HomeChemiePerpetual Next Conversions betreedt Kroatische markt
Circularity

Perpetual Next Conversions betreedt Kroatische markt

Perpetual Next Conversions en EnergoVizija hebben een intentieverklaring ondertekend. De twee partijen willen productiefaciliteiten ontwikkelen om organisch afval om te zetten in waardevolle producten zoals biomethaan en bio-LNG in Kroatië.

Het Amsterdamse Perpetual Next Conversions is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van productiefaciliteiten waarin lokale laagwaardige organische restmaterialen worden omgezet in hernieuwbare producten. Naast aanzienlijke investeringen in de Kroatische markt zal Perpetual Next Conversion in ieder project ook haar diepgaande industriële kennis inbrengen over onder andere het voorbehandelen van afval, conversietechnologieën (bijvoorbeeld anaerobe vergisting) en upgradefaciliteiten (biomethaan, vloeibaar CO₂ en bio-LNG).

EnergoVizija is sinds 2009 operationeel en werkt aan de ontwikkeling en implementatie van hernieuwbare energieprojecten. Het bedrijf zal in de samenwerking een belangrijke rol spelen in het operationele deel van de projecten. Ook zal het actief zijn in het afvalbeheer en de relaties met lokale afvalinzamelaars. Het Kroatische bedrijf gebruikt de komende maanden om de ontwikkelingen verder te formaliseren. Ook overlegt het met lokale overheden betreffende het afvalbeheer en het gebruik van biogas en biomethaan in het Kroatische systeem.

Handelsmissie

Deze intentieverklaring is het resultaat van een handelsmissie die de Nederlandse ambassade en Renewable Energy Sources Croatia afgelopen september organiseerden met als doel bedrijven en overheidsinstanties uit beide landen met elkaar te verbinden, voornamelijk op het gebied van zonne-energie en bio-energie. Kroatië heeft de ambitie om zijn vuilstortplaatsen te sluiten, wat automatisch betekent dat recycling en opwaardering van afval een noodzaak wordt.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl