Het Watervisie Congres is dit jaar onderdeel van het iLinqs Festival van de industrie. Op woensdag 22 juni brengen we de waterketen samen om de gezamenlijke zorgen te delen en oplossingen te zoeken voor de industriële watertransitie.

Verdroging, verzilting en vervuiling zorgen voor waterstress in alle schakels van de waterketen. Als reactie op die stress optimaliseren waterschappen, drinkwaterbedrijven en industriële watergebruikers hun eigen waterbalans. Daarbij missen ze wel een kans op duurzamer, efficiënter en goedkoper waterbeheer. Want over de eigen grenzen heen, dienen zich vaak de mooiste alternatieven aan. Het is nu meer dan ooit tijd om de kracht van de gehele keten te benutten.

Programma

In twee talkshows leggen we de uitdagingen voor de komende vijf jaar vast.

13.30 – 14.15 uur De kracht van de innovatieketen

Met een talk van Mariska van Dalen van Lamb Weston/Meijer onderzoeken we de kracht van de innovatieketen. Daarna discussiëren we verder over waterstress en waterhergebruik met David Moed van Evides Industriewater en André Mepschen van Water Alliance.

14.15 – 15.00 uur De kracht van circulair water

Hoor in de Talk van Lianne van Oord van Brightsite hoe ver Chemelot is met het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Daarna discussiëren we verder over circulair water en de kracht van de keten met Walter van der Meer van Oasen, Mirella Zuijdgeest van Waterschap Brabantse Delta en Ronny Faasen van IV-Water.

15.30 – 17.00 uur Dragons’ Den of Water Transition

Ook de transitie op het gebied van water kan een versnelling gebruiken. Daarom organiseert het Watervisie Platform haar eerste  Dragons’ Den of Water Transition (DDoWT). Innovatieve bedrijven die net dat laatste zetje kunnen gebruiken om de industriewatermarkt te bestormen pitchen hun innovatie en vragen de dragons om hen te steunen. Laat u inspireren en wellicht vindt u dé oplossing voor uw watervraagstukken.

Met onder andere Dragons David Moed van Evides Industriewater, Hein Molenkamp van Water Alliance en Michiel van der meer van Bilfinger Tebodin. En innovators Termanox, O3Systems, Submerge en Rolapac

Het Watervisie Platform organiseert tijdens de eerste dag van het iLinqs Festival van de Industrie de Dragons’ Den of Watertransition (22 juni, RDM Campus Rotterdam). De dragons kunnen de innovators onder hun vleugels nemen om ze verder te helpen in de industrie. Hein Molenkamp van Water Alliance let met name op de businesskant van de innovatie: ‘Innovatie gaat helaas niet alleen over technologie, maar ook over een gezond bedrijf opbouwen.’

WaterCampus Leeuwarden is het knooppunt wat betreft watertechnologie kennis en -kunde. Met het kennisinstituut Wetsus, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV), het Center of Expertise Watertechnology (CEW) en het Waterapplicatiecentrum is een compleet innovatieecosysteem ontstaan rondom het thema watertechnologie. Het doel is de weg naar de markt waar mogelijk te versnellen.  Water Alliance speelt binnen dit ecosysteem een belangrijke rol in de markt, omdat al die academische en praktische kennis uiteindelijk zijn weg moet vinden naar de markt wereldwijd. Water Alliance is inmiddels uitgegroeid tot een netwerkorganisatie voor watertechnologie, waar bedrijven en organisaties uit het hele land bij zijn aangesloten. Contacten zijn er wereldwijd om Nederlandse innovatieve watertechnologie onder de aandacht te brengen.

Gevalideerde processen

Hein Molenkamp, directeur Water Alliance, ziet regelmatig mooie, duurzame ideeën tot bloei komen. Zijn doel is om die goede ideeën te vertalen naar een gezonde business. ‘We zien op de WaterCampus alle thema’s voorbijkomen’, zegt Molenkamp. ‘Waterstress, grondstoffenschaarste en zorgwekkende stoffen zijn steeds vaker onderwerp van onderzoek. Ook Nederland moet slimmer omgaan met schaarste, van zowel grondstoffen maar ook van het beschikbare water. Bijvoorbeeld door deelstromen slimmer te behandelen en zo grondstoffen en schoon water terug te winnen. De startup Susphos bijvoorbeeld, die net als Water Alliance is gevestigd in het business centre van de WaterCampus, doet dat door fosfaat terug te winnen. Samen werkten we van een goed idee naar een gevalideerd proces en inmiddels ontwikkelen de ondernemers de eerste pilots om uiteindelijk een full scale installatie te realiseren de komende jaren.

Of neem het voorbeeld van Wafilin Systems, dat via membraantechnologie waardevolle eiwitten  terugwint uit afvalwaterstromen in de voedingsmiddelen industrie, zoals bij Avebe. Dit scheelt niet alleen veel energie, maar levert ook een veel hoogwaardiger product op.’

De rol van Water Alliance bij deze projecten is meervoudig. ‘Allereerst koppelen we de behoefte van de markt aan de kennis en expertise van onze partnerbedrijven. Maar we helpen de innovators ook met het ontwikkelen van een businesscase en soms ook met extra kennis of financiële steun.’

Kijk ook naar de businesskant van innovatie – Hein Molenkamp, Water Alliance

Waar Molenkamp als Dragon dan ook met name op let, is of de businesskant van de innovatie in orde is. ‘Als een innovatie een bestaand probleem adresseert, is het vaak niet moeilijk om de eerste onderzoeken gefinancierd te krijgen. Maar de route van idee naar succesvol product neemt bij veel innovaties vaak tien jaar met uiteraard veel kosten. In die tijd moet je ook nadenken over de zakelijke kant: wat is je kostprijs, heb je een marketingplan, hoe betrek je potentiële klanten bij de ontwikkeling van je product? Bij welke klanten ga je de eerste installaties demonstreren en implementeren, in welke landen wil je actief worden. Innovatie gaat helaas niet alleen over technologie, maar ook over een gezond bedrijf opbouwen, de juiste skills ontwikkelen in het team om je heen dat het product aan de man kan brengen. We dagen onze partners dan ook regelmatig uit om hun innovatie voor ons en elkaar te pitchen in zowel binnen- als buitenland. Je kunt nog zo’n mooi idee hebben, als niemand begrijpt welk probleem je oplost en hoe je dat aanpakt, kom je niet ver.’

Inschrijven voor Watervisie en het iLinqs Festival kan hier

Het Watervisie Platform organiseert tijdens het iLinqs Festival van de Industrie de Dragons’ Den of Watertransition (22 juni, RDM Campus Rotterdam). De dragons kunnen de innovators onder hun vleugels nemen om ze verder te helpen in de industrie. David Moed let daarbij in ieder geval op de kosten van de implementatie, want die kan de kostprijs van een innovatie wel eens overtreffen.

Evides Industriewater heeft een redelijk unieke positie in de Nederlandse waterwereld. De industriële tak van opereert los van het drinkwaterbedrijf en kan daardoor integrale oplossingen aanbieden voor proces-, productie- en afvalwater. David Moed is teamleader procestechnologie van de R&D-afdeling van Evides Industriewater en heeft veel ervaring met onderzoeksprojecten op het snijvlak van industriewater en communaal en industrieel afvalwater.

Circulaire economie

‘De industriewaterwereld kent best wat uitdagingen’, zegt Moed. ‘De industrie gebruikt schoon zoetwater als grondstof, spoelmiddel, warmtemedium en koelmiddel. Net als de rest van de waterketen, kampt de industrie ook steeds meer met droogte, maar ook met microvervuilingen en opkomende stoffen in het voedingswater. We moeten dan ook oplossingen bedenken om het water te zuiveren of die vervuiling te voorkomen. Maar ook op het vlak van waterbehandeling zijn er nog genoeg uitdagingen. Zeker als bedrijven minder chemie willen toepassen. Als we dan ook nog grondstoffen of energie kunnen terugwinnen, draagt ook de waterwereld bij aan een circulaire economie. Evides Industriewater werkt daarvoor nauw samen met de technische universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. We moeten continu innoveren om ook in de toekomst schoon en duurzaam industriewater te kunnen leveren. Als andere partijen daarbij kunnen helpen, is dat mooi meegenomen.’

Vergeet de kosten van implementatie van een innovatie niet – David Moed, Evides Industriewater

Moed benadrukt dat innovatie mooi is, maar dat een innovator ook moet nadenken over de implementatie van zijn vinding. ‘In de eerste plaats moet een innovatie een actueel probleem oplossen’, zegt Moed. ‘Maar uiteraard speelt de investering in tijd en geld ook mee. Veel innovators vergeten dat een klant niet alleen betaalt voor zijn innovatie, maar ook voor het inbouwen in zijn proces. En die laatste kosten kunnen wel eens vele malen hoger uitvallen. Ik zal dan ook vooral kritisch zijn op de businesscase van de innovators: welke kosten moet je daadwerkelijk maken, en hoe snel verdien je de investering terug? We hebben het geluk dat we vele waterbehandelingsinstallaties, afvalwaterzuiveringen en demiwaterfabrieken beheren. Dat zijn mooie living labs voor waterinnovatie. Die delen we graag met partijen die onze missie water without waste kunnen versterken.’

U kunt zich hier aanmelden voor het iLinqs Festival van de Industrie.

Verdroging, verzilting en vervuiling zorgen voor waterstress in alle schakels van de waterketen. Als reactie op die stress optimaliseren waterschappen, drinkwaterbedrijven en industriële watergebruikers hun eigen waterbalans. Daarbij missen ze wel een kans op duurzamer, efficiënter en goedkoper waterbeheer. Want over de eigen grenzen heen, dienen zich vaak de mooiste alternatieven aan. Het is nu meer dan ooit tijd om de kracht van de gehele keten te benutten.

Watervisie is dit jaar onderdeel van het iLinqs Festival van de industrie. Op woensdag 22 juni brengen we de waterketen samen om de gezamenlijke zorgen te delen en oplossingen te zoeken voor de industriële watertransitie.

Programma

In twee talkshows leggen we de uitdagingen voor de komende vijf jaar vast.

13.30 – 14.15 uur De kracht van de innovatieketen

Met een talk van Mariska van Dalen van Lamb Weston/Meijer onderzoeken we de kracht van de innovatieketen. Daarna discussiëren we verder over waterstress en waterhergebruik met David Moed van Evides Industriewater , Sandra Lenders van Provincie Flevoland en André Mepschen van Water Alliance.

14.15 – 15.00 uur De kracht van circulair water

Hoor in de Talk van Lianne van Oord van Brightsite hoe ver Chemelot is met het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Daarna discussiëren we verder over circulair water en de kracht van de keten met Walter van der Meer van Oasen, Mirella Zuijdgeest van Waterschap Brabantse Delta en Ronny Faasen van IV-Water.

15.30 – 17.00 uur Dragons’ Den of Water Transition 

Ook de transitie op het gebied van water kan een versnelling gebruiken. Daarom organiseert het Watervisie Platform haar eerste  Dragons’ Den of Water Transition (DDoWT). Innovatieve bedrijven die net dat laatste zetje kunnen gebruiken om de industriewatermarkt te bestormen pitchen hun innovatie en vragen de dragons om hen te steunen. Laat u inspireren en wellicht vindt u dé oplossing voor uw watervraagstukken.

Met onder andere Dragons David Moed van Evides Industriewater, Hein Molenkamp van Water Alliance en Michiel van der meer van Bilfinger Tebodin. En innovators Termanox, O3Systems, Submerge en Rolapac

Hét industriewatercongres Watervisie gaat in 2021 door als online evenement. Via een live talkshow vanuit de Oranjerie van Paleis Soestdijk discussiëren we donderdag 11 februari met de koplopers over de waarde van water. Want hoewel de coronacrisis momenteel alle aandacht vraagt, investeren steeds meer bedrijven in verduurzaming van hun productieareaal. Water speelt daar een sleutelrol in. Schrijf dus snel in, deelname is kosteloos.

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Als reactie hierop passen overheden hun beleid aan en nemen bedrijven duurzaamheid steeds explicieter op in hun strategische doelen. Om de ecologische voetafdruk te verkleinen, verduurzamen bedrijven hun energievoorziening en sluiten ze de industriële grondstoffenkringloop. Water heeft in deze strategie, als grondstof en medium, nog meer waarde.

In de transitie naar een duurzame en circulaire industrie spelen industrie- en afvalwater een belangrijke rol. Steeds meer partijen weten de bron van energie en grondstoffen te ontginnen. Tijdens Watervisie 2021 discussiëren we via een live online talkshow over de huidige en toekomstige (on)mogelijkheden van water mining. Maar ook over de waarde van water als grondstof, energiedrager en koelmiddel.

Met tafelgasten uit de procesindustrie, industriewaterexperts en beleidsmakers belooft Watervisie 2021 spectaculairder dan ooit te worden.

Live talkshow

Dit jaar zenden we live uit vanaf de Oranjerie van Paleis Soestdijk. In twee talkshows bespreken we het heden en de toekomst van onder andere water mining. U kunt online actief meediscussiëren. Bovendien biedt de NetwerkApp voldoende mogelijkheden om na te praten over de congresthema’s of met elkaar in contact te komen tijdens een virtuele borrel.

Schrijf hier in voor het gratis evenement

Water Innovator of the Year

Ook dit jaar zoeken we de Water Innvator of the Year. Wie is de opvolger van waterinvesteringsalgoritme AquaVest? Onderdeel van het Watervisie congres zijn de pitches van drie vooruitstrevende waterinnovators.

Noteer vast in uw agenda

Wat: Watervisie: De waarde van water

Live Talkshow vanuit Oranjerie Paleis Soestdijk

Wanneer: Donderdag 11 februari 2021, 13.00 tot 15.15

Met voorprogramma van 10.00 tot 11.55 uur

FrieslandCampina is druk bezig met het formuleren van zijn eigen watervisie. De coöperatie vertegenwoordigt 18.261 melkveehouders in Nederland, Duitsland en België en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Sustainability manager Klaas Vos kijkt naar de wereldwijde toeleveringsketen om de CO2-emissies aan banden te leggen, de watervoetafdruk te verkleinen en de afvalstromen binnen de perken te houden. Dat water daarin steeds zwaarder meeweegt heeft niet alleen met verantwoord ondernemen te maken, maar ook met risicomanagement.

Beperking van de watervoetafdruk stond wel al langer als doel in de MVO rapporten van de zuivelcoöperatie, maar krijgt de laatste jaren een prominentere positie. ‘Waar de toegang tot schoon, zoet water tot voor kort vanzelfsprekend was, zien we nu tekenen van verdroging en verzilting’, zegt Vos. ‘In onze buitenlandse vestigingen kan de lokale waterkwaliteit ook problemen opleveren. In Nederland is met name de kwantiteit een uitdaging. Een aantal vestigingen zit al op het maximale van de grondwatervergunning en kunnen daardoor niet uitbreiden. Het is ons er dus alles aan gelegen om het waterverbruik zoveel mogelijk terug te dringen.

Waarde

Als investeringen in water vanuit strategisch oogpunt niet doorslaggevend zijn: we merken ook dat elke bespaarde liter water leidt tot verlaging van het energieverbruik. Wat dat aangaat wordt de waarde van water veel te laag ingeschat. We pompen water op tegen een kostprijs van twee cent per kuub. Drinkwater kost al snel vijftig cent per kuub. Maar als je de kosten meeneemt van het zuiveren en verwarmen van het water voor het proces en verwerken en afvoeren na het proces, kom je op veel hogere prijzen. We rekenen intern dan ook met prijzen van vier tot tien euro per kuub. Als je met een reële kostprijs rekent, is het ook eenvoudiger investeringen in waterbesparing af te wegen tegen de kosten en opbrengsten. Maar dan moet je dus wel goed inzicht hebben in de water- en energiestromen door de hele keten.’

De doelstelling is om in 2025 het watergebruik per ton product met twintig procent te verlagen. Vos: ‘Dat is een behoorlijke ambitie, aangezien we jaarlijks 25 tot dertig miljoen kuub water gebruiken. Dichterbij zou al in 2021 een besparing van acht procent moeten zijn gerealiseerd. We liggen op lijn en benoemden al de projecten die de doelstellingen zullen verwezenlijken.

Schaarste

Vos werkt momenteel aan de Watervisie van FrieslandCampina. Hierin komen duidelijke richtlijnen te staan over de inzet van verschillende soorten kwaliteiten water, waterbesparende maatregelen en best available technieken. ‘FrieslandCampina startte zijn processen in tijden waar water ruim voorradig was en energie redelijk betaalbaar. Het besef van schaarste laat je andere keuzes maken. Neem bijvoorbeeld de koeling van de seals van pompen. In een gemiddelde vestiging staan zo’n 48 van dit soort pompen en daarmee gaat al éénderde van het waterverbruik naar koeling. Dat water pompen we op met een temperatuur van zo’n twaalf graden Celsius, koelt een pomp en gaat dan direct het riool in. Dat kan natuurlijk ook anders. Je kunt het seal-water ook voor een bepaalde periode recirculeren en pas verversen als bepaalde grenswaarden worden bereikt. Dit vraagt wel om een investering, maar levert direct 25 tot dertig procent waterbesparing op.

Rentmeesterschap

Eenvoudiger wordt het er volgens Vos niet op. ‘Het beheren en beheersen van koeltorens vergt andere kennis dan de inzet van grondwater. Je moet kennis hebben van fouling, scaling en rekening houden met eventuele legionellabesmetting. Dat is allemaal te voorkomen door voldoende kennis en procedures. Verstandig watergebruik heeft vooral te maken met het beheersen van je stromen. Je moet dus per site weten welke opties je hebt, welke stromen er in gaan en welke er uit. En hoe de waterkwaliteit en kwantiteit de prijs en kwaliteit van je producten beïnvloedt.

Goed rentmeesterschap klinkt misschien wat saaier dan spectaculaire water- en energiebesparende projecten. Maar goed doordacht onderhoud, het voorkomen van verliezen en kleine modificaties kunnen net zo veel besparingen opleveren. Zo kwamen we er achter dat de koeling van een homogenisator veel te ruim was gedimensioneerd. De procestechnologen zetten voor de zekerheid de kraan maar volop open zodat er zeker genoeg koelcapaciteit was. Door te bekijken wat echt nodig was, konden we het waterverbruik significant terugbrengen. Dat is heel snel verdiend met alleen een aanpassing van een procedure.’

Waterballet

Wat spectaculairdere projecten betreft, valt het recent opgeleverde Waterballet extra op. In de vestiging van FrieslandCampina in Borculo investeerde het bedrijf onlangs in een zuivering die condensaat opwaardeert. Vos: ‘We zijn dan wel een grote watergebruiker, maar we onttrekken ook heel veel water aan onze producten. Het water dat we na de concentratie en droogprocessen overhielden, werd na een kleine zuiveringsstap geloosd op het oppervlaktewater. De kwaliteit ervan was echter zo goed, dat zich een businesscase aandiende voor hergebruik. Het bleek redelijk eenvoudig om het water met een paar extra stappen te zuiveren naar drinkwaterkwaliteit. Een combinatie van biologische zuivering, microfiltratie en reverse osmosis bleek voldoende om het water op de juiste kwaliteit te brengen.’

Best practice

Het succes in Borculo smaakt naar meer en de aanpak wordt dan ook als best practice meegenomen in de Watervisie. ‘De vestigingen van FrieslandCampina in Beilen, Veghel en Leeuwarden voeren een vergelijkbaar proces en zouden eveneens significante waterbesparingen kunnen doorvoeren. Dit zijn ook precies de locaties die tegen de onttrekkingslimiet lopen.’

Om veranderingen in te zetten, moet je de verbinding aangaan. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar geldt ook voor de keiharde industriële werkelijkheid van Nedmag. Bert Jan Bruning legt de verbinding tussen bedrijven onderling, maar ook met de burger, de gemeente en provincie. Dat gaat in Groningen misschien iets gemakkelijker dan in meer industrie-intensieve gebieden. De basis blijft echter ook buiten Groningen overeind staan: je kunt in een wereld in transitie niet meer alleen opereren. 

Nedmag is eigenlijk een bedrijf met twee gezichten. Er zijn de twee mijnbouwlocaties, waar men het zeer zuivere magnesiumzout op een diepte van tweeduizend meter oplost en oppompt. En er is een productielocatie die het zout verwerkt tot dead burned magnesia (DBM), magnesiumhydroxide en calciumchloride. De unieke geologische omstandigheden zorgen ervoor dat het zout dat uit Veendam komt een zuiverheid kent van 99 procent. Iets wat wereldwijd alleen maar kan worden nagedaan door uitentreuren te blijven scheiden en zuiveren. 

Voor beide werelden geldt dat energie en water de belangrijkste hulpstoffen zijn. Bruning: ‘Tot een paar  jaar geleden was energie voor ons iets wat bij wijze van spreken uit het stopcontact kwam en was water ruim voorhanden. Met de klimmaatdiscussie veranderde de kijk op ons energieverbruik. We hadden een strategie bedacht om er de komende twintig jaar zeker van te zijn dat we genoeg magnesiumzout zouden hebben, maar hadden dat niet voor energie en water. Ook die utilities zijn we gaan benaderen als strategische grondstoffen. Met welke scenario’s moeten we rekening houden en hoe kunnen we tekorten zoveel mogelijk voorkomen? Allemaal vragen waar we ons eerder niet mee bezig hoefden te houden.  

Waterstress

Nedmag neemt water in van het A.G. Wildervanckkanaal en werkt dat op tot proceswater, dat het deelt met het naastgelegen Kisuma. Het afvalwater gaat via een dertig kilometer lange leiding naar Delfzijl, waar Northwater het behandelt in de zoutwaterafvalwaterzuiveringsinstallatie (ZAWZI). Die leiding gaf Nedmag het afgelopen jaar een hoop hoofdbrekens vanwege lekkages. Uiteindelijk besloot het bedrijf delen van de leiding te vervangen. De vier kilometer leiding die Nedmag zelf beheert, de rest is overgedragen aan de waterschappen, zal in 2020 zelfs volledig worden vervangen. 

Dat klimaatverandering ook de watervoorziening op scherp stelt, ondervond Nedmag vorig jaar aan den lijve. Bruning: ‘Tijdens de droge zomer van vorig jaar kregen we van het waterschap te horen dat we misschien geen water meer mochten onttrekken. Dat zou een kleine ramp betekenen omdat we dan zouden moeten stoppen met onze processen. Daarvoor zouden we sowieso een heel afschakelprotocol moeten volgen omdat anders onze droogovens en andere temperatuurgevoelige assets stuk zouden gaan. Je kunt onze fabriek niet zomaar even stoppen en de volgende dag weer doorgaan.  

Het deed me inzien hoe slecht de industrie is vertegenwoordigd bij de waterschappen. Wat betreft droogte, horen we meestal de kant van de boeren. Als die niet meer kunnen spuiten, is dat nadelig voor de oogst. Wanneer wij niet meer kunnen koelen, kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Ook de scheepvaart en scheepsbouw heeft last van droogte, maar wordt nauwelijks gehoord.’ 

Waterschap

Bruning besloot te solliciteren naar de functie van lid van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s. ‘Die sollicitatieprocedure gaat via een heel traject via de Kamer van Koophandel, waarin je via een aantal rondes door een commissie wordt beoordeeld op deskundigheid en integriteit. Ik ben van origine een watertechnoloog, dus dat kennisdeel zit wel goed, en wat integriteit betreft is dat heel goed geregeld. De andere leden komen ook van partijen die op een of andere manier afhankelijk zijn van de lokale watervoorziening. De waterschapsbesturen zijn juist opgericht op alle partijen te betrekken bij de besluitvorming. Het zou dan ook raar zijn als de industrie daar niet bij zit. Mochten er over zaken gestemd moeten worden waar Nedmag direct voordeel of nadeel zou van kunnen ondervinden, onthoud ik mij van stemming. Net als een boerenbedrijf dat zou doen als het over zijn belangen gaat. 

Uiteindelijk ben ik aangenomen en ben in ieder geval de komende vier jaar algemeen bestuurslid van Waterschap Hunze en Aa’s. Ook hier hoop ik de verbinding aan te gaan tussen de waterbedrijven, de regio en de industrie. Aardappelproducent Avebe huist bijvoorbeeld eveneens in het verzorgingsgebied van het waterschap en kent net als veel bedrijven uitdagingen op het gebied van proces- en afvalwater.’ 

 Koppelen 

Bruning: ‘De waterwereld lijkt misschien wat minder dynamisch dan de energiewereld, maar niets is minder waar. De onderlinge verbondenheid is groot: water is een belangrijke drager van energie en je zult moeten blijven balanceren tussen energie- en waterbesparing. Willen we een gesloten watersysteem inrichten? Dat kan, maar dat kost wel veel energie.  

Door juist deze twee werelden te koppelen, zijn grote verduurzamingsslagen te halen. Zo is de afvoer van zout water jarenlang een grote uitdaging geweest. Nu komt er binnenkort een zoete koelwaterstroom uit de datacenters van Google. Waar zoet en zout water samenkomen, kan je elektriciteit opwekken uit en potentiaalverschil. Zo zie je maar weer dat als je met andere ogen naar problemen kijkt, je tot creatieve oplossingen komt.’

Watervisie 2020

Door klimaatverandering is de toegang tot zoetwater in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend. Als de watervoorziening van burgers in gevaar komt, dreigen bedrijven hun license-to-operate te verliezen. De industrie wordt vaak gezien als veroorzaker van het probleem, maar kan juist deel van de oplossing zijn. Technische innovatie, grensoverschrijdende samenwerking en industriële symbiose kunnen van de water- en energietransitie een succesverhaal maken. 

Tijdens Watervisie 2020, dat traditioneel weer begin februari plaatsvindt, houden drie potentiële waterministers een pleidooi . Kijk hier voor meer informatie. 

Vivimag, AquaVest en Zero Brine dingen mee naar de titel: Water Innovator of the Year 2020. Waar Vivimag fosfaten terugwint als vivianiet, ondersteunt AquaVest de watersector bij het nemen van investeringsbeslissingen. Zero Brine wint waardevolle zouten uit brijn. Alle drie de kandidaten pitchen tijdens het Watervisie Congres 2020 dat 13 februari wordt gehouden bij Tata Steel.

De Water Innovator of the Year verkiezing is een onderdeel tijdens het Watervisie congres. We gaan op zoek naar innovatieve bedrijven, start-ups of overheidsinstellingen die innovatie, duurzaamheid, publiek-private samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. We zoeken naar innovaties die het gebruik van (industrie)water goedkoper, duurzamer of efficiënter maken. Daarbij kijken we niet alleen naar technologie, maar ook naar samenwerking binnen de waterketen.

Vivimag

Onderzoekers van Wetsus ontdekten dat ze eenvoudig viviantiet uit afvalwater konden verwijderen met behulp van een magneet uit de mijnbouw. Dit mineraal ontstaat bij het doseren van ijzerzouten voor fosfaatverwijdering en heeft een aantal interessante eigenschappen. Vivimag is dan ook een volgende stap in urban mining.

AquaVest

Het algoritme van AquaVest rekent de variabelen en afhankelijkheden binnen de waterketen door en vertaalt ze naar investeringsbeslissingen. Behalve kostenbesparingen tot twintig procent, toont de software ook wie, wanneer en hoeveel moet investeren. Dat is een goede basis voor meer samenwerking in de waterketen.

Zero Brine

Brijn, de zoute stroom die overblijft na waterzuiveringsprocessen, vormt een beperking voor circulaire waterprojecten. Een Europees onderzoeksconsortium, Zero Brine, onder leiding van de TU Delft weet de waardevolle zouten selectief te splitsen. Daarmee is brijn een waardevolle bron van magnesium, calcium, natrium en schoon water.

De genomineerden voor de award zullen tijdens Watervisie 2020 tijdens een pitch hun innovatie tonen aan het publiek. Uiteindelijk bepaalt een vakjury, samen met het publiek en de internetstemmers de uiteindelijke winnaar.

Het Watervisie Congres (13 februari, Tata Steel Velsen Noord) staat dit jaar in het teken van het schaduwministerie van water. Met inspirerende keynotes van FrieslandCampina en Northwater en de verkiezing van de Schaduwminister van Water.

Klimaatverandering en bevolkingsgroei legt druk op zowel de kwaliteit als kwantiteit van water. Waar schaarste optreedt, moeten bestuurders soms drastische keuzes maken. De industrie komt bij die keuzes vaak niet op de eerste plaats, terwijl ze ook onderdeel van de oplossing kan zijn. Hoe zorgen de grootverbruikers van zoetwater ervoor dat ook hun belangen worden gehoord? Het schaduwministerie van water verbindt de waterketen en spreekt namens álle watergebruikers.

U kunt zich hier inschrijven!

Programma

11:00 uur

Optioneel: rondleiding

  • Ontvangst met koffie/thee
  • Bustour

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, vol=vol. Indien u zich registreert voor de rondleiding, maar u komt niet zonder ons dit vooraf te melden, dan brengen wij kosten in rekening.  

12:00 uur

Ontvangst met lunch

13:00 uur

Aanvang congres – Wat kan er nu?

  • Openingsspeech door Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel
  • Keynote Klaas Vos, Sustainability manager global supply chain bij FrieslandCampina
  • Keynote Perry van der Marel, Managing director Northwater

Verkiezing Water Innovator of the Year 2020

  • Drie water innovators laten zien welke innovaties op het gebied van proces- en afvalwater de industrie de komende vijf jaar kunnen helpen. Met bijdragen van:
14:45 uur

Pauze

15:15 uur

Vervolg programma – Wat is er nodig?

  • Keynote Sander Kuipers, proces analyst Tata Steel

De Schaduwminister van Water

Drie potentiële Schaduwministers van Water bieden hun beleidsnota voor de komende tien jaar aan in de vorm van een column. Daarna mag het kamerdebat losbarsten.
Kandidaten:

Bekendmaking Water Innovator of the Year 2020

Op 13 februari organiseert het Watervisie Platform opnieuw de Water Innovator of the Year verkiezing. Innovatieve bedrijven, startups of vooruitstrevende overheden kunnen tot 14 november inschrijven voor de verkiezing. De beste drie Waterinnovators verzorgen een pitch tijdens het Watervisie Congres op 13 februari.

De Water Innovator of the Year verkiezing is een onderdeel tijdens het Watervisie congres. We gaan op zoek naar innovatieve bedrijven, start-ups of overheidsinstellingen die innovatie, duurzaamheid, publiek-private samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. We zoeken naar innovaties die het gebruik van (industrie)water goedkoper, duurzamer of efficiënter maken. Daarbij kijken we niet alleen naar technologie, maar ook naar samenwerking binnen de waterketen.

De genomineerden voor de award zullen tijdens Watervisie 2020 tijdens een pitch hun innovatie tonen aan het publiek. Uiteindelijk bepaalt een vakjury, samen met het publiek en de internetstemmers de uiteindelijke winnaar.

Wilt u deelnemen aan deze verkiezing kijk dan hier voor meer informatie. Of stuur een mail naar David van Baarle