HomeArchiefDuizend wegen naar waardecreatie

Duizend wegen naar waardecreatie

In de afgelopen decennia heeft het vakgebied maintenance zich ontwikkeld van een geldverslindende, uitvoerende taak tot een strategisch bedrijfsonderdeel waarmee het verschil kan worden gemaakt. Maar om asset management die toegevoegde waarde te kunnen geven, kunnen wel duizend verschillende wegen worden bewandeld. Welke weg heeft de beste businesscase en leidt naar waardecreatie?

Nieuwe technieken, veranderende wet- en regelgeving, het tekort aan goed technisch personeel, technische kennis die wegvloeit, veranderingen in vraag en aanbod en de energietransitie. Het is haast een onmogelijke opgave om dit allemaal te managen en om daarnaast ook nog te zorgen dat alle assets blijven draaien. En liever nog een stapje extra zetten: Industrie 4.0 maakt het mogelijk om waarde te creëren met goed asset management. ‘Hoe?’ is hier de hamvraag en daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Wat wel helpt is om geïnformeerd en geïnspireerd te worden en dat is precies het doel van het congres iMaintain Prestatiemanagement 2019.

‘Creating value’

Het thema van iMaintain Prestatiemanagement, congres van het iMaintain Platform in samenwerking met NVDO Suto, is ‘creating value’. Een goede assetmanagement-strategie levert geld op. Maintenance wordt dan ook steeds vaker gezien als een profijtelijke bedrijfsfunctie. Predictive maintenance voorkomt onverwachte downtime en door sleuteluren slim in te plannen, kan stilstand worden geminimaliseerd. Nieuwe kennis en innovaties en een integrale benadering maken het mogelijk om de technische dienst in te zetten als een verbetermotor die onderhoud combineert met levensduurverlenging, vervangingen en modernisering. Het doel: creëren van maximale economische waarde voor het bedrijf. Keynote speaker Mark Haarman van Mainnovation onderschrijft deze boodschap. Haarman laat in zijn presentatie zien hoe het VDM-model (Value Driven Maintenance) zich heeft geëvolueerd en hij bespreekt de resultaten uit het marktonderzoek naar de staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemie. ‘Het zijn verrassende resultaten en daarbij speelt maintenance en asset management absoluut een onderscheidende rol.’

Handvaten

U hoort tijdens het congres ook het verhaal van Hans Sintemaartensdijk over hoe onderhoud bij Tata Steel volwassen werd en hoe het bedrijf verschil maakt in het traject van correctief naar voorspelbaar onderhoud. Sintemaartensdijk: ‘Hoe helpt de aanwezige data om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering? Is de installatie nog wel op spec en voor hoe lang nog? Als onderhoudsorganisatie kun je echt een verschil maken.’
Omdat verhalen uit de praktijk uitstekende handvaten bieden, vertelt Jeroen van de Rijt van Best Value Group hoe partijen meer rendement kunnen halen uit de contracten. De invulling van de opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie is immers zeer bepalend voor de uitvoering. ‘Hiervoor zijn diverse contractvormen denkbaar. Het selecteren en implementeren van de meest geschikte samenwerkingsstrategie, is een belangrijke voorwaarde om doelen te bereiken.’

Onderzoek

Een belangrijk element van het congres is de onderbouwing vanuit wetenschappelijk onderzoek. Willem Haanstra volgt de masteropleiding Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente. Haanstra vindt dat er meer moet worden gekeken naar de gehele levensduur van een asset om op een gefundeerde manier beslissingen te kunnen nemen. ‘Alleen zo kun je waarde creëren voor de organisatie en voor haar stakeholders.’ Hij onderzocht hoe organisaties de levenscycluskosten en -baten van hun assets op een effectieve wijze kunnen evalueren en blijven volgen. Hij noemt dit het Life Cycle Value-aspect. Haanstra ontwikkelde een model om inzichtelijk te maken waar knelpunten liggen en hoe waarde kan worden gecreëerd. Tijdens het congres behandelt hij diverse praktijkcases bij Liander en vertelt hij over de soms zeer verrassende uitkomsten. Lees ook het uitgebreide artikel over het onderzoek van Haanstra.

Tijdens iMaintain Prestatiemanagement op 2 oktober in Oranjerie Hydepark in Doorn krijgt u praktische handvaten om waarde te creëren met techniek, installaties, processen en mensen. Met onderbouwing vanuit praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. U kunt zich nog inschrijven. Klik hier en zet de eerste stap op de weg naar waardecreatie.

Delen:
Author