TNO

Een veiliger, gezonder en duurzamer leven. Dat is waar wij voor gaan. Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie zijn we het vliegwiel voor innovatie. We maken kennis dienstbaar aan het algemeen belang.

De missie van TNO is het genereren van innovatieve oplossingen met aantoonbare impact voor een veilige, gezonde, duurzame en digitale maatschappij en het verdienvermogen van Nederland. Dit realiseren we door het uitvoeren van twee kerntaken (rollen): De eerste is het ondersteunen van de overheid bij het uitvoeren van (wettelijke) overheidstaken in het algemene belang. De tweede kerntaak van TNO betreft het bevorderen van het verdienvermogen van de Nederlandse economie en het vergroten van de werkgelegenheid.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl