HomeArchiefNieuwe richtlijn competenties onderhoudsdeskundigen vastgoed

Nieuwe richtlijn competenties onderhoudsdeskundigen vastgoed

Onderhoud van vastgoed vergt steeds meer specifieke deskundigheid. Om inzicht te kunnen geven in deze specifieke kennis en vaardigheden, heeft Sertum, het onafhankelijke register voor onderhoudskundigen vastgoed, samen met onderwijs- en kennisinstellingen, een richtlijn opgesteld. Deze ‘Maatlat voor onderhoudskundigen’ biedt opleiders, gebouweigenaren, gebouwbeheerders, facility- en assetmanagers, adviseurs en werkgevers een handvat om passende deskundigheid te kunnen vragen en aanbieden.

Volgens Sertum vinden gebouweigenaren, -beheerders en assetmanagers maar moeilijk de match met de deskundigen die invulling kunnen geven aan hun behoefte. Het reguliere MBO en HBO zou de steeds specifiekere deskundigheid die nodig is voor onderhoud en beheer van vastgoed, moeten leveren, maar dit aanbod is beperkt. Master- en post-HBO-opleidingen leveren juist een steeds uitgebreider aanbod, maar dan nog is het lastig om een match te vinden.

Competentieprofielen

Daarom is er nu de ‘Maatlat voor onderhoudskundigen’. In deze richtlijn is de benodigde expertise gerubriceerd in een drietal competentieprofielen:

  • Advies onder het profiel Onderhoudskundig Adviseur;
  • Technisch beheer en projectleiding onder het profiel Onderhoudskundig Coördinator;
  • Inspecties onder het profiel Onderhoudskundig Inspecteur.

Per profiel is kort en bondig weergegeven wat de kerntaken zijn, die weer nader uitgewerkt zijn in kennis en vaardigheden. Daarnaast is omschreven wat verwacht mag worden van een deskundige over attitude, autonomie en vakkennis en ervaring.
Bob de Jong, voorzitter van initiatiefnemer Sertum: ‘Met drie competentieprofielen wil de branche het voor opdrachtgevers en werkgevers duidelijker en eenvoudiger maken om gekwalificeerd personeel te selecteren. En de functionarissen kunnen zichzelf profileren met hun bewezen bekwaamheid. We hebben het afgelopen jaar alle partijen die mee willen denken betrokken bij de ontwikkeling, waarmee deze breed gedragen richtlijn tot stand is gekomen.’

NLQF Het vereiste kennisniveau volgt de indeling opgesteld door het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

Standaarden

15 jaar geleden werden de eerste onderhoudskundigen door Sertum geregistreerd. Dit waren onderhoudsprofessionals die de opleiding van de vereniging Consultants Onderhoudsmanagement Onroerend Goed (COMOG) met goed gevolg hadden afgerond. Deze allround onderhoudsdeskundigen zijn voornamelijk werkzaam als technisch beheerder, projectleider of leidinggevende van een technische of facilitaire dienst. In het afgelopen decennium is de groei in deskundigheid sterk beïnvloed door standaarden die door de markt werden ontwikkeld, waaronder de NEN-2767 en de RVB-BOEI methodiek. De NEN-2767 beschrijft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De RVB-BOEI methodiek is ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf en beschrijft vormen van inspecties onderverdeeld in de aspecten Brand, Onderhoud, Energie en duurzaamheid en Informatie wet- en regelgeving.

Behoefte

Deze standaarden hebben gezorgd voor uniformiteit in het vaststellen van de conditie van gebouwen, installaties en infrastructuur. De behoefte aan deskundigheid voor onderhoud en beheer van vastgoed kan met deze standaarden echter nog onvoldoende beantwoord worden. Gebouwbeheerders en -eigenaren zoeken bijvoorbeeld naar handvaten om grip te krijgen en houden op veranderende wet- en regelgeving, de kaders van de zorg- en onderzoeksplicht en beheersbaarheid van gebouwgebonden gegevens en overige data. Ook willen zij de onderhoudsbehoefte kunnen vertalen naar passende uitvoerings- en contractvormen. De ‘Maatlat voor onderhoudskundigen’ geeft voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau. De richtlijn is zodanig opgebouwd dat opleiders de omschreven competenties in hun opleidingsprogramma en -eisen kunnen formuleren en voor opdrachtgevers en werkgevers zijn voorbeeldomschrijvingen opgenomen voor werving en selectie van deskundig personeel.

Sertum is een onafhankelijk instituut dat registers houdt van gekwalificeerde deskundigen op het gebied van vastgoedonderhoud en -beheer. Deze registers zijn ontstaan vanuit de ambitie om het vakgebied rondom de instandhouding van vastgoed naar een hoger niveau te tillen en het vereiste kennisniveau van de vakdeskundigen te waarborgen. Inmiddels zijn ruim 500 deskundige adviseurs, inspecteurs en overige onderhoudskundigen geregistreerd.

Delen:
Tags
Author