HomeEcorus

Ecorus

26 juli 2022
Ecorus.

Ecorus is partner van ons Industry & Energy platform Ecorus wil meewerken aan een betere, duurzamere wereld, zonder fossiele energie, zonder CO2. Zonne-energie zou daarin een substantieel aandeel hebben. Maar het moet wel de grootst mogelijke bijdrage zijn; het moet impact maken. Van alle duurzame, hernieuwbare energiebronnen heeft zonnestroom verreweg het grootste potentieel. Zij heeft een beperkte landschappelijke impact en is niet afhankelijk van water. Zo heeft zonnestroom een ruimtelijke impact van slechts 0.25% van al het landoppervlak ter wereld en 2% van het land in Nederland. Ecorus is solar specialist in het bedenken, bouwen, beheren en financieren van de technisch best renderende zonne-energiecentrales.

Return to Directory