HomeTransitieMeerdere partijen willen windparken IJmuiden Ver bouwen
Eneco en Shell winnen tender HKW IV

Meerdere partijen willen windparken IJmuiden Ver bouwen

Meerdere partijen hebben aanvragen ingediend in de tenderronde voor windenergiegebied IJmuiden Ver (kavels Alpha en Beta). Het gaat om de grootste tender voor wind op zee tot nu toe. IJmuiden Ver ligt op ruim 60 kilometer voor de westkust van Nederland en krijgen elk een capaciteit van ten minste 2 GW.

De windparken in IJmuiden ver worden gerealiseerd zonder subsidies. De overheid beoordeelt de aanvragen zowel financieel als ecologisch. De projecten moeten ook een bijdrage leveren aan de natuur op de Noordzee en aan de inpassing in het energiesysteem op land. Daarnaast gelden voor beide kavels criteria over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulariteit. Verder worden aanvragen beoordeeld op onder meer de zekerheid dat het windpark wordt gerealiseerd.

Nu de inschrijfperiode is gesloten, beoordeelt RVO de aanvragen in samenwerking met twee expertcommissies. De verwachting is dat de winnaar(s) van de tenders in juni van dit jaar bekend zijn. De windparken zouden vanaf eind 2029 – begin 2030 operatief moeten zijn.

Netbeheerder TenneT gaat twee platforms met twee netaansluitingen binnen het gebied plaatsen om de windparken te verbinden met het Nederlandse elektriciteitsnet op land. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland met een gelijkstroomverbinding in plaats van een wisselstroomverbinding. Gelijkstroom maakt transport over langere afstanden mogelijk en heeft als voordeel dat er minder elektriciteitsverlies is tijdens het transport.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl