TNO heeft een nieuwe methode ontwikkeld om bio-koolstof te maken. Met de EnerChar-methode wordt biomassa vergast tot koolstof. Als grondstof zet TNO houtresten en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie

TNO gaat samen met de drie technische universiteiten en een aantal bedrijven een nieuw type elektrolyser ontwikkelen. Deze elektrolysers moeten een hogere efficiency en lagere kosten hebben. Ook

Een consortium onder leiding van Wageningen Food en Biobased Research en TNO onderzoek of cement uit sloopwerken gerecycled kan worden en toe te passen is in nieuw beton.

Elektrolysers zijn onmisbaar in de productie van groene waterstof. Op dit moment zijn Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolysers de meest gangbare. Hierin past men het schaarse materiaal iridium

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn begonnen aan een tweejarig project, genaamd REMARCCABLE om CO2 aan

In een nieuwe studie actualiseerde TNO de twee jaar geleden opgestelde toekomstscenario’s voor de Nederlandse energievoorziening. Via deze scenario’s onderzocht TNO wat de aanscherping van de klimaatdoelstellingen betekent

TNO’s Biorizon spin-off Relement vestigt zich op de Green Chemistry Campus. Het bedrijf gaat op commerciële schaal bio-aromaten produceren en verkopen voor toepassing in onder meer smeermiddelen en

Relement maakt aromaten, chemische bouwstenen, op basis van bio-residuen in plaats van aardolie. Deze week is bekend gemaakt dat Relement het 25ste spin-off bedrijf van TNO is. Aromaten zijn

De provincie Noord-Brabant vroeg TNO te onderzoeken welke rol kernenergie kan spelen in de provincie. TNO kijkt samen met de Nuclear Research & Consultancy Group naar de kritische