HomeArchiefPartners voor methanolfabriek Gidara Energy

Partners voor methanolfabriek Gidara Energy

Gidara Energy kondigde onlangs al de bouw van een fabriek aan, die niet-recyclebaar afval omzet in methanol. Nu laat het bedrijf weten daarbij samen te werken met PARO, BP en Linde. Dit maakt de productwaardeketen compleet.

Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf PARO gaat lokaal niet recyclebaar afval pelletiseren. De pellets zijn geschikt als grondstof voor de vergassingsfabriek van Gidara. Deze zet ze om in synthesegas en vervolgens methanol. PARO verwerkt het afval naast de methanolfabriek, zodat er nauwelijks transport van pellets nodig is.

Het geproduceerde methanol gaat exclusief naar BP, die het gebruikt als duurzame component in transportbrandstoffen. En Linde is er als partner bij gekomen voor de CO2 die in het vergassingsproces ontstaat. Deze wordt afgevangen en gewassen, waarna het gas via OCAP – een dochteronderneming van Linde Gas – naar de glastuinbouw gaat. Bovendien levert Linde zuurstof voor het vergassingsproces.

In 2023 operationeel

Gidara noemt haar eerste fabriek Advanced Methanol Amsterdam, oftewel AMA. De AMA-installatie gaat jaarlijks zo’n 87,5 kiloton hernieuwbare methanol produceren. De fabriek gebruikt daarvoor zogenoemde HTW-technologie. HTW staat voor High Temperature Winkler Gasification Technology.

In 2019 nam Gidara de bewezen technologie over van ThyssenKrupp om deze door te ontwikkelen voor moderne toepassingen, zoals de verwerking van niet-recyclebaar afval. De eerste fabriek in Amsterdam gaat afval van ongeveer 290.000 huishoudens verwerken, zo’n 175 kiloton per jaar. De verwachting is dat de installatie in 2023 operationeel is.

Testfaciliteit

De biobrandstoffenfabriek komt op het BioPark te staan. Dit is een ontwikkelingslocatie in de Amsterdamse haven voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Naast de fabriek komt ook nog een testfaciliteit en een kenniscentrum om de technologie nog verder door te ontwikkelen en ervaring op te doen met verschillende reststromen.

Tip: Bekijk hier de interactieve artist impression van de fabriek.

Fotocredit: Gidara Energy

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl