HomePosts Tagged "waterstof"
Archive

Global Energy Storage (GES) en Provaris Energy gaan samenwerken om een importfaciliteit voor (gasvormig) waterstof op de GES terminal in Rotterdam te ontwikkelen. GES ontwikkelt een terminal in

Uniper stelt bouw van  groene waterstoffabriek in Rotterdam  uit. De hoge netwerkkosten en onduidelijkheid over voldoende afzet van groene waterstof blokkeren de definitieve investeringsbeslissing. Volgens een woordvoerder van het

De Nederlandse haven- en industrieclusters, roepen gezamenlijk het Rijk en netbeheerders op om de grote onzekerheden en knelpunten rond waterstofprojecten weg te nemen.  In de  wereldwijde klimaataanpak is

Shell heeft een EPCM-contract gesloten met Worley voor Holland Hydrogen I, de elektrolyser met een capaciteit van 200 MW die Shell op de Tweede Maasvlakte bouwt. Worley onderhoudt

Agfa krijgt een subsidie van 11 miljoen euro uit het Europese Innovatiefonds voor de realisatie van een fabriek voor innovatieve membranen die worden toegepast in alkaline elektrolysers. Agfa

Om de inhoud van dit bericht te bekijken, dient u in te loggen. [LOGIN_FORM]

De afgelopen vier jaar heeft een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, veiligheidsregio’s en overheidsdiensten veiligheidskwesties rondom waterstof onderzocht. Binnen het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) zijn veiligheidskwesties rond

RWE moet beter beschrijven wat de milieueffecten zijn van het FUREC-project dat het in Limburg wil realiseren. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan

GZI Next in Emmen heeft de milieuvergunning voor de waterstoffabriek EMMHY verkregen. De komende maanden zal de uiteindelijke investeringsbeslissing worden genomen. De partijen gaan nu de vervolgstappen voorbereiden om